Kolari Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Tekes 70022/13 Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla, 7563
    2013-2015, Jokinen Mikko, KO

Päättyneet hankkeet

Arktisen tutkimuksen ja seurannan kansainvälinen verkosto (INTERACT), 8538
    2011-2014, Jokinen Mikko, KO
Interreg-Tacis POHJOISET HAVUMETSÄT - tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella, 7224
    2006-2008, Huhta Esa, KO
Kestävyyden kriteerit ja luonnonkäyttömuotojen yhteensovittaminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa -esitutkimus, 3395
    2004-2006, Huhta Esa, KO
LAPBIAT, 8511
    2006-2010, Huhta Esa, KO
Maisemalaboratorio - LIFE, 8501
    2004-2009, Huhta Esa, KO
Metsänraja-alueiden ekologia, hoito ja käyttö, 3246
    1999-2003, Sutinen Marja-Liisa, KO
Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän luonto ja luonnonilmiöt DVD ja Internet tietopaketti matkailijoille ja matkailun markkinoijille., 7253
    2007, Vuopio Mirja, KO
Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa, 3312
    2001-2003, Jokinen Mikko, KO
Tacis/Pohjoiset havumetsät -tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella, 8509
    2006-2008, Huhta Esa, KO

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 07.11.2015
Palaute