Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Metsänjalostus » Henkilöstö

MetINFO - Metsänjalostus

Sivukartta | Haku

Kanava tutkittuun metsätietoon ja asiantuntijapalveluihin

Metsänjalostuksen henkilöstö

 

Tällä sivulla:

 

Metsäpuiden valtakunnallinen jalostustoiminta on Metlassa keskitetty viranomaishankkeeseen ”Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat” , jonka vetäjänä toimii MMT, dosentti, vanhempi tutkija Matti Haapanen.

 

Metsänjalostus jakaantuu neljään tehtäväalueeseen:

1. Puulajien jalostuksen sunnittelu ja ohjaus

Tehtäväalueeseen sisältyy puulajien jalostustoiminnan lyhyen ja keskipitkän aikavälin operatiivinen suunnittelu ja koordinointi pitkän aikavälin jalostusohjelman ’Metsänjalostus 2050’ linjausten mukaisesti. Toinen päätehtävä on jalostusaineistojen valinta jalostus- ja lisäyspopulaatioihin. Puulajien jalostajat vastaavat em. tehtävistä omien puulajiensa osalta.

Puulajien jalostuksesta vastaavat

 
Haapastensyrjässä
Punkaharjulla
 

Matti Haapanen
Matti Haapanen


Marja-Leena Napola

  Jaakko Napola

Jaakko Napola

Jaakko Napola
Risto Hagqvist

 

Seppo Ruotsalainen

Egbert Beuker

Egbert Beuker

Alkuun

2. Jalostusaineistojen tuottaminen

Tehtäväalue kattaa risteyttämiseen liittyvät tekniset työt, jalostuksen koetaimien kasvattamisen sekä jalostusaineistojen säilyttämiseen liittyvän kokoelmien perustamis- ja hoitotyöt. Lisäksi siihen kuuluu jalostuksen siemen- ja siitepölyvarastojen ylläpitotyöt. Tehtävää hoitaa vastuullisena henkilönä Haapastensyrjän toimipaikassa metsätalousinsinööri Sirkku Pöykkö. Haapastensyrjässä jalostusaineistojen tuottamiseen osallistuvat myös muun muassa tutkimusmestarit Merja Lahdenpää ja Satu Peltola, metsätalousteknikot Markku Salo ja Juhani Pyykkö sekä tutkimusmestarit Hannu Kylökäs, Jari Laukkanen ja Teemu Peltovuori.

Merja Lahdenpää, Sirkku Pöykkö, Satu Peltola ja Hannu Koistila Jari Laukkanen , Hannu Koistila, Hannu Kylökäs, Juhani Pyykkö ja Markku Salo
Merja Lahdenpää, Sirkku Pöykkö, Satu Peltola ja Hannu Koistila Jari Laukkanen , Hannu Koistila, Hannu Kylökäs, Juhani Pyykkö ja Markku Salo

Punkaharjun toimipaikassa uudistamisen tehtäväalueeseen kuuluvissa risteytys- ja kokoelmien hoitotöissä työskentelevät metsätalousteknikko Tarja Salminen ja tutkimusmestarit Sakari Silvennoinen ja Jussi Tiainen.

Tarja Salminen
Sakari Silvennoinen
Jussi Tiainen
 


Seija Vanhakoski ja Sinikka Salonen


Mikrolisäys

Mikrolisäykseen liittyvissä asioissa jalostusta palvelevat Haapastensyrjän mikropistokaslaboratoriossa LuK, tutkija Sinikka Salonen ja tutkimusavustaja Seija Vanhakoski.

Alkuun

3. Jalostusaineistojen testaus

Testauksessa hankitaan pitkäaikaisten maastokokeiden avulla luotettavaa tietoa jalostusaineistoon kuuluvien puiden perinnöllisistä eroista. Testauksen tehtäväalue kattaa koeviljelysten perustamisen, niiden hoidon sekä suunnitelmien mukaisten mittausten toteuttamisen. Koeviljelysten perustamiseen kuuluu koealueiden maanhankinta, muokkaus, paalutus, istutus, aitaus ja kartoitus. Hoitotöihin kuuluvat mm. kunto- ja hoitotarvekartoitukset, taimikoiden perkaus ja harvennus sekä koepaalujen korjaus ja poisto. Tehtävää hoitaa vastuullisena henkilönä Suonenjoen toimipaikassa metsätalousinsinööri Marja-Leena Kilpeläinen. Suonenjoella testauksen tehtäväalueella työskentelee myös tutkimusmestari Ossi Teittinen.


Marja-Leena KilpeläinenArvi Laurila ja Markku Ahlqvist

Haapastensyrjän jalostusasemalla testauksen tehtäväalueella työskentelee metsätalousteknikko Markku Ahlqvist.

Vantaan toimipaikassa testauksen tehtäväalueella työskentelee metsätalousteknikko Erkki Kosonen ja Kolarin toimipaikassa tutkimusmestari Jouni Unga. Tehtäväalueella työskentelee vähäisessä määrin myös muita henkilöitä.


Erkki Kosonen

 

Alkuun

4. Siemenviljelytoiminnan suunnittelu ja ohjaus

Tälle tehtäväalueelle kuuluu uusien siemenviljelysten perustamisen ja vanhojen siemenviljelysten geneettisen harvennuksen suunnittelu ja ohjaus Maa- ja metsätalousministeriön siemenviljelyohjelman määrittelemällä tavalla. Tehtävästä vastaa Vantaan toimipaikassa MMM, jalostusmetsänhoitaja Jukka Antola. Tehtäväalueella työskentelevät hänen lisäkseen Vantaalla metsätalousinsinööri Ari Kinnunen ja Haapastensyrjän jalostusasemalla metsätalousteknikko Juhani Pyykkö.


Juhani Pyykkö, Jukka Antola ja Ari Kinnunen

Alkuun

Päivitetty: 20.12.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute