Kannus Julkaisut

(Yhteensä 58)

[  Referoidut julkaisut  |  Muut julkaisut  ]

Referoidut julkaisut

2015

Hytönen, J & Nurmi, J. 2015. Heating value and ash content of intensively managed stands. Wood Research 60(1): 71-82.

Hytönen, J. & Saarsalmi A 2015. Biomass production of coppiced grey alder and the effect of fertilization. Silva Fennica 49(1). 16 p. [CrossRef]

Jylhä, P., Hytönen, J. & Ahtikoski, A. 2015. Profitability of short-rotation biomass production on downy birch stands on cut-away peatlands in northern Finland. Biomass & Bioenergy 75: 272-281. [CrossRef]

2014

Hytönen, J. & Moilanen, M. 2014. Effect of harvesting method on the amount of logging residues in thinning of Scots pine stands. Biomass & Bioenergy 67: 347-353. [CrossRef]

Hytönen, J., Saramäki, J. & Niemistö, P. 2014. Growth, stem quality and nutritional status of Betula pendula and Betula pubescens in pure stands and mixtures. Scandinavian Journal of Forest Research 29: 1-11. [CrossRef]

Maljanen, M., Liimatainen, M., Hytönen, J. & Martikainen, P. J 2014. The effect of granulated wood-ash fertilization on soil properties and greenhouse gas (GHG) emissions in boreal peatland forests. Boreal Environment Research 19: 295-309. [pdf]

Nurmi, J. 2014. Changes in volumetric energy densities during storage of whole-tree feed stocks from silvicultural thinnings. Biomass & Bioenergy 61 (2014): 114-120. [CrossRef]

Räisänen, T., Nurmi, J. 2014. Impact of bucking and delimbingbalternatives on pulpwood and energy wood yields in young thinning stands in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 29 (2014): 243-251. [CrossRef]

2013

Hytönen, J. and Jylhä, P. 2013. Long-term effect of weed control on survival and growth of silver birch planted on arable land. Baltic Forestry 19(2): 170-178.

Karlsson, K. & Tamminen, P. 2013. Long-term effects of stump harvesting on soil properties and tree growth in Scots pine and Norway spruce stands. Scandinavian Journal of Forest Research 28(6): 550-558. [CrossRef]

Maljanen, M., Hytönen, J., Mäkiranta, P., Laine, J., Minkkinen, K. & Martikainen, P. J. 2013. Atmospheric impact of abandoned boreal organic agricultural soils depends on hydrological conditions. Boreal Environment Research 18(3-4): 250-268. [pdf]

Maljanen, M.E., Yli-Pirttilä, P., Hytönen, J., Joutsensaari, J. & Martikainen, P. 2013. Acidic northern soils as sources of atmospheric nitrous acid (HONO). Soil Biology & Biochemistry 67: 94-97. [CrossRef]

2012

Hytönen, J. & Aro, L. 2012. Biomass and nutrition of naturally regenerated and coppiced birch on cutaway peatland during 37 years. Silva Fennica 46(3): 377-394. [CrossRef] [pdf] [html]

Korpunen, H., Virtanen, P., Dahl, O., Jylhä, P. & Uusitalo, J. 2012. An activity-based cost calculation for a kraft pulp mill. TAPPI Journal 11(9): 19-27. [url]

Lappi, H. 2012. Production of hydrocarbon-rich biofuels from extractives-derived materials. Academic dissertation. Department of Chemistry, University of Jyväskylä, Research Report Series 158. 111 p.

Lappi, H. & Alén, R. 2012. Pyrolysis of tall oil-derived fatty and resin acid mixtures. ISRN Renewable Energy 2012. 8 p. [CrossRef]

Maljanen, M., Shurpali, N., Hytönen, J., Mäkiranta, P., Aro, L., Potila, H., Laine, J. Li, C. & Martikainen, P.J. 2012. Afforestation does not necessarily reduce nitrous oxide emissions from managed peat soils. Biogeochemistry 108: 199-218. [CrossRef]

Moilanen, M., Hytönen, J. & Leppälä, M. 2012. Application of wood ash accelerates soil respiration and tree growth on drained peatland. European Journal of Soil Science 63: 467-475. [CrossRef]

