Metla - Tänä vuonna aloitetut hankkeet

9. Ekologisen ennallistamisen Euroopan konferenssi, 7586
    2014, Tolvanen Anne, OU
Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella, 640092
    2014-2018, Juutinen Artti
BIOSTEP - Luonnosta lääkeaihioita EAKR, 7578
    2014, Sarjala Tytti, PA
Bioetanolin, biohiilen erikoissokereiden ja ligniini- ja hemiselluloosapohjaisten biorefine-tuotteiden valmistus metsistä, pelloilta ja soilta saatavista uusiutuvista raaka-aineista, 3625
    2014-2017, Ilvesniemi Hannu, VA
Biojalostamon raaka-aineen toimitus ja hallinta, 7614
    2014-2015, Nurmi Juha, KA
Biotalous puutuotealan mahdollisuutena, 3634
    2014-2017, Hänninen Riitta, VA
CAR-ES network meeting in Finland 20. - 22.10.2014, 7606
    2014, Finér Leena, JO
COST-kokous FACESMAP. FPS COST hanke FP1201. Metsänomistusrakenteen muutosten vaikutukset metsien käsittelyyn ja metsäpolitiikkaan Euroopassa. Uusille metsänomistajille suunnattujen neuvontapalvelujen kehittämistä käsittelevän kansainvälisen verkostokokouksen järjestäminen 14. - 16.5.2014., 7589
    2014, Hujala Teppo, VA
Data to Intelligence Tekes 340/12, 7584
    2014-2015, Hynynen Jari, VA
Demometsä, 7605
    2014, Varjo Jari, VA
Douglaskuusi ja pyökki - tulevaisuuden puulajit?, 7607
    2014-2015, Pulkkinen Pertti, HA
EU EAKR Valoa viljelmille - LED-tekniikka havupuiden solukkolisäyksessä A32819, 7588
    2014, Aronen Tuija, PU
Historiikki-kirjan graafinen suunnittelu ja taitto, 7585
    2014, Joutsimäki Marjatta, KP
Hyperspectral stereoscopic imaging in remote sensing (HSI-Stereo)Tekes 40321/13, 7577
    2014-2015, Tuominen Sakari, VA
Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri (INAR RI), 7603
    2014-2015, Finér Leena, JO
Integroitu jyrsijätutkimus, 3629
    2014-2017, Henttonen Heikki, VA
KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM, 7596
    2014-2016, Lehtonen Aleksi, VA
Keinotekoisen geenireservimetsän perustaminen metsäpuiden geenivarasuojelun uutena työkaluna., 7601
    2014, Kärkkäinen Katri, OU
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla, 7609
    2014, Saksa Timo, SU
Kohti genomista jalostusta - geenitiedon hyödyntäminen puun laadun jalostuksessa, 3635
    2014-2019, Kärkkäinen Katri, OU
Kuusen juuriston rakenteen genotyyppinen vaihtelu ja yhteys taimien kasvunopeuteen, 640091
    2014-2018, Pennanen Taina, VA
Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen, A32814 EU EAKR, 7591
    2014-2015, Alenius Virpi, RO
Lisäarvoa heikkotuottoisille turvemaille - uudet metsäbiomassatuotteet, 3611
    2014-2017, Silvan Niko, PA
Lämpöpuun pehmeneminen pitkitetyssä kosteusaltistuksessa: rakenteelliset ja kemialliset muutokset, 7602
    2014-2015, Heräjärvi Henrik, JO
Markkinaymmärrys puutuotealan kilpailukyvyn edistäjänä, 3624
    2014-2017, Riala Maria, VA
Metlan arkistojen päättäminen, inventointi ja seulonta, 7610
    2014, Suomela Aini-Sisko, KP
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelu - maanomistajan rajapinta maakunta- ja yleiskaavoitukseen, 3632
    2014-2018, Packalen Tuula, JO
Metsien käyttö ja ekosysteemipalvelut - forSERVICE, 3623
    2014-2018, Merilä Päivi, OU
Metsien monikäyttöä vahvistavat uudet liiketoimintamallit, 3626
    2014-2018, Hujala Teppo, VA
Metsäbiomassan käytön ekologiset kestävyyskriteerit, 7594
    2014, Ukonmaanaho Liisa, VA
Metsänhoidon haasteet muuttuvassa ympäristössä. Päätös 278151., 640090
    2014-2016, Mäkipää Raisa, VA
Metsänjalostuksen ja -kasvatuksen ekonomia puutuotteiden näkökulmasta, 3631
    2014-2017, Ahtikoski Anssi, OU
Metsänomistajien vertaisneuvonta monipuolistaa metsäneuvojien työtä (VERNE), 7613
    2014-2017, Kurttila Mikko, JO
Metsäntutkimuslaitoksen historia, 7583
    2014-2017, Kauhanen Erkki, KP
Metsäpolitiikka, investoinnit, markkinat ja Venäjän metsäsektori, 3628
    2014-2016, Karjalainen Timo
Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelman koordinaatio, 3627
    2014-2018, Tolvanen Anne, OU
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon toiminta, 7593
    2014, Finér Leena, JO
Metsäverotarkastelu, 7612
    2014, Leppänen Jussi, VA
Monikäytön tietopalvelujen kehittäminen, 3622
    2014-2018, Sievänen Tuija, VA
Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsänhoidossa, 3620
    2014-2018, Juutinen Artti
Ohjauskeinot ja metsäbiomassan rooli ilmasto- ja energiapolitiikassa., 7611
    2014-2015, Uusivuori Jussi, VA
Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa - tutkimusohjelman koordinointi, viestintä ja yhteiset tehtävät, 3614
    2014-2018, Verkasalo Erkki, JO
Puun ja ruokohelpeen kuitumassan soveltuvuus metsäpuiden taimien kasvualustoiksi, 7592
    2014, Heiskanen Juha, SU
Puun laatuominaisuudet ja niiden fenotyypitys metsänjalostuksen tarpeisiin, 3616
    2014-2018, Harju Anni, PU
Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden raaka-aineet, materiaalivirrat ja niiden hyödyntäminen, 3615
    2014-2018, Verkasalo Erkki, JO
Puutuotetoimialan integrointi cleantech-toimialoihin, 7597
    2014-2015, Heräjärvi Henrik, JO
Puutuotteiden hiilivaraston muutosten estimointi ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan raportoinneissa, 7608
    2014-2016, Tuomainen Tarja, VA
Reaaliaikainen ja toteutuneeseen säähän perustuva energiapuun kuivumisen ja laadun ennustepalvelu, 3617
    2014-2015, Sikanen Lauri, JO
Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian hyödyntäminen Venäjällä, 7599
    2014-2015, Karjalainen Timo
Suomalaisen puunkorjuuyrittäjän riskit Venäjällä, 7582
    2014, Karvinen Sari, JO
Suometsien hakkuiden vaikutukset valumaveden laatuun, 3621
    2014-2017, Ukonmaanaho Liisa, VA
Tehokas puunhankintalogistiikka osana arvoketjua, 3630
    2014-2017, Jylhä Paula, KA
Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin, 3633
    2014-2018, Laiho Raija, PA
Uhanalaisten metsälajien inventointi ja esiintyminen METSO-ohjelman kohteilla, 7600
    2014, Siitonen Juha, VA
Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metla-SLU, 7579
    2014-2015, Hänninen Riitta, VA
VARMA - Tekes 40024/14, 7587
    2014-2017, Uusitalo Jori, PA
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen - menetelmätutkimus, 7598
    2014-2015, Mäkisara Kai, VA
Valtakunnan metsien inventoinnin toteuttaminen suuralueilla, 7604
    2014, Korhonen Kari Tapani, JO
Venäjä-viennin valmiuksien lisääminen tuomalla metsäbiotalouden pk-yritykset ennakkotiedon käyttäjiksi ja ennakointityön ohjaajiksi - RUSennakko EU ESR, 7581
    2014-2015, Leinonen Timo, JO
Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta, 7595
    2014-2015, Uimari Anne, SU
Vihreän ympäristön hyvinvointihyödyt ja virkistysmahdollisuudet, 3613
    2014-2018, Tyrväinen Liisa, RO
Vihreää kemiaa metsästä - innovatiiviset prosessit ja tuotteet, 3618
    2014-2018, Saranpää Pekka, VA
Yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö, 3612
    2014-2018, Tuulentie Seija, RO
Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille, 3619
    2014-2016, Räty Tarmo, JO

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 31.12.2014
Palaute