Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Fenologia - vuoden kiertokulku metsässä

Sivukartta | Haku

Kasvifenologinen seuranta Suomessa

Fenologisella tutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet. Vanhimmat havainnot ajoittuvat noin 1700-luvun puoliväliin. Metsäntutkimuslaitoksessa luontoa koskevien havaintojen kirjaaminen aloitettiin vuonna 1951. Systemaattinen havaintojen keruu havaintoverkon avulla aloitettiin vuonna 1997.

Havaintoverkosto toimii organisaatioiden yhteistyöllä

Metsäntutkimuslaitos on perustanut koko maan kattavan havaintoverkoston, jossa seurataan metsäpuiden ja -kasvien fenologiaa. Havaintoverkon pisteet sijaitsevat Metlan toimipisteissä ja tutkimusalueissa sekä valtion muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kenttäkoeasemilla.

Yhteistyötahot

Seurattavat biologiset ilmiöt

Havaintopisteissä seurataan
  • puiden kukkimista ja lehteentuloa, lehtien kellastumista ja varisemista
  • havupuiden pituuskasvua ja kukkimista
  • mustikan ja puolukan kukkimista ja marjojen kypsymistä.

Seurannassa on mukana 8 puulajia (hieskoivu, rauduskoivu, mänty, kuusi, haapa, kataja, tuomi, pihlaja). Havainnot tehdään samoista puuyksilöistä ja seurattavat asiat vaihtelevat puulajeittain.

Havaintokausi alkaa yleensä toukokuun alussa ja jatkuu lehtien varisemiseen asti. Havaintoja tehdään vähintään kaksi kertaa viikossa. Havainnoitsijat on koulutettu tekemään havainnot yhdenmukaisesti.

Tulokset nopeasti käytettävissä

Havaintoaineisto käsitellään ja työstetään kartoiksi ja animaatioiksi. Internetissä toimiva fenologiapalvelu päivittyy kerran vuorokaudessa. Tuloksia julkaistaan myös tiedotteissa ja julkaisuissa.

Fenologisten havaintosarjojen tuottamalla tiedolla monta sovellusta

Pitkäaikaiset fenologiset havaintosarjat antavat tietoa ilmastonmuutosten vaikutuksista metsäekosysteemiin. Seurannassa saadaan tarkempaa tietoa myös metsäpuiden pituuskasvun rytmiikasta maan eri osissa, mistä on hyötyä mm. kasvuennusteiden laadinnassa. Puiden kukintahavainnot tukevat puolestaan siemensatoennusteita ja niillä on allergiaa aiheuttavien lajien osalta läheinen yhteys myös siitepölyennusteisiin. Seurannan yhtenä tavoitteena on myös yleisen tietouden lisääminen erilaisista luonnontapahtumista.

Kasvifenologisen seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa metsäpuiden ja muiden metsäkasvien biologisista ilmiöistä ja tutkia miten nämä eri ilmiöt rytmittyvät suhteessa ilmastotekijöihin ja toisiinsa nähden. Tietoja voidaan käyttää hyväksi ilmaston muutosten tutkimisessa, kasvuennusteiden laadinnassa jne.

  Päivitetty: 12.04.2011 /SaMe | Copyright Metla | Palaute