Rovaniemi Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä, 640076
    2011-2015, Männistö Minna, RO
Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella, 640092
    2014-2018, Juutinen Artti
Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä, 640073
    2011-2015, Tuulentie Seija, RO
EU EAKR Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2014 (Perämerenkaaren HaKu), 7568
    2012-2015, Kunnas Susan, RO
EU EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri A32582 - LUODE, 7575
    2013-2015, Alenius Virpi, RO
EU EAKR Metsätalouden vesistökuormituksen perusseurantaverkon mittaustekniikan laadunhallinta ja tietopalvelun kehittäminen (VESIDATA), 7569
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa), 7561
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Lapin luonnontuotealan kehittämiseksi kasvikemian tutkimus- ja kehittämishanke, LUOKE, 7546
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen, A32814 EU EAKR, 7591
    2014-2015, Alenius Virpi, RO
Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien kehittäminen (NATNET), 8541
    2012-2015, Nikula Ari, RO
Metsien monikäytön talouden professuuri, 7455
    2010-2019, Juutinen Artti
Metsän luontainen uudistaminen - pusikoita vai puun tuottamista, 3551
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Metsänhoidon kehittämis- ja tutkimusyhteistyö Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa 2012-2016, 7504
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsänhoidossa, 3620
    2014-2018, Juutinen Artti
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 7525
    2012-2015, Kunnas Susan, RO
Suometsien kunnostusojitustarpeen vaihtelu ja vaikutukset vesistökuormitukseen ja sekä puuntuotantoon metsälö- ja aluetasolla, 3594
    2013-2017, Hökkä Hannu, RO
Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuhteiden vaikutukset kasveihin, maaperään ja niiden vuorovaikutuksiin boreaalisissa metsissä, 640087
    2013-2017, Rautio Pasi, RO
Yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö, 3612
    2014-2018, Tuulentie Seija, RO

Päättyneet hankkeet

Advance-10k (Kasvun vaihtelu), 8042
    1996-1999, Timonen Mauri, RO
Arktisen talvimatkailun muutostrendit, 7550
    2013-2014, Tuulentie Seija, RO
Euroopan ilmasto viimeisten 1000 vuoden aikana (Millennium), 8507
    2006-2011, Jalkanen Risto, RO
Forest response of environmental stress ant timberlines: sensitivity of northern, alpine and menditerranean forest limits to climate, 806401
    1996-1999, Jalkanen Risto, RO
GREENDECISION - Luontoalueita koskevan ekologisen ja sosiaalisen tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa, 7220
    2006-2008, Tyrväinen Liisa, RO
Ihmistoiminnan vaikutus Pechoran alueen monimuotoisuuteen, 830701
    2000-2003, Nikula Ari, RO
Ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvillisuusmuutoksen spatiaalinen mallitus, 3227
    1998-2003, Nikula Ari, RO
Ilmastonmuutoksen vaikutukset hiilen- ja typenkiertoon osallistuvien mikrobiyhteisöjen toimintaan arktisessa maaperässä, 640047
    2008-2012, Varmola Martti, RO
Itä-Lapin metsävaurioprojekti, 3092
    1990-1997, Varmola Martti, RO
KAIRA - Biologinen ravinteiden poisto kaivosvedestä, 7207
    2005-2008, Varmola Martti, RO
Kotimaisten havu- ja lehtipuiden taimettuminen ja kasvu erityyppisillä moreenimailla Pohjois-Suomessa, 3199
    1997-1999, Sutinen Marja-Liisa, RO
Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa, 7459
    2011-2013, Repola Jaakko, RO
Lapin pitkäaikaisaineistojen hallinta (Kilpisjärvi-Kolari LTSER), 7435
    2010-2013, Jokinen Mikko, RO
Luonnontuoteteollisuuden raaka-aineet mikrobitorjunnassa (LUMI), 7246
    2007, Varmola Martti, RO
Luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen Lapin matkailullisesti tärkeillä alueilla (DILACOMI), 7451
    2011-2013, Jokinen Mikko, RO
Lustia - lustotutkimuksen laboratoriohanke, 3380
    2003, Timonen Mauri, RO
Maavesi EP (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8529
    2009-2011, Derome Kirsti, RO
Matkailu osana luonnon- ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä, 3295
    2000-2006, Tyrväinen Liisa, RO
Matkailun ja virkistyskäytön merkitys maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä, 3463
    2007-2013, Tuulentie Seija, RO
Metsien biodiversiteetin kartoitus, 7462
    2011-2012, Rautio Pasi, RO
Metsikön ja puiden varhaiskehityksen mallittaminen ja taimikonkäsittelyn puuntuotannolliset vaikutukset, 3025
    1992-1996, Varmola Martti, RO
Metsäluonnon monimuotoisuuden arvottaminen, 3160
    1995-1999, Naskali Arto, RO
Metsäluonnosta teolliseen tuotantoon (METTE), 7202
    2005-2006, Varmola Martti, RO
Metsämaan luokitus metsätalouden tarpeisiin Pohjois-Suomessa, 3141
    1994-1998, Mäkitalo Kari, RO
Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelman koordinointi, 3481
    2007-2014, Tyrväinen Liisa, RO
Mikrobit ja niiden kylmänsietomekanismit arktisissa maissa, 640007
    2004-2007, Männistö Minna, RO
NTM-aikasarjat ympäristö-, metsien terveydentila-, metsäekosysteemi- ja ilmastotutkimuksissa sekä puun kehityksen visualisoinnissa, 3435
    2007-2012, Jalkanen Risto, RO
Neulasaikasarjat ympäristön tilan kuvaajina, 3294
    2000-2006, Jalkanen Risto, RO
Neulasseurantamenetelmä ja latvan oheneminen (neulaskato) männyissä, 806403
    1997-2000, Jalkanen Risto, RO
New Ways to Value and Market Forest Externalities, 8533
    2009-2014, Tyrväinen Liisa, RO
Pasvik-seurantaohjelma, 7484
    2011-2013, Rautio Pasi, RO
Pohjois-Suomen metsän uudistamisen vaihtoehdot sekä niiden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, 3249
    1999-2006, Hallikainen Ville, RO
Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa, 3425
    2006-2007, Hökkä Hannu, RO
Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa -esitutkimus, 3409
    2005, Hökkä Hannu, RO
Pysyvien kasvukoealojen mittaus ja tietohuolto, 3020
    1976-2000, Salminen Hannu, RO
Resource Technology Conference'98 (RT'98), 3200
    1997-1998, Varmola Martti, RO
Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE), 7486
    2011-2014, Kunnas Susan, RO
Suometsien kasvu ja tuotos, 3032
    1992-1999, Penttilä Timo, RO
Suometsien kasvu- ja kasvatusmallit, 3265
    1999-2003, Hökkä Hannu, RO
Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos- ja talousperusteet käsittelysuosituksile., 7187
    2005-2007, Hökkä Hannu, RO
Talvi-ilmaston muutos ja uudet stressitekijät boreaalisessa metsässä: jääkuoren vaikutus kasvi-maaperämikrobivuorovaikutukseen, 640057
    2009-2011, Martz Francoise, RO
Talvi-ilmaston muutos ja uudet stressitekijät boreaalisessa metsässä: jääkuoren vaikutus kasvi-maaperämikrobivuorovaikutukseen, 640062
    2010-2011, Martz Francoise, RO
Talvi-ilmaston muutos ja uudet stressitekijät boreaalisessa metsässä: jääkuoren vaikutus kasvi-maaperämikrobivuorovaikutukseen, 640071
    2011, Martz Francoise, RO
UV-säteily ja metsänrajan kasvit, 3228
    1998-2000, Sutinen Marja-Liisa, RO
Vesibudjetit (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8527
    2009-2011, Lindroos Antti-Jussi, RO
Viheralueiden stressiä vähentävät ominaisuudet, 640065
    2011-2012, Tyrväinen Liisa, RO
Yhteistoimintalaboratorion toimintakulttuurien fuusio, 7442
    2010-2011, Varmola Martti, RO
Yksityismetsien monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinot, 3416
    2005-2009, Naskali Arto, RO
Yli-ikäisten kuusikoiden käsittely, 7063
    2000, Mäkitalo Kari, RO

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 07.11.2015
Palaute