Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sivuilla käytettyjä lyhenteitä

Toimipaikat

JO Joensuun toimipaikka
KA Kannuksen toimipaikka
KO Kolarin toimipaikka
KP Konsernipalvelut
OU Oulun toimipaikka
PA Parkanon toimipaikka
PU Punkaharjun toimipaikka
RO Rovaniemen toimipaikka
SU Suonenjoen toimipaikka
VA Vantaan toimipaikka
ES Esikunta ja valtakunnalliset palvelut (v. 2005 saakka)
ME Metlan keskusyksikkö (v. 2006-2009)
MU Muhoksen toimipaikka (v. 2011 saakka)

Tutkimusohjelmat

  Tutkimusohjelmat  
001ForestEnergy2020 001 (2012-2016) Asikainen, Antti
002Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito 2012-2016 002 (2012-2016) Saksa, Timo
BIOBioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma BIO (2007-2011) Asikainen, Antti
EMUEtelä-Suomen Metsänuudistamisen tutkimusohjelma EMU (1998-2002) Luoranen, Jaana
H2OMetsät ja vesi H2O (2013-2017) Finér, Leena
HMSSuomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät HMS (2001-2006) Sievänen, Risto
HYVMetsästä hyvinvointia HYV (2008-2013) Tyrväinen, Liisa
JALMetsäpuiden jalostus JAL (2000-2001) Mikola, Jouni
JUKJulkinen tuki ja kilpailu metsäalalla JUK (1998-2002) Mäkinen, Pekka
MATPuumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa MAT (2014-2018) Verkasalo, Erkki
MEKMetsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tutkimusohjelma MEK (1995-1999) Kangas, Jyrki
MILMetsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa MIL (2007-2012) Vapaavuori, Elina
MKLMetsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma MKL (2007-2011) Rantala, Juho
MMKMetsät moneen käyttöön MMK (2014-2018) Tolvanen, Anne
MOMMetsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOM (1995-1999) Annila, Erkki
MONMetsien monikäytön tutkimusohjelma MON (1987-1994) Reunala, Aarne
MOTMetsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset MOT (2000-2006) Hynynen, Jari
MSUMetsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma MSU (2007-2010) Kurttila, Mikko
MTOMELA-tutkimusohjelma MTO (1999) Packalen, Tuula
MTSMetsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma MTS (1999-2006) Packalen, Tuula
NEWUudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut NEW (2013-2018) Kurttila, Mikko
PKMPuunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki PKM (2002-2008) Verkasalo, Erkki
PUUUudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut PUU (2009-2013) Heräjärvi, Henrik
PUVPuuvarojen käyttömahdollisuuksien tutkimusohjelma PUV (1995-1997) Hänninen, Harri
SUMSuometsätalous SUM (2008-2011) Laine, Jukka
SUOSuometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö SUO (1999-2003) Ahti, Erkki
TERMetsien terveydentilan tutkimusohjelma TER (1992-1996) Mälkönen, Eino
TUKMetsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset TUK (2005-2010) Hänninen, Riitta
VM1Valtakunnan metsien inventointi VM1 (1998-2005) Tomppo, Erkki
YMPMetsätalouden ympäristökuormitus YMP (1996-2000) Ahti, Erkki
  Painoaloittaiset hankeryhmät  
EK1 Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta (2006-JATK)
ELI Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot (2006-JATK)
VAR Erillishankkeet - Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot (2006-JATK)
YHT Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys (2006-JATK)
  Viranomaistehtäviin liittyvät hankeryhmät  
FFO Metsien terveydentilan seuranta (2006-JATK)
MJA Metsänjalostus (2006-JATK)
TIL Metsätilastollinen tietopalvelu (2006-JATK)
VIR Muut viranomaistehtävät (2006-JATK)
VMI Valtakunnan metsien inventointi (2006-JATK)

Muita lyhenteitä

MT

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja

Sivun alkuun


Päivitetty 12.06.2012 /AnLe
Palaute