Saarsalmi, A., Smolander, A., Kukkola, M., Moilanen, M. & Saramäki, J. 2012. 30-year effects of wood ash and nitrogen fertilization on soil chemical properties, soil microbial processes and stand growth in a Scots pine stand. Forest Ecology and Management 278: 63-70. [url]

Wall, A. 2012. Risk analysis of effects of whole-tree harvesting on site productivity. Forest Ecology and Management 282: 175-184. [url]

2011

Etula, H. & Store, R. 2011. Metsävaratiedon ajantasaistaminen tapahtuma- ja toimenpidetietojen avulla yksityismetsissä. Metsätieteen aikakauskirja 3/2011: 207-220. [pdf]

Filbakk, T., Høibø, O. & Nurmi, J. 2011. Modelling natural drying efficiency in covered and uncovered piles of whole broadleaf trees for energy use. Biomass & Bioenergy 35(1): 454-463. [CrossRef]

Filbakk, T., Høibø, O.A., Dibdiakova, J. & Nurmi, J. 2011. Modelling moisture content and dry matter loss during storage of logging residues for energy. Scandinavian Journal of Forest Research 26: 267-277. [CrossRef]

Filbakk, T., Jirjis, R., Nurmi, J. & Høibø, O. 2011. The effect of bark content on quality parameters of Scots pine (Pinus sylvestris L.) pellets. Biomass & Bioenergy 35(8): 3342-3349. [CrossRef]

Hytönen, J. & Jylhä, P. 2011. Long-term response of weed control intensity on Scots pine survival, and growth and nutrition on former arable land. European Journal of Forest Research 130: 91-98. [CrossRef]

Jylhä, P. 2011. Harvesting of undelimbed Scots pine (Pinus sylvestris L.) from first thinnings for integrated production of kraft pulp and energy. Dissertationes Forestales 133. 73 s. + 4 osajulkaisua. [CrossRef] [pdf]

Karhu, K., Wall, A., Vanhala, P., Liski, J., Esala, M. & Regina, K. 2011. Effects of afforestation and deforestation on boreal soil carbon stocks - Comparison of measured C stocks with Yasso07 model results. Geoderma 164: 33-45. [CrossRef]

Kärhä, K., Jylhä, P. & Laitila, J. 2011. Integrated procurement of pulpwood and energy wood from early thinnings using whole-tree bundling. Biomass & Bioenergy 35(8): 3389-3396. [url]

Nurmi, J. & Lehtimäki, J. 2011. Energy wood harvesting productivity of three harvesting methods in first thinning of scots pine (Pinus sylvestris L.). Biomass & Bioenergy 35(8): 3383-3388. [CrossRef]

Nurmi, J. & Lehtimäki, J. 2011. Debarking and drying of downy birch (Betula pubescence) and Scots pine (Pinus sylvestris) fuelwood in conjunction with multi-tree harvesting. Biomass & Bioenergy 35(8): 3376-3382. [CrossRef]

Nuutinen, Y., Kärhä, K., Laitila, J., Jylhä, P. & Keskinen, S. 2011. Productivity of whole-tree bundler in energy wood and pulpwood harvesting from early thinnings. Scandinavian Journal of Forest Research 26: 329-338. [CrossRef]

Räisänen, T. & Nurmi, J. 2011. Impacts of changing the minimum diameter of roundwood on the accumulation of logging residue in first thinnings of Scots pine and Norway spruce. Biomass & Bioenergy 35: 2674-2682. [CrossRef]

Wall, A. & Hytönen, J. 2011. The long-term effects of logging residue removal on forest floor nutrient capital, foliar chemistry and growth of a Norway spruce stand. Biomass & Bioenergy 35: 3328-3334. [CrossRef]

Muut julkaisut

2014

Hujala, T., Kurttila, M. & Store, R. 2014. Mobile forest berry map service: co-creating value from open public data. In: Toivonen, M. (ed.). Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare. Proceedings of the 24th annual RESER Conference, 11-13 September, Helsinki, Finland. RESER & VTT, Espoo, Finland. p. 593-600. ISBN 978-951-38-7436-0 [html]

Hytönen, J. Aro, L., Beuker, E., Niemistö, P, Nurmi, J. & Saarsalmi, A. 2014. Hieskoivu, haapa ja leppä energiapuuna: kasvatus, korjuu ja ominaisuudet. Julkaisussa: Asikainen, Antti; Ilvesniemi, Hannu & Muhonen, Timo (toim.). Bioenergiaa metsistä - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute (2014)(289): 47-63. ISBN 978-951-40-2468-9 [pdf] [html]

Kaayaa,A.K., Mhaikia, C.J.N., Karlsson, K. & Dalsgaard,S. 2014. Calculating survey results for soil organic carbon in the United Republic of Tanzania. NAFORMA Derived Studies. FAO, Tanzania, Dar es Salaam. 6 s.

Moilanen, Míkko & Hytönen, Jyrki 2014. Männyn ravinnetilan pitkäaikainen vaihtelu ojitetuilla rämeillä - koesarjan esittely ja alustavia tuloksia. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 301. 40 s. [html]

Nurmi, J., Jylhä, P.,Läspä, O., Räisänen, T., & Wall, A. 2014. Kasvatusmetsien integroitu aines- ja energiapuun korjuu ja puuntuotannolliset vaikutukset. Julkaisussa: Asikainen, Antti; Ilvesniemi, Hannu & Muhonen, Timo (toim.). Bioenergiaa metsistä - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute (2014)(289): 34-46. ISBN 978-951-40-2468-9 [pdf] [abstract]

Store, R. & Karjalainen, E. 2014. Paikkatietomenetelmät tukevat aluetason suunnitteluprosesseja (tietolaatikko). Julkaisussa: Tyrväinen L., Kurttila M., Sievänen T. & Tuulentie S. (toim.). Hyvinvointia metsästä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Kirjokansi 90 s. 232-233. ISBN 978-952-222-587-0

Ukonmaanaho, L., Nieminen, M., Hytönen, J., Nieminen, T.M., Moilanen, M., Kantola, M., Kiikkilä, O., Lauren, A., Merilä, P., Penttilä, T., Piispanen, J., Starr, M., Kaila, A., Pyhtilä, H., Perämäki, P. 2014. Energiapuunkorjuun vaikutus ravinne- ja raskasmetallihuuhtoutumiin ja ravinteiden riittävyyteen suometsissä. Julkaisussa: Asikainen, Antti; Ilvesniemi, Hannu & Muhonen, Timo (toim.). Bioenergiaa metsistä - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute (2014)(289): 97-111. ISBN 978-951-40-2468-9 [pdf] [abstract]

2013

Heino, E. & Pouttu, A. (toim.) 2013. Metsätuhot vuonna 2012. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 269. 19 s. ISBN 978-951-40-2422-1 [pdf]

Jylhä, P. 2013. Autohakkurin seula-aukon koon vaikutus kokopuun haketuksen tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 272. 19 s. [html]

Sirén, M., Hytönen, J., Ala-Ilomäki, J., Neuvonen, T., Takalo, T., Salo, E., Aaltio, H. & Lehtonen, M. 2013. Integroitu aines- ja energiapuun korjuu turvemaalla sulan maan aikana - korjuujälki ja ravinnetalous. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 256. 24 s. [html]

2012

Heino, E. & Hytönen, J. 2012. Lehtorannan puulajipuisto Kannuksessa (Lehtoranta arboretum at Kannus). Sorbifolia 43(3): 99-104.

Hytönen, J. & Aro, L. 2012. Koivikon biomassatuotos ja ravinnetalous suonpohjalla: 37 vuoden tuloksia. Metsätieteen aikakauskirja 3/2012: 224-226. [html]

Hytönen, J., Aro, L., Reinikainen, O., Juvonen, J. & Issakainen, J 2012. Biomass production of dense downy birch stands on cut-away peatlands. In: Bioenergy from Forest 2012. Jyväskylä and Jämsä, Finland, 27.-31.8.2012. Book of Proceedings. p. 77.

