Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » ARVO

ARVO-ohjelmisto

Sivukartta | Haku
ARVO-ohjelmisto tuottaa ennusteen hakkuuseen tulevan leimikon puuston puutavaralajeittaisesta kertymästä, läpimitta-pituusluokittaisesta jakaumasta sekä hakkuukertymän arvosta. Ennuste lasketaan leimikolle puulajikohtaisesti (vaihtoehdot: mänty, kuusi tai koivu).

Ennusteet perustuvat aiemmin hakkuukoneella kerättyjen puiden puukohtaisista mittaustiedoista (stm-tiedot) rakennettuun runkopankkiin. Käyttäjät voivat täydentää runkopankkia ohjelmaan rakennettujen rutiinien avulla itse tallentamalla sinne hakkuukoneaineistojaan, jotka vastaavat nimenomaan paikallisia, hakattavan leimikon kaltaisia metsiköitä.

Runkopankin lisäksi ARVO-ohjelmisto sisältää Metlan maastomittausten pohjalta rakennetun laatupankin, jonka avulla tuotetulle stm-tasoiselle puujoukkoennusteelle voidaan ennustaa vikaisuustiedot huomioitavaksi runkojen katkonnassa. Ennuste eli ohjelmiston rakentama puujoukko voidaan myös katkoa halutuilla katkontaohjeilla huomioiden runkojen dimensiot sekä ulkoinen laatu.

Ohjelmiston kehittäminen on rahoitettu Euroopan unioni Pohjoisen Periferian ohjelman hankkeessa Developing the Scots Pine Resource.

 

  Päivitetty: 27.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute