Metla - ulkopuolisen rahoituksen hankkeet

Rahoittajat:

Euroopan Unioni |  Euroopan Unioni (epäsuora) |  Suomen Akatemia |  Tekes |  Säätiöt |  Muut rahoittajat

Euroopan Unioni


Advance-10k (Kasvun vaihtelu), 8042
    1996-1999, Timonen Mauri, RO
Karike, aluskasvillisuus ja humus boreaalisen metsän hiili- ja ravinnekierrossa, 843003
    2005-2007, Derome John
Arktisen tutkimuksen ja seurannan kansainvälinen verkosto (INTERACT), 8538
    2011-2014, Jokinen Mikko, KO
BioSoil, Biodiversity, 843009
    2006-2008, Tonteri Tiina, PA
BioSoil, Soil, Level I, Part I, 843006
    2006-2007, Ilvesniemi Hannu, PA
BioSoil, Soil, Level I, Part II, 843007
    2006-2008, Ilvesniemi Hannu, PA
BioSoil, Soil, Level II, 843008
    2006-2008, Derome John
Biodiversiteetin mittaaminen ja seuranta boreaalisissa metsissä, 843001
    2005-2007, Siitonen Juha, PA
Biodiversiteetin seurantamenetelmiä, 832901
    2000-2003, Tomppo Erkki
CarboInvent II, monilähteiset hiilivarojen inventointimenetelmät, 832302
    2002-2005, Tomppo Erkki
EDENext - Vektorilevitteisten tautien biologia Euroopassa, 8537
    2011-2015, Henttonen Heikki, VA
EU 7. PO S2Biom Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a resource-efficient Bioeconomy in Europe (S2Biom), 8549
    2013-2016, Anttila Perttu, JO
EU LIFEPeatLandUse (Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö), 8547
    2013-2018, Tolvanen Anne, OU
EU Life Monimet - Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observation and modeling techniques, 8548
    2013-2017, Peltoniemi Mikko, VA
EVOLTREE - eurooppalainen metsägenetiikan huippututkimusverkosto, 8514
    2006-2010, Kärkkäinen Katri, MU
Ekologisesti ja sosioekonomisesti kestävän puuenergian tuotannon ja käytön kehittäminen yksityismetsätaloudessa, 832801
    2001-2005, Asikainen Antti, JO
Ekstensiiviseuranta (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8523
    2009-2011, Nevalainen Seppo, VA
Energiapuuvarat ja lämpölaitosten potentiaaliset sijaintipaikat Pohjois-Savossa, 8136
    1998, Pesonen Mauno
Erilaisten lysimetrien tulosten vertailu, 815314
    1999-2000, Raitio Hannu, PA
Euroopan bioenergia, 8518
    2008-2010, Lehtonen Aleksi, VA
Euroopan ilmasto viimeisten 1000 vuoden aikana (Millennium), 8507
    2006-2011, Jalkanen Risto, RO
Euroopan maankäyttösektorit ilmastonmuutoksen hillitsijöinä ja ilmastonmuutokseen sopeutujina, 8520
    2008-2011, Kallio Maarit, VA
Euroopan metsätietopalvelun kehittäminen (NEFIS), 800603
    2003-2005, Saarikko Jarmo, ES
FORGER - Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe, 8544
    2012-2016, Kärkkäinen Katri, OU
FORTHREATS-verkosto, 8516
    2007-2009, Hantula Jarkko, VA
Fenologia EP (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8528
    2009-2011, Beuker Egbert, PU
Fenologia-asiatuntija, 8506
    2004-2007, Beuker Egbert, PU
Feromonit mäntypistiäiskantojen seurannassa ja torjunnassa (FAIR1-CT95-0339), 804701
    1996-1999, Varama Martti
Five European RES Heat Pilots (5EURES), 8503
    2005-2008, Anttila Perttu, JO
Foremms, 821801
    2000-2002, Alm Jukka, JO
Foremms II - Metsäympäristömuutosten seurantajärjestelmä, demo-osa, 821802
    2001-2003, Alm Jukka, JO
Forest Focus kansallinen ohjelma - koordinointi, 844001
    2005-2006, Derome John
Forest Focus kansallinen ohjelma - koordinointi 2006, 844002
    2006-2008, Derome John
Forest Reserves Research Network (EU-COST), 8124
    1996-1999, Parviainen Jari, JO
Forest response of environmental stress ant timberlines: sensitivity of northern, alpine and menditerranean forest limits to climate, 806401
    1996-1999, Jalkanen Risto, RO
FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotoisuus, 8536
    2010-2015, Finér Leena, JO
Hantavirukset (myyräkuumevirukset) Euroopassa: molekyylivirologia, epidemiologia ja torjuntakeinot, 8071
    1997-2000, Henttonen Heikki, VA
ICP Forests metsien seurantaohjelman lehvästöosion laaduntarkkailu ja parannus Expert Panel on Foliage toimesta, 8505
    2005-2007, Rautio Pasi, PA
Ihmistoiminnan vaikutus Pechoran alueen monimuotoisuuteen, 830701
    2000-2003, Nikula Ari, RO
Ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvillisuusmuutoksen spatiaalinen mallitus, 8227
    1998-2001, Nikula Ari, RO
Innovative and Effective Technology and Logistisc for Forest Residual Biomass Supply in the EU (INFRES), 8545
    2012-2015, Asikainen Antti, JO
Intensiiviseuranta (FutMon LIFE+) 2009 - 2011, 8524
    2009-2011, Ukonmaanaho Liisa, PA
Julkaisutoiminta ja tiedotus (FutMon Life+) 2009-2011, 8522
    2009-2011, Merilä Päivi, PA
Jyrsijäzoonosit Euroopassa, 816803
    2002-2005, Henttonen Heikki, VA
Kasvukauden aikaisen metsikkösadannan määrän ja laadun vaihtelu erityyppisillä keräimillä, 815312
    1997-1999, Raitio Hannu, PA
Koivun lehtien epäorgaanisen koostumuksen ajallinen vaihtelu, 50046
    2002-2004, Raitio Hannu, PA
Koivun puuaineksen jalostus, 8275
    2000-2002, Hagqvist Risto, VA
Koordinaatio (FutMon Life+)2009 -2011, 8521
    2009-2011, Merilä Päivi, PA
Korjuumenetelmien vertailu - vaikutukset puun laatuun ja korjuuyritysten kokonaistuottavuuteen, 8508
    2006-2008, Karvinen Sari, JO
Kuivuuden vaikutukset metsien kasvulle ja metsätuhoriskeille muuttuvassa ilmastossa, 8534
    2011-2014, Lehtonen Aleksi, VA
Kuusen kasvatusriskit Euroopassa, 8208
    1997-2001, Mielikäinen Kari
LAI-2000 laitteella mitattu neulaspinta-alaindeksi havumetsiköiden terveydentilan indikaattorina, 815311
    1997-1999, Raitio Hannu, PA
LAPBIAT, 8511
    2006-2010, Huhta Esa, KO
LAPBIAT tutkimusinfrastruktuuri, 50055
    2001-2004, Sutinen Marja-Liisa, KO
LIFE to KOLI - Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen, 8025
    2003-2006, Eerikäinen Kalle, JO
Lannoituksen vaikutus metsikön radiocesiumjakaumaan, 8196
    1997-1999, Raitio Hannu, PA
Laskeuma ja maa-analyysejä tekevien laboratorioiden laaduntarkkailuohjelma (Ring-test) yleiseurooppalaiseen metsien terveydentila seurantaohjelmaan osallistuvissa maissa, 843004
    2005-2007, Derome John
Laskeuma- ja maavesianalyysien interkalibrointi, 815315
    2002, Raitio Hannu, PA
LifeData - Tiedonlouhintapalvelut, 8540
    2011-2015, Kantola Anu, VA
Lipidimetabolian geneettinen kontrolli koivun pakkaskestävyydessä, 50018
    2001-2003, Sutinen Marja-Liisa, RO
Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien kehittäminen (NATNET), 8541
    2012-2015, Nikula Ari, RO
Luonnonmetsät ja suot Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä (GreenBelt), 805701
    2004-2008, Tolvanen Anne, MU
MNTRF, 8241
    1999-2002, Tomppo Erkki
Maankäytön muutokset ja biodiversiteetti pan-eurooppalaisella tasolla, 832902
    2003-2006, Tomppo Erkki
Maankäytön vaikutus pohjoisiin ja alpiinisiin metsänrajametsiin muuttuvassa ilmastossa, 829401
    2002-2005, Jalkanen Risto, RO
Maavesi EP (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8529
    2009-2011, Derome Kirsti, RO
Maisemalaboratorio - LIFE, 8501
    2004-2009, Huhta Esa, KO
Matkailukeskusten ympäristökysymysten sosiaaliset ja kulttuuriset ulottu- vuudet (LABSOC), 8504
    2005-2007, Tuulentie Seija, RO
Metsien biodiversiteetin mittausmenetelmien kehittämisohjelma (ForestBIOTA), 843005
    2005-2007, Salemaa Maija, PA
Metsien elinvoimaisuuden seuranta Suomessa v. 2003 (taso 1), 814415
    2003, Lindgren Martti, VA
Metsien elinvoimaisuuden seuranta Suomessa v. 2004 (level 1), 814416
    2004, Lindgren Martti, VA
Metsien elinvoimaisuuden seuranta Suomessa v. 2005-2006 (level 1), 841001
    2005-2007, Lindgren Martti, PA
Metsien elinvoimaisuuden seuranta Suomessa v. 2006 (level 1), 841002
    2006-2008, Lindgren Martti, PA
Metsien elinvoimaisuus 1997, 814407
    1997-1998, Lindgren Martti, VA
Metsien elinvoimaisuus 1998, 814410
    1998, Lindgren Martti, VA
Metsien elinvoimaisuus 1999, 814411
    1999, Lindgren Martti, VA
Metsien elinvoimaisuus 2000, 814412
    2000, Lindgren Martti, VA
Metsien elinvoimaisuus 2001, 814413
    2001, Lindgren Martti, VA
Metsien elinvoimaisuus 2002, 814414
    2002, Lindgren Martti, VA
Metsien ravinnetalouden kehitys Suomessa ja Itävallassa ekstensiivitason havaintoaloilla, 815316
    2002, Raitio Hannu, PA
Metsikkösadannan lumikeräysmenetelmän arviointi ja kehittäminen, 815313
    1998-2000, Raitio Hannu, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta 1997, 815308
    1997-1998, Raitio Hannu, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta 1998, 815390
    1998, Raitio Hannu, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta 1999, 815320
    1999, Raitio Hannu, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta 2000, 815330
    2000, Raitio Hannu, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta 2001, 815340
    2001, Raitio Hannu, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta v. 2002, 815350
    2002, Raitio Hannu, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta v. 2003 (PA), 815360
    2003, Raitio Hannu, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta v. 2004, 838100
    2004-2005, Rautio Pasi, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta v. 2005, 842000
    2005-2007, Merilä Päivi, PA
Metsäekosysteemin vaste ympäristötekijöihin, perusseuranta v. 2006, 842020
    2006-2008, Merilä Päivi, PA
Metsäluonnon monimuotoisuuden talous ja ohjauskeinot, 8276
    2001-2004, Horne Paula
Metsämaaperän hiilivaraston muutosten seurantamenetelmät, 843002
    2005-2007, Mäkipää Raisa, PA
Metsän aiheuttaman hajakuormituksen vähentämismahdollisuuksien testaus valuma-aluemittakaavassa, 8217
    1999-2002, Ahti Erkki
Metsän terveyslannoitus, 8097
    1995, Mälkönen Eino
Metsäpalojen torjunta ja tulen ekologiset ja ekonomiset vaikutukset - SPREAD, 830301
    2002-2004, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Metsäpalotutkimuksen yhteistyöverkosto, 830302
    2002-2008, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Metsätalouden rahoituksen evaluointi Euroopassa, 8238
    2000-2004, Hänninen Harri, VA
Metsätuotteiden kauppavirtojen tietokannan WFSE/EFI kehittäminen, 824301
    2001, Palo Matti
Mittaustiedon langaton (telemetrinen) siirto metsästä toimistoon, 815309
    1997-1999, Raitio Hannu, PA
Moderniteetin vaatimukset poronhoidolle: yhdentyminen ja kestävä kehitys Euroopan subarktisilla ja boreaalisilla alueilla, 832701
    2001-2004, Helle Timo
Monilähteiset Euroopan metsien hiilivarojen ja niiden muutosten inventointimenetelmät, 832301
    2002-2005, Sievänen Risto, VA
Monitoring and Assessment of Resources in Europe - Forest (MARIE-F), 8183
    1996-1999, Tomppo Erkki
Männyn ja kuusen neulasten koon ja kemiallisen koostumuksen vuodenaikaisvaihtelu eri ilmasto-oloissa, 815305
    1996-1997, Raitio Hannu, PA
Männynherkkutatin itiöemien muodostukseen vaikuttavat tekijät ja niiden keinollinen säätely, 834601
    2002-2004, Sarjala Tytti, PA
NOVELTREE - uudet metsänjalostuksen strategiat, 8519
    2008-2013, Kärkkäinen Katri, OU
Naalin suojelu, 816804
    2003-2008, Henttonen Heikki, VA
Naalin suojelu Ruotsissa ja Suomessa, 816801
    1998-2002, Henttonen Heikki, VA
Natura-verkosto, 8513
    2006-2008, Savonen Eira-Maija, PA
Neulas- ja lehtikemia EP (FutMon Life+) 2009 - 2010, 8530
    2009-2011, Rautio Pasi, PA
Neulasseurantamenetelmä ja latvan oheneminen (neulaskato) männyissä, 806403
    1997-2000, Jalkanen Risto, RO
New Ways to Value and Market Forest Externalities, 8533
    2009-2014, Tyrväinen Liisa, RO
Osallistuminen ICP Forests-ohjelman laskeuma- ja maavesiseurantojen QA/QC ad hoc työryhmän toimintaan., 8515
    2007, Derome John
Paikallisten puulajien kasvattaminen ekosysteemien tilan parantamista ja puuntuotantoa varten Itä-Afrikan miombo-metsäsavanneilla, 8512
    2006-2010, Valkonen Sauli, VA
Puiden elinvoimaisuus ja sopeutuminen (FutMon LIFE+) 2009 - 2011, 8525
    2009-2011, Beuker Egbert, PU
Puuston kasvu- ja biomassamallien ja ravinteiden käytön estimoinnin kehittäminen, 8098
    1996-1997, Starr Michael
RESTORE, 8532
    2009-2012, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Rauduskoivun kasvu kohotetussa hiilidioksidi- ja otsonipitoisuudessa: fotosynteesikoneiston mukautuminen, vauriot sekä askorbaatin ja terpeenien aiheuttama puolustus, 8186
    1998-2001, Vapaavuori Elina
Ravinnekierto ja kriittiset kuormat (FutMon LIFE+) 2009 - 2011, 8526
    2009-2011, Rautio Pasi, PA
Rokuan ekologinen matkailuympäristö, 829501
    2002-2005, Tuulentie Seija, RO
Ruton torjunta, 816802
    2001-2003, Henttonen Heikki, VA
STARTREE - Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity, 8546
    2012-2016, Kurttila Mikko, JO
Spektrometri-ilmakuvauksen käyttö juurikääpä- ja tervasrosotartunnan seurannassa kuusikoissa ja männiköissä, 806402
    1996-1999, Kurkela Timo
Suomen metsäsektorin informaatiojärjestelmän kehitys: Vaihe 1, 800601
    1998-1999, Mikkola Eero, HE
Suomen metsäsektorin informaatiojärjestelmän kehitys: Vaihe 2, 800602
    1999-2000, Aarne Martti, HE
TRACOPI Enhancing local program based innovation and development - a landscape and natural resources perspective, 8535
    2010-2013, Kurttila Mikko, JO
TREEBREEDEX, 8510
    2006-2011, Kärkkäinen Katri, MU
TREES4FUTURE, 8542
    2011-2016, Beuker Egbert, PU
TREES4FUTURE - kansainvälinen yhteistyö, 8543
    2011-2016, Beuker Egbert, PU
TREESNIPS - SNP merkkigeenien kehittäminen sopeutumismuuntelun tutkimiseen, 836501
    2002-2007, Kärkkäinen Katri, MU
Tacis/Pohjoiset havumetsät -tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella, 8509
    2006-2008, Huhta Esa, KO
Tukea alueellisille bioenergiahankkeille, 8539
    2011-2014, Karjalainen Timo
Uudet eläinperäiset taudit Euroopan muuttuvissa ympäristöissä, 8502
    2004-2010, Henttonen Heikki, VA
Valtakunnan metsien inventointi, 8001
    1995-1997, Tomppo Erkki
Vektori- ja jyrsijälevitteisten tautien status Euroopassa ja seurantajärjestelmän luominen, 8517
    2007-2008, Henttonen Heikki, VA
Vesi- ja ravinnetalouden vaikutus männyn alttiuteen erityyppisille tuhoille, 8207
    1997-2001, Kytö Maarit, VA
Vesibudjetit (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8527
    2009-2011, Lindroos Antti-Jussi, RO
Vesiensuojelusuunnittelun integroiminen alueelliseen metsäsuunnitteluun, 831901
    2001-2005, Vuollekoski Martti, VA
Viron kasvihuonekaasuinventoinnin laadun parantaminen,, 8531
    2009, Lehtonen Aleksi, VA

Euroopan Unioni (epäsuora)


BIOSTEP - Luonnosta lääkeaihioita EAKR, 7578
    2014, Sarjala Tytti, PA
Climate Change - Adapting to The Impacts, by Communities in Northern Peripheral Regions (Clim-ATIC), 7327
    2008-2011, Tuulentie Seija, RO
EU EAKR Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2014 (Perämerenkaaren HaKu), 7568
    2012-2015, Kunnas Susan, RO
EU EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri A32582 - LUODE, 7575
    2013-2015, Alenius Virpi, RO
EU EAKR Metsätalouden vesistökuormituksen perusseurantaverkon mittaustekniikan laadunhallinta ja tietopalvelun kehittäminen (VESIDATA), 7569
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
EU EAKR RAE - Rakeistaminen avartaa ekologisuutta A32474, 7565
    2013-2014, Kubin Eero, OU
EU EAKR Valoa viljelmille - LED-tekniikka havupuiden solukkolisäyksessä A32819, 7588
    2014, Aronen Tuija, PU
Forest Refine, 7494
    2012-2014, Nurmi Juha, KA
ForestPower-Biomassan tehostettu hyödyntäminen Ökat utnyttjande av skoglig biomassa, 7347
    2009-2013, Nurmi Juha, KA
Interreg-Tacis POHJOISET HAVUMETSÄT - tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella, 7224
    2006-2008, Huhta Esa, KO
Kansainvälinen kalibrointikurssi (ICC 2005), 7204
    2005, Lindgren Martti, VA
Kasvullinen lisäys - osaamista ja teknologiaa biotalouden tueksi, 7479
    2011-2014, Aronen Tuija, PU
Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET), 7395
    2010-2013, Karvinen Sari, JO
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa), 7561
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa, 7459
    2011-2013, Repola Jaakko, RO
Lapin pitkäaikaisaineistojen hallinta (Kilpisjärvi-Kolari LTSER), 7435
    2010-2013, Jokinen Mikko, RO
Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen, A32814 EU EAKR, 7591
    2014-2015, Alenius Virpi, RO
Lisää työtä metsäyrittäjyydellä, 7194
    2005-2008, Uusitalo Jori, PA
MENETELMÄ - Kemiallisten analyysimenetelmien kehitys liiketalouden ja t&k toiminnan vahvistamiseksi Keski-Pohjanmaalla, 7443
    2009-2012, Wall Antti, KA
Maan käytön rajoitusten tunnistamien metsien käytössä, 7492
    2012-2014, Packalen Tuula, JO
Maankäytön visualisointi osana matkailun kehittämistä (MaaViSu), 7381
    2009-2010, Tyrväinen Liisa, RO
Metsiin perustuvien paikallistason tuotanto- ja käyttömuotojen edistäminen yhteisövetoisella strategisella suunnittelulla, 7184
    2005-2008, Packalen Tuula, JO
Metsä elinkeinojen edistäjänä ja yhteistoiminnan ytimenä, 7419
    2010-2012, Kanninen Kaija
Metsä oppimisympäristönä ja seudullisen asiantuntijaosaamisen kokoajana, 7468
    2011-2014, Nikkanen Teijo, PU
Metsäbiomateriaalien raaka-aineominaisuudet ja mittaus, 7355
    2009-2010, Verkasalo Erkki, JO
Metsäbiomateriaalien tuotannon ja hankinnan teknologia ja talous, 7346
    2008-2010, Pasanen Karri, JO
Metsäkylvöjen osaamiskeskittymä, 7437
    2010-2013, Smolander Heikki, SU
MoTaSU: Ruka-Kuusamo pilotti. Elinkeinolähtöisen, monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittäminen matkailukeskittymässä, 7458
    2011-2014, Kurttila Mikko, JO
Mäntyyn pohjautuvien raakapuu- ja puutuotemarkkinoiden kehittäminen, 7311
    2008-2011, Malinen Jukka
NorSEN-Suonenjoki, 7199
    2005-2006, Smolander Heikki, SU
Northern Wood Heat, 7171
    2004-2008, Röser Dominik
Opetuspaketit metsäpuiden siemen- ja taimituottajille, 7615
    2014-2015, Poteri Marja, SU
PELLETime - Solutions for competitive pellet production in medium size enterprises, 7297
    2008-2010, Röser Dominik
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 7525
    2012-2015, Kunnas Susan, RO
Pohjoiskalotin satelliittimenetelmien validointiverkosto: luonnonvarojen seuranta muuttuvassa ilmastossa, 7189
    2005-2007, Tolvanen Anne, MU
Siperian lehtikuusikokeen perustaminen, 7185
    2004-2009, Nikkanen Teijo, PU
Social Enterprises in Community Renewable Energy (SECRE), 7487
    2011-2014, Sikanen Lauri, JO
Sosioekologisia työkaluja Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnitteluun, VAAKA, 7476
    2011-2014, Tolvanen Anne, OU
Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE), 7486
    2011-2014, Kunnas Susan, RO
Suonenjoen siemenlaboratorio, 7198
    2005-2007, Smolander Heikki, SU
Suonenjoen siemenlaboratorio -toiminnan käynnistäminen, 7197
    2005-2007, Smolander Heikki, SU
Tekes 70022/13 Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla, 7563
    2013-2015, Jokinen Mikko, KO
Tekes EAKR 70023/13 Pohjoinen ulottuvuus ja termisten puunesteiden raaka-aineet, ominaisuudet ja teollinen käyttö (NORPYRO), 7573
    2013-2014, Verkasalo Erkki, JO
Tuhkan rakeistus Pohjois-Pohjanmaalla, 7464
    2011-2013, Kubin Eero, OU
Työkalu metsäbioenergian ympäristö- ja talousvaikutuksien arviointiin - METY, 7517
    2012-2014, Routa Johanna, JO
USVA - Uusiutuvan energian arvoverkkojen ja innovaatioympäristön kehittämisshjelma, 7545
    2013-2014, Rummukainen Arto, VA
Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna, 7457
    2011-2014, Uusitalo Jori, PA
Venäjä-viennin valmiuksien lisääminen tuomalla metsäbiotalouden pk-yritykset ennakkotiedon käyttäjiksi ja ennakointityön ohjaajiksi - RUSennakko EU ESR, 7581
    2014-2015, Leinonen Timo, JO
Venäjän puun laatu ja metsäalan kaksisuuntainen tietopalvelu, 7210
    2005-2007, Karvinen Sari, JO

Suomen Akatemia


Metsänkasvatuksen taloudellinen optimointi muuttuvassa ilmastossa, 640066
    2011-2014, Mäkipää Raisa, VA
Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä, 640076
    2011-2015, Männistö Minna, RO
Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella, 640092
    2014-2018, Juutinen Artti
Adaptiivinen päätösanalyysi metsien käytön suunnittelussa, 640010
    2005-2007, Leskinen Pekka
Advanced tools for forestry environmental management (FEMMA), 676680
    2001-2004, Finér Leena, JO
Akatemian osuus yliopistojen UPJ:stä, 640046
    2007-2009, Paavilainen Leena, ME
Allometriset lait ja resurssikilpailu sekametsikön kasvun perustana, 640008
    2005-2008, Sievänen Risto, VA
Aluskasvillisuuden, maaperän ravinteisuuden ja puuston rakenteen väliset suhteet Suomen ja Venäjän Karjalan kangasmetsissä, 640093
    2013-2014, Merilä Päivi, OU
Arktisen mikrobiologian kansainvälinen kokous, 602876
    2003-2004, Derome John
Assessment of leaf area index of boreal coniferous forst at stand and regional scales, 668418
    2000-2002, Smolander Heikki, SU
Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä, 640073
    2011-2015, Tuulentie Seija, RO
Birch versus conifers: Soil C and N transformations and quality of organic matter, 640009
    2004-2005, Smolander Aino, VA
Birch versus conifers: soil C and N transformations and quality of organic matter, 678115
    2002-2005, Smolander Aino, VA
Cambial growth in Scots pine and Norway spruce during a growing season, 640027
    2007-2010, Mäkinen Harri, VA
Cross-disiplinary approach to determination of carbon balance of forests, 673788
    2001-2003, Sievänen Risto, VA
DOC-virtaa kontrolloivat prosessit boreaalisilla valuma-alueilla, 7361
    2009-2012, Ukonmaanaho Liisa, VA
Developing multi-source forest inventory methods and the use of indicator species for surveying tropical rain forests, 671768
    2001-2002, Tomppo Erkki
Digitaalinen dokumentointilaitteisto, 669340
    2000, Häggman Hely
Economic-ecological interactions in sustainable use of forest resources, 676734
    2001-2004, Tahvonen Olli
Effect of environmental change on carbon allocation, 678235
    2002-2004, Vapaavuori Elina
Effect of increased C02 and 03 on the host-pathogen interaction in a birch (Betula pendula) leaves, 667897
    2000-2002, Poteri Marja, SU
Energia- ja ainespuumarkkinoiden malli Suomessa, 640044
    2008-2011, Uusivuori Jussi, VA
Energiapuun korjuu suometsissä: hydro- ja biogeokemialliset vaikutukset (HYPE), 640058
    2010-2013, Ukonmaanaho Liisa, VA
Environmental effects on allocation of growth and on wood quality, 662013
    2000-2001, Vapaavuori Elina
Eri-ikäismetsätalous: Vaihtoehtoiset menetelmät, sovellutukset ja rajoitukset: IUFRO:n kansainvälinen monitieteinen konferenssi ja retkeily Suomessa ja Ruotsissa 8.-17.6.2003, 602684
    2003, Hynynen Jari, VA
Evolutionary history of helminths of rodents in the Holarctic region, 673425
    2001-2003, Henttonen Heikki, VA
Fenoliset yhdisteet ja terpeenit typen pidättäjinä boreaalisissa metsämaissa, 640052
    2009-2012, Smolander Aino, VA
Flexible statistical methods for forest inventory and vegetation analysis, 676500
    2001-2003, Heikkinen Juha, HE
Flexible statistical methods for forest inventory and vegetation analysis, 678880
    2001-2003, Heikkinen Juha, HE
Genetic biodiversity of forest trees - a case study of mechanisms affecting polymorphism in a natural population of Betula pendula, 669190
    2000-2003, Rousi Matti, PU
Genetic control of fatty acid unsaturation and frost hardness in birch, 676237
    2001-2004, Sutinen Marja-Liisa, MU
Genetic variation of decay resistance in Scots pine and Siberian larch wood, 661986
    2000-2001, Velling Pirkko
Globaalimuutoksen vaikutukset uusien eläinperäisten tautien esiintymiseen: jyrsijälevitteiset viruszoonosit, 607299
    2003-2004, Henttonen Heikki, VA
Hiilitase pohjoisilla alueilla: uudenlaiset arviointimenetelmät hyödyntäen satelliittikaukokartoitusaineistoja, 640050
    2009-2011, Lehtonen Aleksi, VA
Holarktisten pikkunisäkkäiden helminttien evoluutio jääkausien aikana ja jälkeen, 657983
    2000, Henttonen Heikki, VA
Ikäluokkarakenteisten populaatioiden taloudellinen hyödyntäminen, 640034
    2007-2008, Tahvonen Olli
Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri (INAR RI), 7603
    2014-2015, Finér Leena, JO
Ilmaston vaihtelun ja sen ääri-ilmiöiden vaikutus maaekosysteemien hiilivarastoon, hiilen virtoihin ja maaperään, 640035
    2007-2008, Mäkipää Raisa, VA
Ilmastonmuutoksen vaikutukset hiilen- ja typenkiertoon osallistuvien mikrobiyhteisöjen toimintaan arktisessa maaperässä, 640047
    2008-2012, Varmola Martti, RO
Integrated method to estimate carbon budgets off forests - part Metla, 676732
    2001-2004, Mäkipää Raisa, VA
Intensification of forest management and improvement of wood harvesting in Northwest Russia, 605379
    2004-2007, Karjalainen Timo
Japanilais-suomalaisen seminaarin järjestäminen ja osallistuminen, 640080
    2011-2012, Finér Leena, JO
Juuret, mykorritsat ja niiden ulkoinen rihmasto hiilen kierrossa metsämaassa, Kansainvälinen kokous, Rovaniemi 9-13.9.2006, 640021
    2006, Helmisaari Heljä-Sisko
Juurikääpävirusten ekologia ja evoluutio, 640042
    2008-2011, Hantula Jarkko, VA
Juurikäävän esiintyminen Etelä-Suomen kuusikoissa ja metsänhoidollisten toimenpiteiden merkitys taudin torjunnassa, 600419
    2002, Piri Tuula, VA
Jyrsijälevitteisten arenavirusten ekologia Euroopassa, 640038
    2008-2011, Henttonen Heikki, VA
Kansainvälinen arktisen parasitologian kokous, 603210
    2003, Henttonen Heikki, VA
Kansainvälinen työpaja stokastisista ja eri-ikäisrakenteisista malleista metsäekonomiassa, 640004
    2004, Tahvonen Olli
Kansallinen mykorritsakokous, 640003
    2004, Müller Michael, VA
Keskiajan lämpökausi, pieni jääkausi ja globaali lämpememinen Fennoskandian prokseissa: pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilarekonstruktioiden päivitys, 640068
    2011-2014, Jalkanen Risto, RO
Kovakuoriaislajiston monimuotoisuus pohjoisissa havumetsissä: näytteenottomenetelmät, näytteiden analysointi ja tulosten tulkinta, 603208
    2003, Siitonen Juha, VA
Kuusen genotyypin vaikutus mykorritsalajistoon, maan hajottamamikrobistoon ja niiden toimintaan, 601178
    2003-2006, Pennanen Taina, VA
Kuusen juuriston rakenteen genotyyppinen vaihtelu ja yhteys taimien kasvunopeuteen, 640091
    2014-2018, Pennanen Taina, VA
Kuusen nilan muodostuminen - uusia näkökulmia 3-D anatomiaan ja kemialliseen rakenteeseen, 640072
    2011-2014, Jyske Tuula, VA
Kuusimetsiin perustuvan puuntuotannon, bioenergian ja hiilen sidonnan taloudellis-ekologinen optimointi, 640045
    2008-2010, Tahvonen Olli
Kääpälajiston monimuotoisuus ja sukkessio lahoavalla puulla, 640039
    2008-2011, Mäkipää Raisa, VA
Laiduntajien vaikutusten mallintaminen ravinteiden kiertoon subarktisissa ekosysteemeissä, 640022
    2006-2008, Stark Sari
Liittyy Vapaavuoren myöhempiin SA-hankkeisiin, 600001
    2000, Vapaavuori Elina
Lipids and soluble carbohydrates of Silver birch wood and their effect on mechanical wood processing, 661992
    2000-2001, Saranpää Pekka, VA
Luonnonvaihtelun hyödyntäminen uudessa mallipuussa, rauduskoivussa, uusien puun kasvua ja puun muodostusta säätelevien tekijöiden löytämiseksi, 640089
    2013-2016, Nieminen Kaisa, OU
Maan liukoinen organinen aine: Kemiallinen koostumus ja merkitys mikrobeille, 640028
    2007-2010, Kiikkilä Oili
Maan ravintoverkkojen vaikutus liukoisen organisen typen dynamiikkaan boreaalisissa ekosysteemeissä, 640041
    2008-2012, Lauren Ari, JO
Maan ravintoverkkojen vaikutus liukoisen organisen typen dynamiikkaan boreaalisissa ekosysteemeissä, 640069
    2011-2012, Lauren Ari, JO
Mahdollistaako siitepölyvalinta pohjoisten mäntyjen nopean reaktion muuttuviin ympäristöolosuhteisiin?, 604477
    2004-2006, Pulkkinen Pertti, VA
Methods for forest carbon balance assessment - test of validity of the biomass expansion factors. Tsekkiläisen tutkijan, Emil Ciencialan kutsuminen Suomeen., 640002
    2004-2005, Mäkipää Raisa, VA
Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta ympäristögradienttien suhteen: päätelmiä Tiibetin ylängöltä ja Suomesta, 640088
    2013-2016, Mäkinen Harri, VA
Metsänhoidon haasteet muuttuvassa ympäristössä. Päätös 278151., 640090
    2014-2016, Mäkipää Raisa, VA
Metsänhoidon vaikutus kasvillisuuden ja maaperän hiilinieluun ilmaston muuttuessa, 640017
    2005-2008, Mäkipää Raisa, VA
Metsänjalostuksen uudet strategiat, 640031
    2007, Kärkkäinen Katri, MU
Metsänkäsittelyn ja ilmaston vaikutus puun kemiaan, 602934
    2003-2005, Vapaavuori Elina
Metsänkäsittelyn sopeutuminen muuttuviin ilmasto-oloihin - metsämaaperän ja puuston dynamiikan mallintaminen, 640082
    2012-2013, Mäkipää Raisa, VA
Metsäpuiden paakkutaimituotannon ympäristöhallinta, 679012
    2001-2002, Juntunen Marja-Liisa, SU
Metsäsektorin työllisyys- ja tulovaikutukset - Panos-tuotos analyysi vaihtoehtoisten raakapuun käyttömahdollisuuksien talous- ja työllisyysvaikutuksista Karjalan tasavallassa sekä Itä-Suomessa, 640033
    2007, Ollonqvist Pekka
Metsäsertifiointi ja kestävä metsätalous Venäjän Karjalassa, 666596
    2000-2001, Kolström Taneli, JO
Metsätalouden malli metsänkäsittelystrategioiden tarkasteluun Suomessa, 602831
    2003-2005, Packalen Tuula, JO
Metsäteollisuuden liiketoimintaympäristöjen vertailu Venäjällä ja Suomessa, 640024
    2006-2008, Ollonqvist Pekka
Metsätuhoriskejä kuvaavat mallit ja tuhonaiheuttajien populaatiodynamiikka, 667283
    2000-2001, Jalkanen Anneli
Mikrobit ja niiden kylmänsietomekanismit arktisissa maissa, 640007
    2004-2007, Männistö Minna, RO
Miten koivu sopeutuu hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden nousuun Geenisirutekniikan hyväksikäyttö sopeutumismekanismien tunnistamisessa., 640029
    2007-2008, Vapaavuori Elina
Miten koivu sopeutuu hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden nousuun? Geenisirutekniikan hyväksikäyttö sopeutumismekanismien tunnistamisessa, 640016
    2005-2008, Vapaavuori Elina
Molecular biology and physiology of silver birch lines transformed to alter the amount of key enzymes ffor C and N metabolism, 670785
    2000-2002, Aronen Tuija, PU
Molecular, microscopical and biochemical approach to study polyamine metabolism starting at early embryogenesis until mycorrhizal formation in young ??? (nimi loppuu varmaan kesken), 677944
    2002-2004, Sarjala Tytti, PA
Muinaisympäristöjen kasvifysiologia: keski- ja myöhäis-holoseenikautisten puidenvuosilustojen kasvu- ja hiilen isotooppitietojen fuusioiminen (CARATE), 640074
    2011-2015, Mielikäinen Kari
Muurahaisten, kirvojen ja puiden välinen vuorovaikutus ja sen merkitys hiilen ja typen virtoihin ja monimuotoisuuten, 640026
    2007-2010, Finér Leena, JO
Muuttuvan ilmaston ja metsäpalojen esiintymisen vaikutukset boreaalisiin metsiin - puuston ja maaperän kehityksen ennustaminen muuttuvissa ympäristöolosuhteissa, 640078
    2011, Mäkipää Raisa, VA
Muuttuvat metsäpaloregiimit pohjoisissa havumetsissä, 640043
    2008-2011, Wallenius Tuomo
Mykorritsasienet kuusiklooneilla: sienikolonisaation geneettinen säätely ja isäntäpuun kasvu, 640051
    2009-2013, Pennanen Taina, VA
Männyn (Pinus sylvestris) kasvullisten alkioiden tuotanto ja regeneraatiokyvyn molekyylibiologinen tutkimus, 640020
    2006, Aronen Tuija, PU
Männyn ja kuusen puuaineen muodostuminen kasvukauden aikana, 640064
    2010, Mäkinen Harri, VA
Männyn ja sen mykorritsasymbionttien vasteet ilmansaasteisiin ja restoraatioon kaupunkimetsissä, 640013
    2005, Tarvainen Oili, MU
Männynjuurikäävän virusten keskinäiset interaktiot ja isännän reaktiot, 640084
    2012-2016, Hantula Jarkko, VA
Mäntypistiäisten integroitu tuholaistorjunta: feronomiansat joukkoesiintymien ennustamisessa ja kontrolloinnissa, 672280
    2000, Lyytikäinen-Saarenmaa Päivi
New modelling and data analysis methods for satellite based forest inventory, 674966
    2001-2004, Tomppo Erkki
Nisäkkäiden anoplocephaline-sisäloisten systematiikka, fylogenia ja vertaileva fylogeografia, 640015
    2005-2012, Hardman Lotta
Nisäkkäiden anoplocephaline-sisäloisten systematiikka, fylogenia ja vertaileva fylogeografia, 640049
    2008-2011, Hardman Lotta
Nisäkkäiden anoplocephaline-sisäloisten systematiikka, fylogenia ja vertaileva fylogeografia, 640061
    2009-2012, Hardman Lotta
Nopeakasvuisten otsoniherkkien ja otsonikestävien rauduskoivujen vasteet lisääntyvään otsoni- ja hiilidioksidipitoisuuteen, 658130
    2000, Vapaavuori Elina
Ohutjuurten biomassaan ja tuotokseen vaikuttavat tekijät metsäekosysteemeissä, 640048
    2008-2009, Finér Leena, JO
Peltomaa metsäpuiden kasvualustana - maan ravinnemäärät ja vedenpidätyskyky, 640005
    2004, Wall Antti, KA
Photoperiodism and winter hardiness in birch, 672575
    2000-2003, Häkkinen Risto
Pikkujyrsijöiden virtsan UV-näkyvyys:kasvien puolustautumista vai lajinsisäistä kommunikaatiota?, 640025
    2006, Huitu Otso, SU
Pohjois- ja Keski-Euroopan boreaalisten, oroboreaalisten ja temperaattisten metsien maankäyttömuodot, metsänkäsittelymenetelmät sekä niiden vaikutukset biodiversiteettiin ja metsäekosysteemin hyvinvointiin, 640030
    2007, Hautala Harri
Pohjoismaisen männyn kilpailukykyiset ominaisuudet vaativissa rakennuspuusepän- ja huonekalutuotteissa, 602882
    2003-2005, Verkasalo Erkki, JO
Polyamiinien rooli solun jakautumisen, erilaistumisen ja ohjelmoidun solukuoleman aikana kehittyvissä metsämännyn siemenissä, 640036
    2008-2012, Sarjala Tytti, PA
Polyamiinien rooli solun jakautumisen, erilaistumisen ja ohjelmoidun solukuoleman aikana kehittyvissä metsämännyn siemenissä, 640054
    2008-2012, Sarjala Tytti, PA
Poronlaidunnus ja tundramaan hiilivarastot muuttuvassa ilmastossa, 640055
    2009-2012, Stark Sari
Poronlaidunnus ja tundramaan hiilivarastot muuttuvassa ilmastossa, 640063
    2010-2012, Stark Sari
Poronlaidunnus ja tundramaan hiilivarastot muuttuvassa ilmastossa, 640070
    2011, Stark Sari
Properties of domestic birch and gray alder for mechanical proseccing, and their prediction and control, 662000
    2000-2001, Verkasalo Erkki, JO
Puiden juurten ja aluskasvillisuuden maavarsien hiilen ikä ekologisilla gradienteilla boreaalisissa metsissä - 14C-isotooppimenetelmä, 640037
    2008-2011, Helmisaari Heljä-Sisko
Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus, 640081
    2012-2016, Mäkinen Harri, VA
Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteetin merkitys haavan ja koivun sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon, 640077
    2011-2015, Kostiainen Katri, SU
Päivänpituuden, valon laadun ja karaistumisajan vaikutuksia männyn taimien fenologiaan ja fysiologiaan, 670773
    2000-2002, Taulavuori Kari
Päivänpituuden, valon laadun ja karaistumisajan vaikutuksia männyn taimien fenologiaan ja fysiologiaan, 672914
    2000-2002, Taulavuori Kari
Quality of soil organic matter and C and N transformations in relation to tree species composition, 666054
    2000-2001, Smolander Aino, VA
Rasvahappometabolian ja pakkaskestävyyden geneettinen kontrolli koivulla, 607395
    2003-2004, Sutinen Marja-Liisa, MU
Rauduskoivun kyky sopeutua lämpenevään ilmastoon ja vesitalouden vaihteluihin muuttuvassa ilmastossa, 640060
    2010-2013, Vapaavuori Elina
Responses of silver birch (Betula pendula Roth) to environmental change, 667820
    2001-2002, Vapaavuori Elina
Roudan ja tulvan vaikutus puiden kasvuun muuttuvassa ilmastossa, 640053
    2009-2012, Repo Tapani, JO
Sammalet, epifyyttijäkälät ja puiden kaarna rikki-, typpi- ja raskasmetallilaskeuman biologisina indikaattoreina, 604926
    2003-2004, Poikolainen Jarmo, MU
Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa, 640085
    2012-2016, Mäkipää Raisa, VA
Sienivirusten yhteisödynamiikka, 640075
    2011-2014, Vainio Eeva, VA
Siitepölykilpailu ja sen vaikutukset koivulla, 671776
    2000, Pulkkinen Pertti, VA
Simultaenous control of quality and quality of wood raw material, 640023
    2006-2007, Hynynen Jari, VA
Soiden hiilen kierron prosessit lämpenevässä ilmastossa, 640067
    2011-2015, Fritze Hannu, VA
Statistical modelling in forest management planning, 673392
    2001-2003, Kangas Jyrki
Suoekosysteemin metaanikiertoon osallistuvien mikrobien funktionaalinen diversiteetti, 640019
    2006-2009, Fritze Hannu, VA
Suomalais-Japanilainen seminaari:Metsävarojen ja bioenergian kestävä käyttö ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, 640056
    2009-2010, Raitio Hannu, KP
Surmakan (Gremmeniella abietina) kaksijuosteinen RNA ja geeniekspressio, 657196
    2000, Hantula Jarkko, VA
Surmakan ja sen dsRNA-virusten populaatiogenetiikka, 601464
    2003-2006, Hantula Jarkko, VA
Surmakan ja sen dsRNA-virusten populaatiogenetiikka, 620146
    2003-2002, Hantula Jarkko, VA
Sustainable development in northern timberline forests - international workshop, 679365
    2002, Sutinen Marja-Liisa, KO
Systeemi metsikkörakenteen ennustamiseksi otosmittauksista, 640014
    2005-2006, Mehtätalo Lauri
TUTKIMUSVIRKOJEN YLEISKUSTANNUSOSUUS, 640018
    2005, Henttonen Heikki, VA
Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuhteiden vaikutukset kasveihin, maaperään ja niiden vuorovaikutuksiin boreaalisissa metsissä, 640087
    2013-2017, Rautio Pasi, RO
Talvi-ilmaston muutos ja uudet stressitekijät boreaalisessa metsässä: jääkuoren vaikutus kasvi-maaperämikrobivuorovaikutukseen, 640057
    2009-2011, Martz Francoise, RO
Talvi-ilmaston muutos ja uudet stressitekijät boreaalisessa metsässä: jääkuoren vaikutus kasvi-maaperämikrobivuorovaikutukseen, 640062
    2010-2011, Martz Francoise, RO
Talvi-ilmaston muutos ja uudet stressitekijät boreaalisessa metsässä: jääkuoren vaikutus kasvi-maaperämikrobivuorovaikutukseen, 640071
    2011, Martz Francoise, RO
Tanniinit typen pidättäjinä eri puulajien metsämaissa, 640032
    2007-2008, Smolander Aino, VA
Temporal and spatial diversity of boreal forest and peatland vegetation, 673917
    2001-2002, Tomppo Erkki
Terrestrisen hiilen vaikutus järven ravintoverkkoon ja ihmisen terveyteen - haasteita ympäristölainsäädännölle - TERLA, 640083
    2012-2016, Piirainen Sirpa, JO
Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden asuinympäristöissä (GreenHealth), 640079
    2011-2015, Tyrväinen Liisa, RO
The effect of forest fire and wood ash on the ectivity and diversity of mathane producing and oxidising microbial communities, 673865
    2001-2003, Fritze Hannu, VA
The effect of site and timber handling on the wood properties of Norway spruce and Scots pine and the chemical changes related to discolouration, 662004
    2000-2001, Saranpää Pekka, VA
The effects of modification and natural variation of lignin on wood properties and sustainable use of Norway Spruce, 676686
    2001-2004, Saranpää Pekka, VA
The effects of reindeer husbandry and nature conservation on the strict nature reserve Malla, 676666
    2001-2004, Sutinen Marja-Liisa, MU
Transfer of genes involved in lignin biosynthesis into Finnish forest tree species, 661402
    2000-2001, Aronen Tuija, PU
Työelämässä olevien henkilöiden jatkokoulutus - väitöskirja ympäristötaloustieteessä, 607846
    2004, Horne Paula
Vanhan myönnön loppu, 671769
    2000, Tomppo Erkki
Variation of wood properties, 662012
    2000-2001, Saranpää Pekka, VA
Venäläisen tutkijan Vinokurovan kutsuminen Suomeen, 640011
    2005, Ollonqvist Pekka
Venäläisen tutkijan Vinokurovan kutsuminen Suomeen; Metsäteollisuuden liiketoimintaympäristöjen vertailu Venäjällä ja Suomessa, Natalia Vinukurova, 640001
    2004, Ollonqvist Pekka
Venäläisten tutkijoiden Konstantino , Velikanov, Tihonov kutsuminen, 670012
    2000, Ahti Erkki
Viheralueiden stressiä vähentävät ominaisuudet, 640065
    2011-2012, Tyrväinen Liisa, RO
Vihreä Talous ja Politiikka, 640086
    2012-2016, Uusivuori Jussi, VA
Yksilöiden kunto ja luonnonpopulaatioiden kannanvaihtelut, 640059
    2010-2013, Huitu Otso, SU
Ympäristönäytteiden pitkäaikainen säilytys ja yhteiskäyttö, 640006
    2005, Poikolainen Jarmo, MU
Ympäristötekijöiden vaikutus puuaineen muodostumiseen, 640040
    2008-2011, Mäkinen Harri, VA

Tekes


Arktisten mikrobien monimuotoisuuden hyödyntäminen bioteknisissä sovellutuksissa., 7168
    2004-2005, Derome John
Biomassaan perustuvaan voimantuotantoon Venäjällä, 7306
    2008, Karjalainen Timo
Biomassan hyödyntämisen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä(SUBICHOE), 7380
    2009-2011, Pasanen Karri, JO
Data to Intelligence Tekes 340/12, 7584
    2014-2015, Hynynen Jari, VA
ENVISAT, 7032
    1999-2002, Smolander Heikki, SU
ENVISAT-pohjainen Boreaalinen metsäkartoitus, 7142
    2003-2004, Smolander Heikki, SU
EU-hankkeen valmistelu, 7349
    2008-2009, Mäkinen Harri, VA
EU:n puuenergiavarat, energiateknologian markkinat ja kansainvälinen bioenergiakauppa, 7183
    2005-2007, Asikainen Antti, JO
Energiapuuharvennus osaksi kasvatusketjua, 7141
    2003-2006, Siren Matti, VA
Energiapuun hankinnan organisointi muun puunhankinnan yhteydessä, 7039
    1999-2001, Mäkinen Pekka
Energiapuun korjuun tehostaminen nuorista metsistä, 7096
    2002-2004, Siren Matti, VA
Ensiharvennusten korjuuolot, niiden vaikutus korjuumenetelmien kokonaistalouteen ja parantamismahdollisuudet, 7038
    1999-2001, Siren Matti, VA
FuBio Joint Research II, 7474
    2011-2014, Ilvesniemi Hannu, VA
FuncWood 2 - Towards knowledge-based breeding of wood, 7331
    2008-2010, Kärkkäinen Katri, MU
Future Biorefinery B, 7358
    2009-2011, Ilvesniemi Hannu, VA
Hakkuutähteen korjuun vaikutukset metsänuudistamiseen, 7034
    1999-2002, Saksa Timo, SU
Hakkuutähteiden ja kantojen korjuun vaikutus maanmuokkaukseen ja metsänviljelyyn, 7107
    2002-2004, Harstela Pertti
Hemuselluloosan uutto puusta puhtaalla paineistetulla kuumalla vedellä (Hemu), 7302
    2008-2009, Ilvesniemi Hannu, VA
Hyperspectral stereoscopic imaging in remote sensing (HSI-Stereo)Tekes 40321/13, 7577
    2014-2015, Tuominen Sakari, VA
Hyperspektriaineiston käyttö metsien inventoinnissa, 7454
    2010-2013, Tuominen Sakari, VA
INNOWOOD, 7160
    2004-2006, Saranpää Pekka, VA
Informaatioteknologian kehitys ja metsäsektori, 7072
    2001-2002, Hetemäki Lauri, HE
KAIRA - Biologinen ravinteiden poisto kaivosvedestä, 7207
    2005-2008, Varmola Martti, RO
Karsitun energiapuun korjuuvaihtoehdot ja kustannustekijät, 7152
    2004-2005, Laitila Juha, JO
Korjuuvaihtoehtojen kokonaistalous ja erikoiskoneiden hyödyntäminen ensiharvennuksissa, 7033
    1999-2001, Siren Matti, VA
Kotimaisen koivun sahaus- ja jatkojalostusominaisuudet, 7088
    2001-2002, Verkasalo Erkki, JO
Kotimaista puuta hyödyntävät metsäteollisuuden uudet arvoketjut., 7332
    2008-2010, Hynynen Jari, VA
Kotimaisten puulajiemme geneettinen transformointi tavoitteena alhainen ligniinipitoisuus ja hyvä kasvu, 7083
    2001-2003, Aronen Tuija, PU
Kotimaisten puulajiemme geneettinen transformointi tavoitteenaan alhainen ligniinipitoisuus ja hyvä kasvu, 7049
    2000-2001, Häggman Hely
Kuorihävikin vähentäminen harvesterihakkuussa, 7125
    2002-2004, Asikainen Antti, JO
Käyttöpuun ja sen jakauman kuvaus tulevia hakkuumahdollisuuksia arvioitaessa, vaihe 2, 7046
    2000, Packalen Tuula, JO
Ligniinin biosynteesin tutkimus metsäpuilla siirtogeenitekniikan keinoin ja ligniinimuokattujen puiden ekologiset interaktiot, 7150
    2004-2005, Aronen Tuija, PU
Liikenteen toisen sukupolven biopolttoaineiden ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset, 7300
    2008, Pasanen Karri, JO
Lokalisoituvan metsätietojen laskennan prototyyppi, 7196
    2005-2008, Packalen Tuula, JO
Luonnontuoteteollisuuden raaka-aineet mikrobitorjunnassa (LUMI), 7246
    2007, Varmola Martti, RO
Luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen Lapin matkailullisesti tärkeillä alueilla (DILACOMI), 7451
    2011-2013, Jokinen Mikko, RO
Maailmanlaajuiset metsäenergiavarat, hankinnan sertifiointi ja energiateknologian markkinat, 7290
    2007-2009, Karjalainen Timo
Matkailu yhdyskuntarakenteessa - miten matkailuteollisuus integroituu kestävään aluekehitykseen?, 7340
    2008-2011, Tyrväinen Liisa, RO
Metsähakkeen ja pilkkeiden asiakaslähtöinen verkkokauppa ja logistiikka, 7122
    2002-2004, Sikanen Lauri, JO
Metsähakkeen toimitusketjujen pullonkaulat, 7429
    2010, Laitila Juha, JO
Metsähakkeen tuotannon kustannustekijät ja toimituslogistiikka, 7095
    2001-2004, Asikainen Antti, JO
Metsäkoneiden aistinjärjestelmä, puuston kartoittaminen ja puoliautomaattinen ohjaus, 7193
    2005-2008, Ala-Ilomäki Jari, VA
Metsäluonnosta teolliseen tuotantoon (METTE), 7202
    2005-2006, Varmola Martti, RO
Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta, 7172
    2004-2005, Asikainen Antti, JO
Moniulotteinen kestävyyden arviointikehikko puuenergian tuotannolle, 7377
    2009-2011, Pasanen Karri, JO
NeoSilvix - Aistin- ja ohjaustekniikan kehittäminen koneelliseen metsänhoitoon ja energiapuun korjuuseen, 7376
    2009-2013, Saarinen Veli-Matti, SU
Nuorista metsistä kerättävän energiapuun kuivatus ja varastointi, 7105
    2002-2004, Nurmi Juha, KA
Optikesto, 7176
    2004-2006, Saranpää Pekka, VA
Pilkekonsepti, 7169
    2004-2005, Tahvanainen Timo
Puunkorjuu ja logistiikka Venäjällä - painopisteenä tutkimus ja liiketoimintamahdollisuudet, 7337
    2008-2012, Karjalainen Timo
Puupolttoaineiden laadunhallinta osana hankinnan ohjauksen ja varastojen hallinnan tietojärjestelmiä - Laava, 7481
    2011-2013, Anttila Perttu, JO
Puupolttoaineiden pientuotannon ja -käytön teknologian ja osaamisen markkinat ja siirto EU-maissa. Hankkeen lyhenne:SMEuFire, 7231
    2006-2009, Röser Dominik
Reduction of Greenhouse Gas Emissions in Russia - Finnish Business Opportunities, 7205
    2005-2007, Karjalainen Timo
Runkopuun osittainen kuorinta metsähakkeen ja pilkkeiden tuotantoketjussa, 7242
    2006-2008, Röser Dominik
Tehostetun puun ja biomassan tuotannon potentiaali ja toteutusvaihtoehdot (EffFibre WP2), 7439
    2010-2013, Hynynen Jari, VA
Tekes 400/13 Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST), 7562
    2013-2014, Sikanen Lauri, JO
Turvetuotannosta vapautuvien suopohjien metsittämisen ympäristövaikutukset, 7073
    2001-2006, Piispanen Juha, MU
Uudet laskentamenetelmät julkisten aineistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen, 7513
    2013-2014, Varjo Jari, VA
VARMA - Tekes 40024/14, 7587
    2014-2017, Uusitalo Jori, PA
Vähähiilinen Suomi 2050, 7503
    2012-2014, Kallio Maarit, VA
Yhdistelmäkoneiden simulointi aines- ja energiapuun korjuussa, 7165
    2004-2006, Väätäinen Kari, JO

Säätiöt


"Hyvinvointia metsästä - luontomatkailun ja virkistyskäytön näkökulma" -kirja, 50292
    2014, Tyrväinen Liisa, RO
"Roots" - kokouksen retkeily, Kivalo 11.9.2006, 50150
    2006, Helmisaari Heljä-Sisko
"Sproutstop" & vesakontorjuntaan jalostettu purppuranahakka, 50256
    2011-2012, Hantula Jarkko, VA
13. Kansainvälinen turvekongressi, Tullamore Irlanti, 50188
    2008, Silvan Niko, PA
13. jyrsijäbiologian kongressi, 50265
    2012, Henttonen Heikki, VA
Alikasvoskuusten vauriot ja niiden varomisen vaikutus konehakkuun tuottavuuteen turvemaan päätehakkuussa, 50195
    2008-2011, Niemistö Pentti, PA
Arktisen ympäristömikrobiologian symposium 2004, 50082
    2004, Derome John
BIOGEOMON 2009 symposium, 50202
    2009, Ukonmaanaho Liisa, VA
Baltian ja pohjoismaiden välinen tutkijakokous, 50045
    2002, Pulkkinen Pertti, VA
Baltian maiden ja pohjoismaiden metsätilastoryhmän 3. kokous, 50030
    2001, Aarne Martti, HE
Biodiversiteetti ja terveys, 50253
    2011-2015, Henttonen Heikki, VA
Biojätteen kompostointi metsäpuiden taimitarhalla, 50023
    2001, Tervo Leo, SU
Biojätteen kompostointi metsäpuiden taimitarhalla II, 50040
    2002, Lilja Arja
Biojätteen kompostointi metsäpuiden taimitarhalla III, 50078
    2004-2005, Lilja Arja
Biologinen vesakontorjunta purppuranahakka-sienen avulla, 50103
    2005-2008, Hantula Jarkko, VA
Biologisen vesakontorjunnan maastotyöt, 50120
    2005-2008, Hantula Jarkko, VA
CENECAR - metsägenetiikan pohjoismainen verkosto, 50185
    2007-2010, Kärkkäinen Katri, MU
COST Action 725, 7271
    2007, Kubin Eero, MU
COST E33 konferenssi, 50191
    2008, Tyrväinen Liisa, RO
Cost Action E43, 8. johtoryhmän ja työryhmien kokous Helsingissä 2007, 50164
    2007, Tomppo Erkki
Cost Action E43, kokous Haikossa 7.-9.6.2007, 50170
    2007, Tomppo Erkki
Matka-apuraha, 50015
    2001, Karlsson Kristian, KA
Dendrokronologien Pohjoismainen yhteistyöverkosto, 50233
    2010, Nöjd Pekka, VA
ECOWOOD 2006 apuraha, 50147
    2006, Harju Anni, PU
Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet metsätuhojen vähentämiseksi - Phytophthora-taudit tarkastelun kohteena, 50278
    2013-2015, Uimari Anne, SU
Ekosysteemipalvelut, 50229
    2009, Finér Leena, JO
Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, Argumenta-hanke, 50287
    2013-2015, Tyrväinen Liisa, RO
En permanent karteringspopulation for grans genomik, 50133
    2006-2008, Kärkkäinen Katri, MU
Energiapuun korjuun ekologiset vaikutukset Norjan metsissä, 50224
    2009-2013, Lindroos Antti-Jussi, VA
Esikäsittelyiden aiheuttamat muutokset kuusen siementen rakenteisiin ja itävyyteen, 50010
    2001-2005, Tillman-Sutela Eila
Esitelmä ja tietotaulu kansainvälisessä Seed Ecology 3 -konferenssissa (Seeds and Change), 50239
    2010, Tillman-Sutela Eila
Euroopan metsien inventoinnin harmonisointi, 50153
    2006-2008, Tomppo Erkki
Geneettinen vaihtelu ja puun ominaisuuksien mittaus, 50063
    2003-2006, Saranpää Pekka, VA
Hakkuutähteiden ravinnemäärien arviointi - pääpuulajien ravinnepitoisuusyhtälöt, 50145
    2006-2009, Helmisaari Heljä-Sisko
Hidasliukoiset typpilannoitteet metsien lannoituksessa, 50152
    2006-2008, Moilanen Mikko, MU
Hienojuurten merkitys hiilen dynamiikassa metsämaassa, 50068
    2001-2004, Helmisaari Heljä-Sisko
Hiilen ja ravinteiden huuhtoutuminen maanmuokkausjäljestä avohakkuualalta, 50108
    2005, Piirainen Sirpa, JO
Hiilen ja typen spatiaalinen vaihtelu maanmuokkausjäljessä, 50118
    2005-2007, Piirainen Sirpa, JO
Hiilen matka maahan, 50194
    2008-2009, Penttilä Timo, VA
Hiilivarastojen arviointi metsien biomassassa Pohjoismaissa ja Baltian maissa - biomassan muuntofunktiot, 50087
    2004-2006, Helmisaari Heljä-Sisko
IWSS -kongressi, Durban 2004, 50090
    2004, Hytönen Jyrki, KA
Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vähentäminen maanmuokkausmenetelmän sopivalla valinnalla metsäojitettujen soiden uudistamisessa, 50218
    2009-2012, Saarinen Markku, PA
Ilmasto muuttuu - mukautuvatko metsät -seminaari, 50093
    2004-2005, Vapaavuori Elina
Ilmastonmuutoksen ja metsätalouden toimenpiteiden vaikutus valunnan määrään ja valumaveden laatuun, 50158
    2007-2011, Finér Leena, JO
Ilmastonmuutoksen riskit metsille, 50179
    2008-2010, Vapaavuori Elina
Informaatioteknologia ja pohjoismainen metsäsektori, 50061
    2003-2007, Hetemäki Lauri, VA
Inventointi- ja metsätilastokokous Kööpenhaminassa 25.-27.9.2006, 50151
    2006, Aarne Martti, VA
Istutuskesänä tapahtuvan hirvituhon merkitys koivun taimien kasvuun ja laatuun, 50025
    2001-2002, Lilja Arja
Juuret,mykorritsat ja niiden ulkoinen rihmasto metsämaan hiilen kierrossa, 50134
    2006, Helmisaari Heljä-Sisko
Juurikääpä-, ja kirjanpainaja- ja myrskytuhojen vaikutus metsänkasvatuksen riskeihin ja riskien metsänhoidolliset torjuntamahdollisuudet Etelä-Suomen kuusikoissa., 50273
    2012-2016, Hynynen Jari, VA
Kansainvälinen symposium "Recent advances in land owner extension", 50247
    2010-2011, Hujala Teppo, JO
Kansainvälinen yhteistyö metsägenetiikan ja metsänjalostuksen alalla, 50249
    2010-2015, Aronen Tuija, PU
Kansallisen luonnonvarastrategian raportointityö, 7341
    2008-2009, Mikkola Eero, ME
Kasvillisuus ja hiili- ja typpivirrat suometsätalouden ylivalutuskentän toimivuutta kuvaamassa, 50101
    2005-2008, Alm Jukka, JO
Kehittyneen metsäpatologisen tutkimuksen virtuaaliyksikkö, 50132
    2006-2011, Hantula Jarkko, VA
Kenttägeneetikoiden yhteistyöverkoston retkeily Suomessa, 50130
    2006, Annala Marja-Leena
Kenttägeneetikoiden yhteistyöverkoston retkeily Suomessa II, 50138
    2006, Annala Marja-Leena
Kestävä luontomatkailu, 50081
    2004-2007, Tolvanen Anne, MU
Klimatiska effekter på koncentrationer och fluxer av organiskt C och N, 50029
    2001, Derome John
Koivun kasvatus ja käyttö - kirja, 50119
    2005-2006, Verkasalo Erkki, JO
Koivun kasvatus ja käyttö -kirja II, 50154
    2007-2008, Verkasalo Erkki, JO
Kokousmatka Brasiliaan, 50043
    2002, Hautala Harri
Kokousmatka Lundiin, 50042
    2002, Hautala Harri
Koli Forum, 50192
    2008-2009, Karjalainen Timo
Koli Forum /Suomen Metsäsäätiö, 50216
    2009, Karjalainen Timo
Koneellisen korjuun työmenetelmät ja korjuujälki kuusikoiden sulan maan aikaisissa harvennuksissa, 7392
    2010, Siren Matti, VA
Koneellisen poimintahakkuun parhaat käytännöt, 50290
    2013-2014, Siren Matti, VA
Kosteusolosuhteet ja niiden yhteys sienitautien esiintymiseen metsätaimitarhalla: Esimerkkinä harmaahome, 50001
    2001-2003, Petäistö Raija-Liisa
Kukkolan puulajipuisto, 7397
    2010, Muhonen Timo, JO
Kunnostusojituksen kasvuvaikutukset, kannattavuus ja kohdevalinnan kriteerit, 50005
    2001, Ahti Erkki
Kuusen käpy- ja siementuhojen torjuntamenetelmät, 50136
    2006-2008, Ylioja Tiina, SU
Kuusen paakkutaimien kesäistutus, 50008
    2001-2003, Helenius Pekka, SU
Kuusen paakkutaimien viljelyketju -opas, 50114
    2005-2006, Luoranen Jaana, SU
Kuusen siemenerien kunnostaminen ja itävyyden parantaminen, 50140
    2006-2009, Nygren Markku, SU
Kuusentaimien kasvua edistävien juuristosienien kasvattaminen - tuotantomenetelmien kehittäminen teolliseen mittakaavaan, 50213
    2009-2012, Pennanen Taina, VA
Kuusikoiden kasvatus ja puunkorjuu muuttuvassa ilmastossa, 50214
    2009-2012, Mäkinen Harri, VA
Kuusimetsiin perustuvan puuntuotannon, bioenergian ja hiilen sidonnan taloudellis-ekologinen optimointi II, 50182
    2008-2010, Tahvonen Olli
Käpytuhojen torjunta siementuotannossa, kansainvälinen verkottuminen, 50285
    2013-2015, Ylioja Tiina, VA
Laatutekniikat metsänuudistamisessa sekä niiden vaikuttavuus, 50091
    2004-2007, Kankaanhuhta Ville, SU
Laikkumätästyksen ja kantojen korjuun vaikutus monimuotoisuuteen, 50144
    2006-2007, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Lehtikuusen käyttö ulkorakentamisessa, 50064
    2003-2006, Saranpää Pekka, VA
Lehtipuiden yleistyminen muuttuvassa ilmastossa: kasvien sekundääriaineiden muutosten vaikutukset maan prosesseihin ja ympäristöön, 50123
    2006-2008, Smolander Aino, VA
Liiketoimintalähtöinen kuusen uudistamisketjun kehittäminen, 50205
    2009-2012, Smolander Heikki, SU
Liukoisen alumiinin, raudan ja kationien huuhtoutuminen äestysjäljessä avohakkuun jälkeen, 50165
    2007, Piirainen Sirpa, JO
Luentomatka Japaniin, 50149
    2006, Rummukainen Arto, VA
Lyhennetyn kiertoajan ympäristövaikutukset, 50160
    2007-2008, Finér Leena, JO
MOTTI-simulaattorin kehittäminen, 50060
    2003-2006, Hynynen Jari, VA
Maan käytön rajoitusten vaikutukset metsien käytölle, 50268
    2012-2013, Packalen Tuula, JO
Maankäsittelyn pitkäaikainen vaikutus metsämaan hydrologiaan Pohjois-Suomessa, 50141
    2006, Mäkitalo Kari, RO
Maasto-opaskirja kivennäismaiden kasvupaikkatyyppien ja metsätyyppien tunnistamiseen, 50169
    2007-2008, Tonteri Tiina, VA
Mallien ja inventointimenetelmien kehittäminen maan hiilivaraston muutosten seurantaa varten, 50127
    2006, Mäkipää Raisa, VA
Mekrijärven kokouksen julkaisu, 50037
    2001-2002, Mikola Jouni
Metsien ennallistamisen monimuotoisuushyödyt ja kustannusvaikuttavuus, 50250
    2011-2014, Tolvanen Anne, OU
Metsien inventoinnin tutkijoiden kokous, 50012
    2001, Tomppo Erkki
Metsien käyttörajoitusten vaikutukset puun hankintamahdollisuuksiin - puun jalostajan näkökulma, 50200
    2008-2011, Kärkkäinen Leena
Metsien käytön tulevaisuus Suomessa, 50168
    2007-2012, Uusivuori Jussi, VA
Metsien käytön tulevaisuus Suomessa. Esitutkimus, 50142
    2006-2007, Uusivuori Jussi, VA
Metsäkone- ja kuljetusyrityksen kasvutavat ja niiden vaikutus yrityksen kannattavuuteen, 7406
    2010, Mäkinen Pekka
Metsälöiden sukupolvenvaihdosten ja metsätalousyrittäjyyden edistäminen, 50211
    2009-2014, Leppänen Jussi, VA
Metsänjalostajan oikeuksien haku kuusen erikoismuodoille, prosessin pilotointi, 50282
    2013-2016, Nikkanen Teijo, PU
Metsänkasvatuksen käsikirja, 50072
    2003-2006, Hynynen Jari, VA
Metsänuudistaminen Pohjois-Suomessa -kirjahanke, 50098
    2004-2005, Hyppönen Mikko
Metsänviljelyteknologian professuuri, 7069
    2000-2010, Rantala Juho
Metsänviljelytutkimuksen pohjoismainen yhteistyö, 50080
    2004, Luoranen Jaana, SU
Metsänviljelytöiden koneellistaminen ja työmenetelmien kehittäminen, 7091
    2002-2004, Harstela Pertti
Metsäopetukseen liittyvän informaation lisääminen GFIS-portaaliin, 50238
    2010, Mikkola Eero, KP
Metsäpalvelun kehittäminen ja kustannustehokkuus, 7208
    2006-2011, Rantala Juho
Metsäpuiden lisääntymisdynamiikan vaikutus geneettiseen monimuotoisuuteen, 50014
    2001-2003, Rusanen Mari, VA
Metsäpuiden siemenhuollon laatuketju, 7320
    2008-2010, Helenius Pekka, VA
Metsäsektorin tulevaisuus Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa -kirjaprojekti, 50105
    2004-2007, Hetemäki Lauri, VA
Metsäsuunnitelman jatkuva ajantasaistus yksityismetsissä, 50038
    2002-2003, Korhonen Kari Tapani, JO
Metsätalouden IAS-tase- ja tuloslaskenta maatalouden kirjanpitotiloilla, 50071
    2003-2006, Penttinen Markku
Metsätalouden julkisen rahoituksen muutosten tulonjako- ja kohdentumisvaikutukset Ruotsissa ja Suomessa, 50096
    2004-2008, Leppänen Jussi, VA
Metsätalouden sosiaaliset indikaattorit, 50263
    2012-2014, Sievänen Tuija, VA
Metsätalous ja pohjavesi - prosessit ravinteiden huuhtoutumisen takana, 50257
    2011, Piirainen Sirpa, JO
Metsäteiden kunnossapito ja kunto, 50050
    2002-2003, Aarnio Jukka
Metsäteknologisen työn tuottavuustutkimuksen tutkimuskäytäntöjen yhtäläistäminen, 50135
    2006, Rummukainen Arto, VA
Metsätiedon keruun ja käytön optimointi, 50004
    2001, Kangas Annika, KA
Metsätilastokokous Liettuassa, 50041
    2002, Aarne Martti, HE
Metsätilastokokous Norjassa 2003, 50067
    2003, Aarne Martti, HE
Metsätuhoriskien arviointi ja hallinta metsäsuunnittelussa, 50007
    2001, Jalkanen Anneli
Mikrobiyhteisön diversiteetti ja ja funktio saastuneen maaekosysteemin ennallistamisen mittarina, 50024
    2001-2002, Fritze Hannu, VA
Monitavoitteinen vuorovaikutteinen metsäsuunnittelu, 50231
    2009-2014, Löfström Irja, VA
Mykorritsojen merkitys ojitettujen turvemaiden metsityksessä, 50110
    2005-2007, Sarjala Tytti, PA
Mykorritsojen merkitys puille hidasliukoisten ravinteiden otossa ravinnepuutoksen vallitessa ojitetulla turvemaalla, 50095
    2004-2007, Sarjala Tytti, PA
Myrskytuhoa ja metsäpaloa jäljittelevän hakkuun vaikutus vanhojen metsien eliöstössä, 50026
    2001-2003, Kukko-oja Kari
Myyrätuhot ja vioitettujen taimien hoitaminen, 50225
    2009, Huitu Otso, SU
Myyrätuhot ja vioitettujen taimien toipuminen, 50244
    2010-2011, Huitu Otso, SU
Männyn ja kuusen säänkesto radiaalisesti ja tangentiaalisesti prosessoituna, 50295
    2014-2015, Verkasalo Erkki, JO
Neulasten värin kolorimetrinen mittaus ja sen soveltuvuus puiden ravinnetilan arviointiin, 50089
    2004-2005, Hytönen Jyrki, KA
Noltfox - pohjoismainen tietokanta metsätieteellisille kestokokeille, 50049
    2002-2011, Karlsson Kristian, KA
Noltfox, Pohjoismainen koerekisteri, 50032
    2001, Isomäki Antti
Nordic Forestry CAR-ES, pohjoismaisen metsäympäristötutkimuksen verkostohanke, 50107
    2005-2015, Finér Leena, JO
Nuoren tutkijan apurahan yleiskustannus JO, 50223
    2009, Parviainen Jari, JO
Ny och effektiv röjning - syntes av biologi, teknik och ekonomi, 50028
    2001-2003, Mäkinen Pekka
Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen & puuttuvat palat boreaalisten soiden hiilitaseissa, 50291
    2014-2016, Laiho Raija, PA
Osallistava suunnittelu eri omistajaryhmien metsissä, 50031
    2001-2002, Löfström Irja, VA
Pienpuuhun perustuvien liimattujen rakennetuotteiden ja piha- ja ympäristörakentamisen tuotteiden ominaisuudet (LAMIPUU), 7316
    2008-2010, Heräjärvi Henrik, JO
Pienriistan monimuotoisuus ja dynamiikka: metsätalouden vaikutus myyräkantoihin, pienpetojen elinympäristön käyttöön ja pienriistaan, 50207
    2009-2011, Henttonen Heikki, VA
Piha- ja ympäristörakentaminen - puutuoteyritysten asiakkaiden tarpeet, 50252
    2011-2013, Riala Maria, VA
Pirstoutumisen ja kulutuksen vaikutukset kaupunkimetsien kasvillisuuteen ja maaperän mikrobiyhteisöiden rakenteeseen ja aktiivisuuteen, 50059
    2003-2006, Fritze Hannu, VA
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kaupunkimetsien tutkimuksen yhteistyöverkosto, 50180
    2008-2015, Tyrväinen Liisa, RO
Pohjoismainen metsänjalostajien kokous Skotlannissa, 50053
    2002-2003, Mikola Jouni
Pohjoismainen metsänjalostajien kokous, Islanti 2003, 50077
    2003-2004, Mikola Jouni
Pohjoismainen metsäpuiden siementutkijoiden verkosto, 50157
    2007-2008, Nygren Markku, SU
Lehtipuiden hoito ja käyttö Baltian maissa, kongressi, 50003
    2001, Hynynen Jari, VA
Pohjoismaiset käpyhyönteistutkijat, 50177
    2007, Ylioja Tiina, SU
Pohjoismaisten ja Baltian maiden (SNS) metsäpatologien kokous ja retkeily 2004, 50086
    2004, Jalkanen Risto, RO
Puiden terveydentila rakennetussa kaupunkiluonnossa, 50079
    2004-2005, Hallaksela Anna Maija
Puristus- ja lämpömodifioinnin vaikutus puumateriaalien pintakerroksen ominaisuuksien pysyvyyteen, 7514
    2012-2014, Möttönen Veikko, JO
Puulajeille ominaisten orgaanisten yhdisteiden merkitys ravinteiden kierrossa, 50122
    2006-2007, Smolander Aino, VA
Puulajivalinta, 50002
    2001-2003, Hytönen Jyrki, KA
Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen (SKR), 50167
    2007-2010, Penttinen Markku
Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen II, 50172
    2007-2009, Penttinen Markku
Puuston latvuspeittoon ja tilajärjestykseen liittyvien tunnusten estimointi, 50056
    2003-2006, Korhonen Kari Tapani, JO
Puutuhkan ja kivennäismaan vaikutukset männyn ravinnetilaan ja kasvuun Pohjois-Pohjanmaan metsäojitetuilla soilla, 50178
    2008-2010, Moilanen Mikko, MU
Puutuote- ja kalustealan pk-yritysten yhteistyö: nykytila ja kehittämistarpeet, 50288
    2013-2014, Rimmler Thomas, JO
Puutuotetoimialan integrointi cleantech-toimialoihin, 7597
    2014-2015, Heräjärvi Henrik, JO
Rahkasammalten soveltuvuus metaanipäästöjen biosuodattimina, 50204
    2009-2012, Fritze Hannu, VA
Rakennuspuutuotteet ilmastonmuutosta torjumassa - skenaarioanalyysi, 50162
    2007-2008, Kallio Maarit, VA
Rakentamisen ympäristölaskurin kehitystyö, 50261
    2012, Räty Tarmo, JO
Rauduskoivun pystykarsinnan kannattavuus, 50070
    2003-2005, Heräjärvi Henrik, JO
Ravinteiden menetys kuusikoiden biomassan korjuussa, 7084
    2001-2003, Helmisaari Heljä-Sisko
Reunametsän vaikutus männyn taimikoiden kasvuun ja laatukehitykseen, 50011
    2001-2002, Valkonen Sauli, VA
Rikkakasvien kartoitus metsätaimitarhoilla ja ongelmarikkakasvien hallintakeinot, 7465
    2012-2014, Poteri Marja, SU
Riskinarviointi ja järjestelmän kehittäminen ilmastonmuutoksen seurauksena pohjoismaita uhkaavien metsäpatogeenien havaitsemiseksi, 50262
    2012, Hantula Jarkko, VA
Rämepuustojen evapotranspiraatio ja kunnostusojitustarve, 50139
    2006-2008, Hökkä Hannu, RO
SNS Root kokous 21.-24.4.2008, Vantaa, 50186
    2008, Helmisaari Heljä-Sisko
SNS-verkosto, pohjoismainen käpyhyönteistutkimus, 50208
    2009-2010, Ylioja Tiina, SU
Saarnensurma Pohjois-Euroopassa, 50243
    2010-2012, Hantula Jarkko, VA
Satelliittipohjainen kasvukauden kartoitus Pohjois-Fennoskandiassa ja Luoteis-Venäjällä, 50206
    2009-2012, Tolvanen Anne, OU
Scandinavian Society of Forest Economics, Tanska, 50242
    2010-2011, Leppänen Jussi, VA
Skörd av bioenergi i unga skoger, 50104
    2004-2008, Nurmi Juha, KA
Soiden ennallistamisen vaikutus fosforin huuhtoutumiseeen, 50271
    2012-2014, Nieminen Mika, VA
Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä metsänhoito matkailualueilla, 50176
    2007-2009, Tyrväinen Liisa, RO
Study on impacts of mycorrhization between Scots pine/Norway spruce emblings and Tricholoma matsutake on the growth of emblings, 50281
    2013-2014, Vaario Lu-Min, VA
Suomalaisten metsien paloaines- ja palokasvusto-opas julkaisun painatus, 7433
    2010-2011, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Suomalaisyritysten kilpailukyky Venäjän ja Baltian puurakentamismarkkinoilla, 50166
    2007-2008, Ollonqvist Pekka
Säästöpuiden vaikutus männyntaimikoiden kasvuun ja rakenteeseen, 50006
    2001, Ruuska Juha
Tarjonta- ja kysyntämallien linkittäminen taloudellisessa ilmastotutkimuksessa, 50173
    2007-2008, Uusivuori Jussi, VA
Tietojärjestelmä yksityismetsien uudistamisen seurantaan, 50013
    2001, Saksa Timo, SU
Torjunta-aineiden huuhtoutuminen paakkujen läpi metsätaimien kasvatuksessa, 50109
    2005, Juntunen Marja-Liisa, SU
Tricholoma matsutake -sienen shiron muodostumisen merkitys mäntymetsässä, 50183
    2008-2011, Vaario Lu-Min, VA
Tuhkalannoituksen pitkäaikaisvaikutukset puuston kasvuun, 50217
    2009-2011, Saarsalmi Anna, VA
Tuhkalannoitus ja fosforin pidättyminen turpeeseen, 50094
    2004-2005, Piirainen Sirpa, JO
Tukin reaaliaikainen tilavuuden ja muodon optinen määritys uudella laserdifraktioon perustuvalla 3D-tekniikalla , 50284
    2013-2014, Antikainen Jukka, JO
Tukkimiehentäin torjunta-aineiden säilyvyys, 50009
    2001-2003, Viiri Heli, SU
Tukkipuun alueellisen hintakehityksen ennustaminen Suomessa, 50112
    2005-2006, Toppinen Anne
Tulokaslajien mikrobiseuralaiset, 50057
    2003-2005, Hantula Jarkko, VA
Tuontikoivutukin laatuvaihtelu, 50146
    2006, Heräjärvi Henrik, JO
Turvetuotannon ympäristövaikutuksen vähentäminen uuden märkäkorjuumenetelmän avulla II, 50121
    2006-2009, Laine Jukka
Tutkimus- ja metsätietoa Kukkolasta, 7384
    2009-2010, Muhonen Timo, JO
Typpikuormituksen vähentäminen puskurivyöhykkeiden avulla metsävaluma-alueilla, 50156
    2007-2010, Nieminen Mika, VA
Underhåll av diken i trovmarksskogar - aktualisering av kunskap, 50241
    2010, Hökkä Hannu, RO
Uudet menetelmät visa- ja viilukoivun kasvatuksessa, 7173
    2004-2009, Hagqvist Risto, VA
Uudistuminen eri hakkuukäsittelyjen jälkeen, 50044
    2002-2003, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Uusia ratkaisuja metsätaimien tuottamiseen - matka-apuraha tutkijaryhmälle, 50137
    2006, Juntunen Marja-Liisa, SU
Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueilla, 50272
    2013-2015, Nieminen Mika, VA
Vesakontorjunta kuusen uudistusaloilla, 50163
    2007-2009, Löfström Irja, VA
Viruksesta apu juurikääpäongelmaan?, 50260
    2012-2015, Hantula Jarkko, VA
World Dendro 2010 -konferenssi, Post-Gongress -retkeilyt, 50221
    2009-2010, Kubin Eero, MU
Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö. Osahanke 3; Poronhoidon ja metsätalouden suhteet, 7191
    2005-2007, Hyppönen Mikko
Ympäristöarvojen käytön edistäminen puutuotteiden markkinoinnissa, 50251
    2011, Räty Tarmo, JO
Ympäristötekijöiden vaikutus Suomen Metsien kasvun lisääntymiseen 1900-luvulla, 50175
    2007-2009, Mielikäinen Kari
Ympäristötekijöiden vaikutus puun ja puukuitujen ominaisuuksiin, 50062
    2003-2005, Saranpää Pekka, VA

Muut rahoittajat


"Sproutstop" - vesakontorjuntaan jalostettu purppuranahakka, 7308
    2008-2011, Hantula Jarkko, VA
2006 IPCC GLs AFOLU -raportointiohjeiston vaikutus nykyiseen LULUCF-sektorin ja maataloussektorin kasvihuonekaasuinventaarioon, 7295
    2007-2008, Tuomainen Tarja, VA
9. Ekologisen ennallistamisen Euroopan konferenssi, 50283
    2013, Tolvanen Anne, OU
AFOLU-sektorin kasivhuonekaasuraportoinnin kehittäminen ja laskentavaihtoehtojen arviointi, 7374
    2009-2010, Tuomainen Tarja, VA
Ahvenanmaan yhdistetty inventointihanke, 7558
    2013-2014, Tuominen Sakari, VA
Aines- ja energiapuun integrointi paalausmenetelmällä, 7299
    2008-2009, Jylhä Paula, KA
Aines- ja energiapuun integroitu korjuu ensiharvennuksilta, 7342
    2008-2009, Jylhä Paula, KA
Ajourapainuman vaikutus puun kasvuun, 7336
    2008-2009, Niemistö Pentti, PA
Alikasvoskuusten vauriot ja niiden varomisen vaikutus konehakkuun tuottavuuteen turvemaan hieskoivikon päätehakkuussa., 7307
    2008, Niemistö Pentti, PA
Alueellisen metsäohjelman vaikuttavuus, 7350
    2008-2009, Leskinen Leena
Alueelliset metsävaraennusteet muuttuvassa ilmastossa, 7241
    2006-2010, Matala Juho, JO
Alueellisten kasvihuonekaasulaskentojen kehittäminen, 7407
    2010-2012, Tuomainen Tarja, VA
Arkistojen päättämisprojekti Metla, MTT ja RKTL. Metlan, MTT:n ja RKTL:n arkistojen päättämisprojektien koordinointi suunnittelu ja toteutus., 7590
    2013-2015, Borg Kristiina, KP
Arktisen talvimatkailun muutostrendit, 7550
    2013-2014, Tuulentie Seija, RO
Arvokkaat elinympäristöt ja rakennepiirteet - sovelluksena kuntametsät, 7268
    2007-2008, Tomppo Erkki
Arvopuun kasvatus ja hankinta Keski-Suomessa, 7248
    2007-2008, Malinen Jukka
Asiantuntijaverkoston rakentaminen Malla-tutkimushankkeelle, 50039
    2002-2003, Sutinen Marja-Liisa, KO
Asukaskysely Puijon metsäsuunnittelun työvälineenä, 50212
    2009-2010, Löfström Irja, VA
Avoin ympäristötieto rakentamisessa, 7527
    2012-2013, Räty Tarmo, JO
BIOAKT - Pirkanmaan verkostopohjainen bio-osaamislaboratorio, 7491
    2012-2013, Sarjala Tytti, PA
BUSINESSPLAN - Business planning oriented services for different forest owner segments hankkeen valmistelu, 7449
    2010-2011, Kurttila Mikko, JO
Bamboo fuel chip production for renewable energy EEP RECOFTC, 7574
    2013-2015, Sikanen Lauri, JO
Biodiversiteetti ja hiilitase boreaalisissa vanhoissa metsissä - pohjoismainen raportti, 50275
    2012-2013, Mäkipää Raisa, VA
Bioenergi från skogsprodukter, 7136
    2003-2007, Nurmi Juha, KA
Bioenergia-alan yhteistyön kehittäminen, 7417
    2010-2014, Karjalainen Timo
Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen, 50267
    2012-2015, Kurttila Mikko, JO
Biogeomon 2009 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour -konferenssi 29.6. - 3.7.2009, 7368
    2009, Ukonmaanaho Liisa, VA
Biohiilen ja turpeen seosten kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja niiden potentiaalinen vaikutus kasvualustakäyttöön paakkutaimituotannossa, 7425
    2010-2014, Heiskanen Juha, SU
Biojalostamon raaka-aineen toimitus ja hallinta, 7614
    2014-2015, Nurmi Juha, KA
Biologinen vesakontorjunta purppuranahakkasienen (Chondrostereum purpureum) avulla; soveltuvuus tiehallinnon, kantaverkkoyhtiön ja taimikonhoidon tarpeisiin, 7259
    2007, Hantula Jarkko, VA
Biomassojen saatavuus ja metsähakkeen korjuukustannukset eri menetelmillä Zvolenin tehnilliselle yliopistolle (TEKO), 7312
    2008-2009, Karjalainen Timo
Biomassojen saatavuus ja metsähakkeen korjuukustannukset eri menetelmillä Zvolenska teplarenska j.s.c.:n voimalaitokselle, 7230
    2006-2007, Ilavsky Jan
Biotaloutta tukevat T&K -hankkeet metsäsektorilla, 7483
    2011, Packalen Tuula, JO
Boreaalisen metsä- ja suokasvillisuuden ajallinen ja alueellinen vaihtelu, 7053
    2000-2002, Tomppo Erkki
Botanian pajukokeet, 7434
    2010-2011, Piirainen Sirpa, JO
CAR-ES network meeting in Finland 20. - 22.10.2014, 7606
    2014, Finér Leena, JO
COST E33 päätöskonferenssi Aulangolla, 50196
    2008, Tyrväinen Liisa, RO
COST julkaisu E33-00624, 50198
    2007-2008, Sievänen Tuija, VA
COST-kokous FACESMAP. FPS COST hanke FP1201. Metsänomistusrakenteen muutosten vaikutukset metsien käsittelyyn ja metsäpolitiikkaan Euroopassa. Uusille metsänomistajille suunnattujen neuvontapalvelujen kehittämistä käsittelevän kansainvälisen verkostokokouksen järjestäminen 14. - 16.5.2014., 7589
    2014, Hujala Teppo, VA
Capacity building in forest management in the framework of the Mesoamerican Agroenvironmental Programme (CapFor-MAP), 7379
    2009, Mery Mery Gerardo
Capfor - Osaamisen kehittäminen metsänhoidossa, 7393
    2010-2012, Mery Mery Gerardo
Demometsä, 7605
    2014, Varjo Jari, VA
Development and harmonization of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply, 7388
    2009-2014, Röser Dominik
Digitaalisen kuviokartan laatiminen Kostroman alueen metsille, 50111
    2005-2006, Karjalainen Timo
Digitaalisen kuviokartan laatiminen Pskovin alueen metsille, 50100
    2004-2005, Karjalainen Timo
Douglaskuusi ja pyökki - tulevaisuuden puulajit?, 7607
    2014-2015, Pulkkinen Pertti, HA
EDEN vuosikokous, 50125
    2006, Henttonen Heikki, VA
EVPMC-konferenssi MMM-rahoitus, 7572
    2013, Huitu Otso, SU
Eco-Navigation: Basics and Practice of Sustainable Living - Building Bridges between Knowledge and Action to Qualify Voluntary Disseminators, 7431
    2010-2012, Röser Dominik
Elintarvikepuu, 7129
    2003-2005, Niemistö Pentti, PA
Energiapuuharvennus osaksi kasvatusketjua, 7170
    2003-2006, Siren Matti, VA
Energiapuun hankinnan yhteistoimintaverkoston tutkimus, 7070
    2000-2001, Mäkinen Pekka
Energiapuun harvennus, 7420
    2010, Hynynen Jari, VA
Energiapuun markkinaseurannan suunnittelu ja käynnistäminen, 7495
    2012-2013, Torvelainen Jukka, VA
Energiapuun mittauksen kehittäminen, 7470
    2011-2012, Lindblad Jari, JO
Ennallistettujen ojitusalueiden taimettuminen, 7436
    2010-2012, Saarinen Markku, PA
Ennuste viljelymetsien puuntuotannosta maailmanlaajuisesti vuosille 2005-2030, 50199
    2008-2011, Varmola Martti, RO
Ensiharvennusmännyn niputtaminen osapuuna, 7121
    2002-2003, Jylhä Paula, KA
Eri-ikäisen metsävaratiedon ajantasaistaminen yksityismetsissä - eri toimijoiden tuottaman toteutustiedon hyödyntäminen suuralueella, 7225
    2006-2009, Store Ron, KA
Esikäsittelyn ja alkuainekoostumuksen vaikutus tuhkan liukenemiseen ja pidättymiseen ojitusalueilla, 7067
    2000-2003, Nieminen Mika, VA
Etelä-Suomen metsien biodiversiteetin suojelun taloudelliset vaikutukset, 7279
    2007-2008, Kallio Maarit, VA
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman valmistelu., 7251
    2007-2008, Horne Paula
Eteläistä alkuperää olevian puistopuiden käyttökelpoisuus Helsingissä, 7329
    2008-2010, Pulkkinen Pertti, VA
Euroopan metsäsektori ja metsäbioenergian kysyntä - tulevaisuuden skenaarioita, 50269
    2012-2013, Kallio Maarit, VA
Eurooppalainen yhteistyö ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen metsä- ja puutalouden ammatillisessa koulutuksessa, 7430
    2010-2012, Wall Antti, KA
Eurooppalaisten laboratorioiden vesinäytteiden vertailukoe (ICP Forests), 7542
    2012-2015, Derome Kirsti, OU
European Vertebrate Pest Management Conference - järjestelyt, 50277
    2013, Huitu Otso, SU
FAO/FRA asiantuntijakokous, 7480
    2011, Luhtala Anne
FAO:n ja EFC:n työryhmän Management of Mountain Watershed 26. kokous, Oulu 18. - 22.8.2008, 7313
    2008, Kubin Eero, MU
FEMS Arktisen ympäristömikrobiologian symposium 2004, 50088
    2004, Derome John
FICCA-haun valmistelu, 7403
    2010, Ahtikoski Anssi, RO
Fenologia ilmastomuutoksen indikaattorina arktisissa ekosysteemeissä, 50228
    2009-2014, Tolvanen Anne, OU
Focus on soils-kongressi, Uppsala, 50115
    2005, Sarjala Tytti, PA
GREENDECISION - Luontoalueita koskevan ekologisen ja sosiaalisen tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa, 7220
    2006-2008, Tyrväinen Liisa, RO
Global Forest Information Service, GFIS -portaalin ylläpito ja kehittäminen, 50129
    2006-2015, Mikkola Eero, KP
Haapakloonien interaktiovaihtelut stressaavissa kasvuolosuhteissa., 7461
    2011, Pulkkinen Pertti, HA
Haapatutkimuksen koordinointi Suomessa, 7023
    1999-2003, Beuker Egbert, PU
Haavan kloonituotanto, 7100
    2002-2006, Pulkkinen Pertti, VA
Haavan lusto- ja tiheysmittaukset, 7138
    2003-2004, Saranpää Pekka, VA
Haavan patologia, 7025
    1999-2003, Kasanen Risto
Haavan taimituotantomenetelmien kehittäminen, 7111
    2002-2005, Smolander Heikki, SU
Hajakuormituksen hallinta metsätaloudessa - HAME, 7217
    2006-2010, Finér Leena, JO
Hakkuutähteiden korjuun vaikutukset maaperän biologiaan - opiskelijavaihto Rutgersin yliopiston kanssa, 50215
    2009-2010, Tamminen Pekka
Harjoittelijat, 7402
    2010-2015, Keronen Raili, JO
Harvennusreaktio metsänrajan männikössä., 7370
    2009, Varmola Martti, RO
Hemiselluloosat viskoosin valmistuksessa, 7418
    2010, Kitunen Veikko, VA
Heterobasidion annosum, 50102
    2004-2005, Hantula Jarkko, VA
Hienojuurten merkitys kuusikoiden hiilen ja typen dynamiikassa, 50159
    2007, Helmisaari Heljä-Sisko
Hiilen, typen ja fosforin huuhtoutuminen Itämeren metsävaluma-alueilta, 50259
    2011-2013, Finér Leena, JO
Historiikki-kirjan graafinen suunnittelu ja taitto, 7585
    2014, Joutsimäki Marjatta, KP
Hybridihaavan leviämismahdollisuudet suomalaiseen metsäluontoon, 7101
    2002-2003, Pulkkinen Pertti, VA
Hybridihaavan siementuotantopotentiaalin geneettiset erot, 7167
    2004, Pulkkinen Pertti, VA
Hyönteistuholaisten torjunta kuusen siemneviljelyksillä, 7270
    2007, Ylioja Tiina, SU
Häiriödynamiikkatutkimuksen Metsähallitus-yhteistyö, 7375
    2009-2012, Valkonen Sauli, VA
ICI Vietnam and Nepal, 7391
    2010-2012, Eerikäinen Kalle, JO
ICP Vegetation tutkimusohjelman 21. työkokous, 7304
    2008, Kubin Eero, MU
IEA Bioenergia, työ 38, 7144
    2003, Sievänen Risto, VA
IUFO-apuraha, 50254
    2011, Kaitera Juha, MU
IUFRO D6 Conference in Saariselkä (I), 50171
    2007, Sievänen Tuija, VA
IUFRO World Forests, Society and Environment, 50084
    2004-2018, Katila Pia, VA
IUFRO-kokous, Vancouver 2001, 50020
    2001, Kangas Annika, KA
IUFROn 3.11.00 työryhmän moniste vuonna 2001, 50017
    2001, Lauhanen Risto
Idän Metsätieto - Venäjän metsätalouden tietopalvelu, 7106
    2002-2005, Karjalainen Timo
Ilmakuvien ja digitaalisen fotogrammetrian avulla tuotettu pintamalli puustotunnusten estimoinnissa, 7398
    2010, Tuominen Sakari, VA
Ilmastonmuutokselle altistumisen alueelliset indikaattorit karttapohjaisessa tarkastelussa. Virkistyskäytön altistuminen., 7438
    2010-2012, Sievänen Tuija, VA
Ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimien arviointi ja vertailu, 7325
    2008-2009, Vapaavuori Elina
Ilmastonmuutos ja metsien kestävä kehitys - World Dendro 2010 -konferenssi, 50230
    2009-2010, Mielikäinen Kari
Ilmastonmuutos ja myyrädynamiikka, tohtorikoulutus, 7469
    2011-2013, Huitu Otso, SU
Ilmastopolitiikan koherenssi: ristiriidat ja synergia metsäbioenergian ja elintarvikeketjuihin vaikuttavissa politiikkatoimissa, 7446
    2010-2012, Uusivuori Jussi, VA
Improving Procedures for Forest Resources Information Management, 7354
    2009, Eerikäinen Kalle, JO
Intensiivikasvatuksen vaikutukset kasvuun ja allokaatioon -mallinnustyö, 50184
    2008, Vapaavuori Elina
Itä-Lapin matkailun aluetalous, 50027
    2001, Saarinen Jarkko
Joensuu Forest Networking Week, JFNW 2013-2015, 50274
    2013-2015, Lier Markus, JO
Joensuu Forestry Networking Week 2013, 7560
    2013, Lier Markus, JO
Juurikäävän torjunnassa käytettävän ureavalmisteen testaus, 50128
    2006, Piri Tuula, VA
Juurten biomassa - tutkimusmenetelmien vertailu, 50075
    2003-2004, Helmisaari Heljä-Sisko
Jänisruton monitorointi kenttäolosuhteissa, 7441
    2010-2012, Henttonen Heikki, VA
Jättöpuut ja männyn taimettuminen, 7058
    2000, Kubin Eero, MU
KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM, 7596
    2014-2016, Lehtonen Aleksi, VA
KHK-inventaarion maaperälaskennan tarkentaminen, 7509
    2012-2014, Lehtonen Aleksi, VA
Kaavarajoitusten huomioiminen valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) ja metsäsuunnittelussa, 7404
    2010-2013, Korhonen Kari Tapani, JO
Kadmiumin ja lyijyn kriitiset kuormat, 7234
    2006-2007, Ukonmaanaho Liisa, VA
Kannattavan metsäenergiayrittämisen kulmakivet, 7273
    2007-2010, Asikainen Antti, JO
Kannonnoston ja laikkumätästyksen laatu, tuottavuus ja kustannukset eri työketjuissa, 7369
    2009, Rantala Juho
Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti Venäjän ja itäisen Euroopan siirtymätalouden professuuri, 7450
    2010-2014, Karjalainen Timo
Kansainvälisten muutosten Euroopan metsäklusterille aiheuttamien vaikutusten skenaarioanalyysi, 50016
    2001, Seppälä Risto
Kantatodistusrekisterin luominen, 50047
    2002, Rusanen Mari, VA
Kantojen noston pohjavesi- ja valuma-aluevaikutukset, 7421
