Hankkeet toimipaikoittain

Metlan tutkimushankkeen toteutukseen osallistuu tutkijoita ja muuta henkilökuntaa useista toimipaikoista. Toimipaikkojen hankelistauksissa ovat mukana kaikki ne tutkimushankkeet, joissa työskentelevät tutkijat ovat budjetoineet työaikaa hankkeelle.


Päivitetty: 07.02.2012
Palaute