Ilvesniemi, H., Hartman, M., Hytönen, J., Laurén, A., Kaila, A., Kantola, M., Kiikkilä, O., Kremsa, J., Kubin, E., Lindgren, M., Lindroos, A.-J., Moilanen, M., Murto, T., Nieminen, M., Nieminen, T.M., Penttilä, T., Piispanen, J., Saarsalmi, A., Smolander, A., Tamminen, P. & Ukonmaanaho, L. 2012. Energiapuun korjuun vaikutukset metsiin ja vesistöihin. Julkaisussa: Asikainen, A., Ilvesniemi, H., Sievänen, R., Vapaavuori, E. & Muhonen, T. (toim.). Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 240: 53-82. ISBN 978-951-40-2378-1 [html]

Jylhä, P. 2012. Karsimaton ensiharvennusmänty sulfaattisellun ja energian tuotannossa. Metsätieteen aikakauskirja 2/2012: 154-157. [pdf]

Matisons, M., Joelsson, J.M., Tuuttila, T., Athanassiadis, D. & Räisänen, T. 2012. The Forest Refine Project - development of efficient forest biomass supply chains for biorefineries. In: Niemelä, K. (ed.). NWBC 2012 - The 4th Nordic Wood Biorefinery Conference. VTT, Espoo. p. 51-55. ISBN 978-951-38-7881-8 ISBN 978-951-38-7880-1

Männistö, T., Törmä, H. & Jylhä, P. 2012. Metsän arvoketjujen aluetaloudelliset vaikutukset Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla - puurakentaminen ja yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 94. 33 s. [pdf]

Pykäläinen, J., Kurttila, M., Hamberg, L., Store, R. & Asikainen, R. 2012. Taajamametsien hoidon suunnittelu. Julkaisussa: Hamberg, L., Löfström, I. & Häkkinen, I. (toim.). Taajamametsät - suunnittelu ja hoito. Metsäkustannus Oy, s. 52-71. ISBN 978-952-5694-92-5

Reinikainen, O., Hytönen, J. & Issakainen, J. 2012. Biomass energy production on cut-away peatland: two-year results. In: Bioenergy from Forest 2012. Jyväskylä and Jämsä, Finland, 27.-31.8.2012. Book of Proceedings. p. 248-253.

Saksa, T., Hynynen, J., Hytönen, J. & Niemistö, P. 2012. Metsäbiomassan lisääntyvä käyttö muuttaa metsänhoitoa. Julkaisussa: Asikainen, A., Ilvesniemi, H., Sievänen, R., Vapaavuori, E. & Muhonen, T. (toim.). Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 240: 83-96. ISBN 978-951-40-2378-1 [html]

2011

Jylhä, P., Dahl, O., Laitila, J. & Kärhä, K. 2011. Efficiency of wood procurement systems of small-diameter Scots pine based on the wood paying capability of a kraft pulp mill. In: Ackerman, P., Ham, H. & Gleasure, E. (eds.). Proceedings of 4th Forest Engineering Conference: Innovation in Forest Engineering - Adapting to Structural Change. 5-7 April 2011, Stellenbosch University. Stellenbosch University, South Africa. p. 126-128. ISBN 978-0-7972-1284-8 [pdf]

Jylhä, P., Dahl, O., Laitila, J. & Kärhä, K. 2011. Ensiharvennusmännyn hankintaketjun vaikutus sellutehtaan puustamaksukykyyn. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 86-88. [pdf]

Jylhä, P., Kärhä, K., Keskinen, N. & & Laitila, J. 2011. Feasibility of whole-tree bundling for integrated procurement of energy wood and pulpwood. In: IUFRO ALL-D3 Conference Pathways to Environmentally Sound Technologies for Natrural Resource Use. June 15-17, 2008; Sapporo Convention Center. (CD-ROM). p. 7 p.

Korpunen, H., Virtanen, P., Dahl, O., Jylhä, P. & Uusitalo, J. 2011. Controlling a link of wood value chain: Activity-based costing in pulp mills. In: Ackerman, P., Ham, H. & Gleasure, E. (eds.). Proceedings of 4th Forest Engineering Conference: Innovation in Forest Engineering - Adapting to Structural Change. 5-7 April 2011, Stellenbosch University. Stellenbosch University, South Africa. p. 103-105. ISBN 978-0-7972-1284-8 [pdf]

Reinikainen, O., Juvonen, J., Hytönen, J. & Issakainen, J. 2011. Wood energy production methods on cut-away peatlands: cost-effective establishment. In: Savolainen, M. (ed.). Internaitonal Nordic Bioenergy 2011, 5.-9.9.2011. Book of Abstracts. FINBIO - The Bionergy Association of Finland, p. 184-187. ISBN 978-952-5135-51-0

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 07.11.2015
Palaute