    2010-2013, Kubin Eero, OU
Kantojen ravinnepitoisuuksien vaihtelu Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, 7310
    2008-2009, Helmisaari Heljä-Sisko
Kasvatuslannoitus ja metsän käsittely, 7065
    2000, Hynynen Jari, VA
Kasvu metsäpalvelu- ja pientaimitarhayritysten liiketoiminnassa, 7278
    2008-2010, Saarinen Veli-Matti, SU
Kaukokartoitusperusteisen inventointimallin kokonaistestaus, 7281
    2007-2008, Tomppo Erkki
Kaupunkipuiden vauriot ja laho, 7071
    2001-2003, Hallaksela Anna Maija
Kehittämishanke metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi, 7362
    2009-2012, Leppänen Jussi, VA
Keinotekoisen geenireservimetsän perustaminen metsäpuiden geenivarasuojelun uutena työkaluna., 7601
    2014, Kärkkäinen Katri, OU
Kestävän metsätalouden normatiivisen pohjan kehittäminen aluetasolla, 7209
    2005-2009, Karjalainen Timo
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla, 7609
    2014-2015, Saksa Timo, SU
Kilpailevat metsien käyttömuodot: Päällekkäis- ja erilliskäytön periaatteiden ja politiikkojen tarkastelu Euroopassa, 7502
    2012-2014, Kurttila Mikko, JO
Kilpailukykyä metsästä -toimenpide, Savonlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa 2010-13, 7456
    2011-2012, Aronen Tuija, PU
Kioton pöytäkirjan artiklan 3.3 toimenpiteiden alaisten nielu- ja päästöarvioiden luotettavuuden parantaminen sekä lisämittausten suunnittelu VMI:n maastokaudella 2012 ja Kioto 2. kauden valmistelu, 7501
    2012-2013, Tomppo Erkki
Kivisuon kokeet, 7060
    2000-2002, Takamaa Heikki
Kohti alueyrittäjyyttä - koneyrittäjien asenneilmasto ja valmiudet muuttuvassa puunhankinnan toimintaympäristössä, 7159
    2004, Sikanen Lauri, JO
Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -loppuseminaari keväällä 2008, 7317
    2008, Karjalainen Timo
Koivikoiden harvennustulokset käytäntöön Keski-Suomessa, 7422
    2010, Niemistö Pentti, PA
Koivu kuusen taimikoiden sekapuuna, 7104
    2002, Valkonen Sauli, VA
Koli Forum, 7351
    2009, Karjalainen Timo
Koli Forum, 50232
    2010, Karjalainen Timo
Koli Forum - MMM, 7382
    2009, Karjalainen Timo
Kompostin käyttökelpoisuus metsäpuiden paakkutaimien kasvuturpeen seosaineena, 7352
    2009, Heiskanen Juha, SU
Konferenssiretkeily/Uneven-aged forest management, 50066
    2003, Valkonen Sauli, VA
Kostamuksen vuoriteollisuuden vaikutus ihmisten elinympäristöön Kainuun rajaseudulla., 7262
    2007, Derome John
Kuitu- ja energiapuun määrä ja laatu puunhankintaketjuissa - valmisteluhanke, 7296
    2008, Lindblad Jari, JO
Kuituraaka-aineen laatu ja tuotos ojitetuissa suometsissä; osa 1: Aineiston hankinta, 7068
    2000-2001, Penttilä Timo, VA
Kunnostusojituksen puustovaikutus ja vesiensuojelu, 50048
    2002-2003, Ahti Erkki
Kuntametsien suunnittelun tiekartta, 7222
    2006-2008, Hujala Teppo, JO
Kuolan ilmansaasteiden ympäristövaikutukset Kuolan alueella ja Lapissa, 7174
    2004-2007, Derome John
Kuonakalkkien vaikutus ojitettujen suomänniköiden kasvuun ja ravinnetilaan, 7238
    2006-2008, Silfverberg Klaus
Kuusamon Symposiumin IUFRO-apuraha., 50255
    2011, Hujala Teppo, JO
Käypien ratkaisujen valinta Metsähallituksen alueellisen luonnonvarasuunnittelun osallistamismentelmänä, 7179
    2005, Pykäläinen Jouni
Käytännön ennallistamistoimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi, 7274
    2007-2008, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Lahopuiden tuotanto talousmetsissä - vaikutukset puuntuotantoon, monimuotoisuuteen ja talouteen, 50065
    2003-2006, Hynynen Jari, VA
Lahopuukovakuoriaisten elinympäristöt - yhteispohjoismainen tietokanta, 7228
    2006-2008, Siitonen Juha, VA
Lahopuukovakuoriaisten elinympäristöt - yhteispohjoismainen tietokanta, 7272
    2007, Siitonen Juha, VA
Lapin lain mukaisten Lapin vajaatuottoisten metsien uudistamisen seurantatutkimus, 50035
    2001-2002, Hallikainen Ville, RO
Laskentaohjelmisto määräaikaisesta suojelusta myönnettävän KEMERA-tuen määritysperusteiden arviointiin, 7318
    2008-2010, Hynynen Jari, VA
Leimikon oston ja myynnin päätöksentekomallit vaihtoehtoisten puutavaralajien ja niiden mitta- ja laatuvaatimusten mukaan, 7130
    2003-2006, Wall Tapio, JO
Less is More - älykäs ja oppiva puuhuolto niukoilla resursseilla, 7333
    2008-2010, Asikainen Antti, JO
Lietteen jalostaminen lannoitteeksi ka energiatuotteiksi sekä lietelannoitteiden hyötykäyttö metsien lannoituksessa, 7552
    2013-2014, Ilvesniemi Hannu, VA
Life-FORVEMALA, 7533
    2012, Finér Leena, JO
Liito-oravan elinympäristöjen mallitus ja ennakointi Tampereen kaupunkiseudulla, 7339
    2008-2009, Nikula Ari, RO
Liito-oravan elinympäristöt Etelä-Suomessa ja niiden kehittyminen eri hakkuuskenaarioissa 2005-2055, 7243
    2006-2008, Packalen Tuula, JO
Liukoisen orgaanisen aineen dynamiikka boreaalisessa metsässä ja metsätaloustoimien vaikutus, 7424
    2010-2011, Piirainen Sirpa, JO
Lokka muutosten näyttämönä, 7338
    2008-2009, Tuulentie Seija, RO
Luonnon monimuotoisuuden mittarit - Suomen biodiversiteetin tilaa koskevan indikaattorikokoelman kehittäminen, 7282
    2007-2009, Tomppo Erkki
Luonnon virkistys- ja matkailukäytön paikallistaloudelliset vaikutukset, 7345
    2009-2010, Ovaskainen Ville, VA
Luonnon virkistyskäyttö 2010 I, 7292
    2007, Sievänen Tuija, VA
Luonnon virkistyskäyttö 2010 II, 7293
    2007-2013, Sievänen Tuija, VA
Luonnon virkistyskäyttö 2010 III, 7294
    2007-2008, Sievänen Tuija, VA
Luonnon- ja hybridihaavan ominaisuudet puutuoteteollisuuden kannalta, 7145
    2003-2005, Heräjärvi Henrik, JO
Luonnontilaisten soiden nykyinen ja tuleva hiilensidonta, 7423
    2010-2011, Penttilä Timo, VA
Luonnonvara-alan verkostot KOKOon, 7360
    2009, Saramäki Jussi
Luonnonvaratiedon hyödyntäminen politiikan ja päätöksenteon tukena, 7326
    2008-2009, Packalen Tuula, JO
METKA - Metsäenergiaa kannattavasti, 7335
    2009-2011, Lindblad Jari, JO
METSO -ohjelman vaikutusten seuranta, 7201
    2005, Horne Paula
METSÄ2013 JA EUROOPAN METSÄVIIKON TAPAHTUMAT, 7576
    2013, Parviainen Jari, JO
MMM Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi, 7571
    2013-2016, Hujala Teppo, VA
MMM ilmasto ja energia projekti, 7390
    2010-2012, Varjo Jari, VA
MULTI EFFORT (Multiple eco-friendly forest use: Restoring Traditions), 7530
    2012-2015, Salo Kauko, JO
Maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön kasvihuonepäästöskenaariot, 7440
    2010-2014, Salminen Olli, VA
Maa-, metsä- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojanriskien priorisointimallin kehittäminen ja soveltaminen, 7549
    2013-2014, Uimari Anne, SU
Maailman biodiversiteetin kartoitus -selkärankaisissa tavattavien heisimatojen tietokanta, 7447
    2011-2012, Henttonen Heikki, VA
Maan typpikiertoon vaikuttavat prosessit ja niiden vaikutus ilmakehän ominaisuuksiin, 7245
    2006-2011, Ilvesniemi Hannu, VA
Maankohoamisrannikon dynaaminen maisemamalli - Primaarisukkessiometsät Perämeren rannikolla, 7158
    2004-2005, Päätalo Marja-Leena, MU
Maankäytön arviointi Virossa satelliittikuvien avulla, 7371
    2009, Lehtonen Aleksi, VA
Maankäytön skenaariot 2015 - 2035, 7553
    2013-2015, Tuomainen Tarja, VA
Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen - MAHA, 7410
    2010-2013, Finér Leena, JO
Maaperän hiilivarastomuutosten laskennan kehittäminen pellonraivauksen ja pellonmetsityksen osalta maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasuinventaariossa, 7322
    2008-2009, Wall Antti, KA
Maaperän orgaanisen hiilen hajoaminen ja ilmastonmuutos: uusi lähestymistapa erottamalla hiiliyhdisteiden ominaisuudet ja hajoamista rajoittavat ympäristötekijät (DECORATE), 7452
    2011-2015, Fritze Hannu, VA
Maastotyön tuki, 7363
    2009, Ahola Arto, VA
Maisema- ja virkistysarvokauppa: Eurooppalaiset käytännöt ja niiden soveltaminen Suomessa, 7284
    2007-2008, Tyrväinen Liisa, RO
Mallien kehittäminen ja alueelliset laskelmat, 7114
    2002-2006, Alm Jukka, JO
Mallit metsäsektoritutkimuksessa, 50161
    2007-2008, Kallio Maarit, VA
Mapping a peer-to-peer model for enhancing adult learning among land owners, 7389
    2010-2011, Kurttila Mikko, JO
Matka-apuraha Komin matkaa varten, 50117
    2005, Nikkanen Teijo, PU
Matkailun polkuriippuvuudet ja potentiaalit Luoteis-Lapissa, 7448
    2011-2012, Tuulentie Seija, RO
MechPine - ensiharvennusmänty mekaanisen massan raaka-aineena, 7203
    2005-2006, Saranpää Pekka, VA
Metlan arkistojen päättäminen, inventointi ja seulonta, 7610
    2014, Suomela Aini-Sisko, KP
Metlan esittely Moskovassa 10.-11.2.2010, 7396
    2010, Karjalainen Timo
Metlan ja Stora-Enson inventointikehityshanke YRT, 7544
    2013, Tuominen Sakari, VA
Metsien biodiversiteetin kartoitus, 7462
    2011-2012, Rautio Pasi, RO
Metsien ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen yhteistoimintaverkostoissa, 7386
    2009-2012, Hänninen Riitta, VA
Metsien hiilitaseen arviointimenetelmä, 50054
    2002-2003, Mäkipää Raisa, HE
Metsien hiilitaseet muuttuvassa ilmastossa, 7500
    2012, Lehtonen Aleksi, VA
Metsien hiilitaseiden epävarmuudet seminaari, 7554
    2013, Lehtonen Aleksi, VA
Metsien luontaista häiriödynamiikkaa mukailevat metsänkäsittelymallit -kehitys- ja tutkimushankkeen suunnittelu, 7255
    2007, Valkonen Sauli, VA
Metsien monikäytön talouden professuuri, 7455
    2010-2019, Juutinen Artti
Metsien suojelun paikallistaloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset syrjäisellä maaseudulla, 7254
    2007-2008, Vatanen Eero
Metsien suojelun taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, 50073
    2003-2004, Toropainen Mikko
Metsien uudistumisekologian professorin viran hoito ja Nornet-yhteistoiminta, 7394
    2010-2019, Tolvanen Anne, OU
Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA), 7547
    2013-2015, Packalen Tuula, JO
Metsiin perustuvat elinkeinot ja kaivosvaikutukset hankevalmistelu., 7383
    2009-2010, Jokinen Mikko, KO
Metsä- ja energiateknologian ja osaamisen siirtolaboratorion suunnittelu, 7288
    2007-2009, Pasanen Karri, JO
Metsäalaa ja sen toimintaympäristöä koskevien pitkän aikavälin ennakointitöiden kartoitus, 7499
    2012, Hänninen Riitta, VA
Metsäbiomassan käytön ekologiset kestävyyskriteerit, 7594
    2014, Ukonmaanaho Liisa, VA
Metsäbiomassan käytön ekologiset kestävyyskriteerit ja niiden arviointi, 7559
    2013, Merilä Päivi, OU
Metsäekonomian ja -politiikan alaan liittyvä opetus, 7526
    2012-2013, Kurttila Mikko, JO
Metsäenergian hintatilastoinnin kehittäminen, 7472
    2011, Anttila Perttu, JO
Metsäenergian tuotannon ja käytön kehittäminen provinssitasolla Kiinassa, 7510
    2012-2013, Anttila Perttu, JO
Metsähake ja metsätalous, 7134
    2003-2004, Harstela Pertti
Metsähallituksen hiilitase, 7414
    2010-2011, Lehtonen Aleksi, VA
Metsähallituksen talousmetsien virkistyskäytön arvo, 7488
    2011-2013, Juutinen Artti
Metsäkonesimulaatio-opetuksen kehittäminen ja tuotteistaminen, 7124
    2002-2004, Asikainen Antti, JO
Metsäkylvölaboratorion perustaminen, 7359
    2009, Nygren Markku, SU
Metsälain uudistamisen vaikutusten arviointi, 7535
    2012, Valkonen Sauli, VA
Metsäluonnon monimuotoisuuden neuvonnan tuloksellisuuden arvioinnin ja neuvonnan kehittämistarpeiden selvittäminen, 7211
    2005-2006, Hänninen Harri, VA
Metsälöiden pirstoutumiskehitys 1980 2005, 7233
    2006-2008, Hänninen Harri, VA
Metsämaiseman herkkyysluokituksen laatiminen Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakunMetsämaiseman herkkyysluokituksen laatiminen Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntaan, 7512
    2012-2014, Store Ron, KA
Metsän kasvun perusteet (PUME 2), 7164
    2004-2006, Nikkanen Teijo, PU
Metsän uudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa. 4 osahanketta, 7319
    2008-2012, Hyppönen Mikko
Metsänhoidon kehittämis- ja tutkimusyhteistyö Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa 2012-2016, 7504
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Metsänhoidon laatuhankkeiden valmistelu, 7399
    2010, Smolander Heikki, SU
Metsänhoito hirvialueilla, 7218
    2006, Heikkilä Risto
Metsänhoitomenetelmien monipuolistaminen - metsänomistajien näkemykset, 7444
    2010-2011, Hänninen Harri, VA
Metsänkäsittelyn ja ilmaston vaikutus puun rakenteeseen ja kuidun ominaisuuksiin, 7131
    2003-2005, Saranpää Pekka, VA
Metsänomistajan verkkopalvelut, 7128
    2003-2004, Korhonen Kari Tapani, JO
Metsänpoltto Vintilän kairassa, 7066
    2000, Sutinen Marja-Liisa, RO
Metsäntutkimuslaitoksen historia, 7583
    2014-2017, Kauhanen Erkki, KP
Metsänviljelyn onnistuminen Lapissa vuosina 1983-1995, 50021
    2001, Hallikainen Ville, RO
Metsäojitettujen soiden ennallistamisen kasvihuonekaasutaseet, 7485
    2011-2012, Silvan Niko, PA
Metsäojitettujen soiden hiilitaseiden seurantajärjestelmä, 7223
    2006-2008, Penttilä Timo, VA
Metsäpalvelun osaamiskeskittymän ja tutkimus- ja kehittämisverkoston luominen Itä-Suomeen, 7353
    2009-2011, Rantala Juho
Metsäpuiden juuri- ja tyvilahon esiintyminen ja torjunta Latviassa. Metlan ja Silavan välinen yhteistyö., 50126
    2006, Piri Tuula, VA
Metsäpuiden siementuotannon uudelleen organisointi, 7385
    2009-2011, Haapanen Matti, VA
Metsäsektorin investointiedellytykset Pohjois-Euroopassa -metsäfoorumi 8.-9.11.2007 Joensuussa, 7276
    2007-2008, Karjalainen Timo
Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit, 7235
    2006-2007, Sievänen Tuija, VA
Metsätaloudellisesti kannattamattomien ojitettujen suometsien tunnistaminen ja jatkokäytön arvioimisperusteet (MMM), 7567
    2013, Laiho Raija, PA
Metsätalouden kannattavuuden arviointi Karjalan tasavallassa suomalaisella menetelmällä, 7555
    2013, Karjalainen Timo
Metsätalouden kustannustehokkaat vesiensuojelumenetelmät, 7221
    2006-2013, Vuollekoski Martti, VA
Metsätalouden vesiensuojelun suunnittelu ja seuranta, 7373
    2009-2011, Finér Leena, JO
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja kustannusten selvitys, 7467
    2011-2012, Finér Leena, JO
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon perustaminen ja seurantaohjelman laatiminen, 7556
    2013-2014, Finér Leena, JO
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon toiminta, 7593
    2014-2017, Finér Leena, JO
Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö - LIFE-valmisteluhanke, 50264
    2012-2013, Tolvanen Anne, OU
Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö - valmisteluhanke, 7520
    2012, Tolvanen Anne, OU
Metsätaloustoimenpiteiden maisema- ja virkistyskäyttövaikutukset, 7334
    2008-2010, Karjalainen Eeva, KP
Metsävaratietojen ajantasaistus, 7287
    2007-2008, Korhonen Kari Tapani, JO
Metsäympäristön pedagoginen tuotteistaminen, 7256
    2007, Nikkanen Teijo, PU
Millaista mäntyä metsänviljelyyn 2050?, 7267
    2007-2009, Pulkkinen Pertti, VA
Monimuotoisuus talousmetsän uudistamisessa (MONTA) - tilanne 10 vuotta käsittelyiden jälkeen, 7229
    2006-2007, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Mosambikin metsäntutkimuksen kapasiteetin vahvistaminen 2012-2014 (FORECAS), 90238
    2012-2015, Västilä Sinikka, VA
Myrskytuhoa ja metsäpaloa jäljittelevän hakkuun vaikutus vanhojen metsien eliöstössä, 7081
    2001-2011, Tolvanen Anne, MU
Myrskytuhoinventointi 2001, 7103
    2001-2002, Tomppo Erkki
Männyn kylvötaimikoiden perkaustutkimus Kainuussa, 7143
    2003, Kubin Eero, MU
Männyn käyttöaluetestaus, 7536
    2012-2014, Pulkkinen Pertti, HA
Männyn käyttöaluetestaus muuttuvassa ilmastossa, 7289
    2008-2010, Pulkkinen Pertti, VA
Männyn siemenen kestävyysvaihtelu ja sen vaikutus käyttöalueeseen, 7146
    2004-2007, Pulkkinen Pertti, VA
Männyn siemenen orastumisen seuranta konekylvössä, 7415
    2010, Nygren Markku, SU
Mäntyraaka-aineen alueelliset erityisominaisuudet ja niiden hyödyntämispotentiaali puutuoteteollisuuden jatkojalostuksessa - esitutkimus, 7097
    2001-2002, Verkasalo Erkki, JO
Naali-tutkimus, 50052
    2002, Henttonen Heikki, VA
Naalitutkimus, 50099
    2004-2007, Henttonen Heikki, VA
Nopeakasvuisten haaparisteymien kuituominaisuudet, 7120
    2002, Saranpää Pekka, VA
NorFa-kokous, mykorritsasienien DNA-sekvenssikirjasto, 50058
    2003, Pennanen Taina, VA
NordGen -matka-apuraha, 50246
    2010-2011, Viiri Heli, JO
Numeerinen Suomen maannostietokanta 1:250 000, 7139
    2003-2006, Tomppo Erkki
Numeerinen Suomen maannostietokanta 1:250 000 -pilottihanke, 7116
    2002, Tamminen Pekka
Numeeristen skenaarioiden laatiminen puutuotteiden ja -rakenteiden hiilivarannoille Suomessa, 7236
    2006, Uusivuori Jussi, VA
Nuorten metsien energiapuun mittaus, 7182
    2005, Verkasalo Erkki, JO
Nurmikasvit muuttuvassa ilmastossa, 7478
    2011-2014, Saranpää Pekka, VA
Näringsrika restprodukter i ett skogligt kretslopp, 7110
    2002-2008, Karlsson Kristian, KA
Näytteenotto-ohje metsien radioekologisiin tutkimuksiin, 7195
    2005-2009, Aro Lasse, PA
OECD - CRP - SAB, 50240
    2010-2015, Finér Leena, JO
Ohjauskeinot ja metsäbiomassan rooli ilmasto- ja energiapolitiikassa., 7611
    2014-2015, Uusivuori Jussi, VA
Ojien kunto vanhoilla kunnostusojitusalueilla, 7163
    2004-2013, Vuollekoski Martti, VA
Opettajien ja ohjaajien koulutus, 7232
    2006-2009, Karvinen Sari, JO
Oppimateriaalien ja -manuaalien kehittäminen, 7237
    2006-2009, Karvinen Sari, JO
Orgaanisen aineen kertymä suhteessa sademäärään ja lämpötilaan neljän ombrotrofisen suon pintaturpeessa, 50097
    2004, Nieminen Tiina, VA
Osaamisen ja kustannustehokkuuden kehittäminen luonnonsuojelualueiden ennallistamisessa ja luonnonhoidossa, 7328
    2008-2010, Ollonqvist Pekka
Osallistuminen Cost Action E38 Woody Root Processes toimintaan, 50155
    2006-2007, Helmisaari Heljä-Sisko
Oulun seudun luonnonvara-alan osaamiskeskittymän kehittäminen, 7258
    2007, Kubin Eero, MU
PROMOBIO -hankevalmistelu, 7428
    2010, Karjalainen Timo
Paatsjoen vesistöalueen ympäristön tilasta ja sen seurannasta tiedottaminen, 7285
    2007-2008, Derome John
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston vuosien 2005-2007 kehittämisinvestointien paikallistaloudellisten vaikutusten arvioiminen panos-tuotosanalyysin avulla., 7260
    2007, Hyppönen Mikko
Paperituotannossa tärkeiden kemiallis-fysikaalisten ominaisuuksien periytyminen ja ympäristötekijöiden vaikutus niihin ominaisuuksiin, 7024
    1998-2003, Beuker Egbert, PU
Parkanon Lupaus, 7154
    2004-2005, Aro Lasse, PA
Perinnöllinen muuntelu marjakuusen populaatiossa, 50076
    2003-2007, Vakkari Pekka, VA
Perinnöllisesti kapelatvaisen kuusen käyttömahdollisuus nopean kiertoajan viljelypuuna, 7099
    2002-2004, Pulkkinen Pertti, VA
Pientalokiinteistöjen polttopuunkäyttö -esiselvitys, 7252
    2007, Aarne Martti, VA
Pitkäaikaisen maaperän lämpiämisen vaikutus hiilitaseeseen: juurten kasvudynamiikka, 7323
    2008-2010, Helmisaari Heljä-Sisko
Planning phase - Improving Research Capacity of Forest Resource Information Technology in Vietnam and Nepal, 7372
    2009, Eerikäinen Kalle, JO
Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto, 7305
    2008-2011, Kubin Eero, MU
Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma, 7445
    2010-2014, Tolvanen Anne, OU
Pohjoisen männyn erityisominaisuudet ja jatkojalostus, 7112
    2002-2003, Verkasalo Erkki, JO
Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän luonto ja luonnonilmiöt DVD ja Internet tietopaketti matkailijoille ja matkailun markkinoijille., 7253
    2007, Vuopio Mirja, KO
Pohjoismainen ennallistamistutkimusverkosto, 50226
    2009-2012, Tolvanen Anne, OU
Pohjoismainen kokous havupuiden kasvullisesta lisäyksestä, 50181
    2008-2011, Aronen Tuija, PU
Pohjoismainen metsäpuiden geenivaraverkosto, 50069
    2003-2006, Yrjänä Leena, VA
Pohjoismaisen geenivarastrategian toteuttaminen ja hallinnointi, 50034
    2001-2002, Yrjänä Leena, VA
Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistamiseksi, 7515
    2012-2015, Uusivuori Jussi, VA
Poronhoito sotaharjoitusalueella - tapaustutkimus Rovajärvellä, 7356
    2009-2010, Helle Timo
ProPulp, 7155
    2004-2005, Saranpää Pekka, VA
Projektinhallintaohjelmiston hankinnan selvitystyö, 7564
    2013, Borg Kristiina, KP
Puiden terveydentila rakennetussa kaupunkiluonnossa, 7148
    2004-2005, Hallaksela Anna Maija
Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman osallistamisprosessi, 7301
    2008, Löfström Irja, VA
Puitesopimus energiapuun mittauksen järjestämisestä, 7275
    2007-2008, Lindblad Jari, JO
Punkaharju Science Park -valmistelu, 7412
    2010, Venäläinen Martti, PU
Puukaupan käsikirja, 7200
    2005, Lindblad Jari, JO
Puukaupan toimivuus ja kehittämisehdotukset, 7496
    2012, Mikkola Eero, VA
Puun jalostusketjujen arvonmuodostus ja niiden optimointi (Woodvalue), 7298
    2008-2011, Uusitalo Jori, PA
Puun kasvatus ja korjuu ojitusalueilla, 7214
    2006, Uusitalo Jori, PA
Puun käytön laaja-alaistaminen, 7037
    1999, Verkasalo Erkki, JO
Puun käytön laaja-alaistaminen II, 7117
    2002-2006, Verkasalo Erkki, JO
Puuraaka-aineen laatuun perustuva täsmäohjaus tuotantolinjoille, 7212
    2006, Pesonen Erkki
Puuston kasvu turvetuotantoalueen kuivatusvesien sadetusalueella, 7427
    2010-2011, Kubin Eero, MU
Puuston määrän ja kasvupaikkatunnusten vaikutus kunnostusojitustarpeeseen, 7269
    2007, Hökkä Hannu, RO
Puuston ravinnetalouden hoito turvemaalla, 7059
    2000-2001, Moilanen Mikko, MU
Puuta turvemailta, 7432
    2010-2011, Penttilä Timo, VA
Puutavaran virallinen mittaus. Mittauksestä määrätyt maksut, 7616
    2014-2016, Lindblad Jari, JO
Puutuotteiden hiilivaraston muutosten estimointi ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan raportoinneissa, 7608
    2014-2016, Tuomainen Tarja, VA
Puutuotteiden kierrätys ja uusiokäyttö -esiselvitys, 7378
    2009-2010, Heräjärvi Henrik, JO
Päätoimittaja, SMS, 7453
    2011-2014, Korpilahti Eeva, KP
Rahkasammalen tuotanto ja käyttö kasvihuonekasvien kasvualustana, 7524
    2012-2014, Silvan Niko, PA
Rakentamisen visiot Euroopassa ja puun kilpailuetujen hyödyntäminen, 7052
    2000-2001, Enroth Raija-Riitta
Rautasulfaattia sisältävän PK-lannoitteen vaikutus fosforin huuhtoutumiseen ja puuston kasvuun karulla rämeellä, 7133
    2003-2007, Nieminen Mika, VA
Ravinnelisäyksen vaikutus puuston ja maaperän hiilen varastoihin sekä autotrofisten ja heterotrofisten hiilikomponenttien virtoihin ojitetussa suometsäekosysteemissä, 50210
    2009-2012, Hartman Markus, VA
Ravinteiden huuhtoutuminen tuhkalannoituksesta, 7050
    2000-2002, Piirainen Sirpa, JO
Rotstop-valmisteen sekä uusien harmaaorvakkaisolaattien testaus vuonna 2004, 7166
    2004, Hantula Jarkko, VA
SLU-yhteistyö, 50201
    2009, Mäkipää Raisa, VA
SNS styrelse och samarbete, 50143
    2006-2010, Haga Sune
SNS-sekretariatet, 50124
    2006-2010, Haga Sune
SPWT konsortion asiantuntijaryhmä, 7151
    2004-2006, Verkasalo Erkki, JO
Samalla leveyspiirillä olevien kokeiden hyödyntäminen ilmastonmuutostutkimuksessa, 7330
    2008, Pulkkinen Pertti, VA
Seitsemäs toiminallis-rakenteellisten mallien kansainvälinen kokous, 50248
    2010-2012, Sievänen Risto, VA
Selvitys ja arvio uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksista ja -riskeistä (UUSRISKI), 7516
    2012-2013, Pasanen Karri, JO
Siemenviljelyn kehittämisyhteistyö, 7042
    2000-2004, Pulkkinen Pertti, VA
Siirtymätalousmaiden metsäreformin analyysi ja parhaat käytännöt, 7219
    2006-2008, Ilavsky Jan
Suojelualueiden ennallistamisen ja talousmetsien luonnonhoidon ekologisten vaikutusten vertailu, 7265
    2007-2008, Siitonen Juha, VA
Suomalais-venäläinen metsätaloustyöryhmä / metsänuudistaminen, 7416
    2010-2012, Saksa Timo, SU
Suomalaisen ja venäläisen metsäinventoinnin vertailu, 7532
    2012-2013, Korhonen Kari Tapani, JO
Suomalaisen ja venäläisen metsätalouden kannattavuuden laskentamenetelmien vertailu, 7506
    2012, Karjalainen Timo
Suomalaisen liiketoiminnan mahdollisuuksien ja tietotaidon siirron tukeminen edistämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä Euroopassa, 7315
    2008, Ilavsky Jan
Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian hyödyntäminen Venäjällä, 7599
    2014-2015, Karjalainen Timo
Suomen avaruustutkijoiden kokous FinCOSPAR 2013, 7566
    2013, Tomppo Erkki
Suomen kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit 2000, 7036
    1999-2000, Parviainen Jari, JO
Suomen metsäsektorin kilpailukyky: Analyysi globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksesta toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn, 7529
    2012-2015, Katila Pia, VA
Suomen metsät 2011 -raportti, 7463
    2011, Parviainen Jari, JO
Suomen sienisääsket (Diptera: Mycetophilidae ym.) ja liekosääsket (Diptera: Porricondylinae): lajisto, elinympäristövaatimukset ja uhanalaisuus, 7264
    2007-2011, Siitonen Juha, VA
Suomen, Norjan ja Venäjän yhteisen ympäristöseurantaohjelman kehittäminen II, 7286
    2007-2008, Derome John
Suometsien hoidon organistointimallit - yhteistyöverkosto, 7263
    2007-2011, Uusitalo Jori, PA
Suometsien hyödyntäminen, 7324
    2008-2010, Laine Jukka
Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos- ja talousperusteet käsittelysuosituksile., 7187
    2005-2007, Hökkä Hannu, RO
Suometsien teknis-taloudellinen kertymäpotentiaali ja puunkorjuun kustannukset, 7250
    2007-2008, Uusitalo Jori, PA
Suon diversiteetin ja toiminnan muutos primaarisukkession aikana, 7400
    2010-2011, Merilä Päivi, PA
Suonenjoen myyrätutkimusyksikkö, 7239
    2006, Smolander Heikki, SU
Suonpohjien soistaminen, 7115
    2002-2005, Kukko-oja Kari
Suopohjien metsittämiskokeiden aineistojen käsittely ja raportointi, 7247
    2007, Piispanen Juha, MU
Sustainable forestry measures towards climatic change mitigation -seminaari, 7551
    2013, Tuomainen Tarja, VA
Sustainble management of forest biomass supply chains, 7343
    2008-2009, Röser Dominik
Suurten myrskytuhojen monitorointi, 7314
    2009, Tuominen Sakari, VA
TSV 13. kansainvälinen jyrsijäbiologian kongressi, 50266
    2012, Henttonen Heikki, VA
Taajamametsien suunnittelun ja hoidon käsikirja, 7426
    2010-2012, Löfström Irja, VA
Taimikonhoidon ajoittaminen, 7153
    2004, Valkonen Sauli, VA
Taimikonhoidon kehittäminen, 7244
    2006-2007, Kiljunen Nuutti
Taimikonhoitotarpeen arviointi VMI:n monilähdeaineiston pohjalta, 7206
    2005, Korhonen Kari Tapani, JO
Taimikonhoitotutkimus, 7064
    2000, Saksa Timo, SU
Taimituotannon kilpailukyvyn parantaminen kotimaisia geenivaroja käyttäen, 7365
    2009-2012, Nikkanen Teijo, PU
Teeri-Lososuon metsien palohistoria, 50209
    2009, Wallenius Tuomo
Tehokkaat esivalintamenetelmät korkean sopeutuneisuuden ja kasvun saavuttamiseksi metsäpuilla, 7249
    2007, Pulkkinen Pertti, VA
Terveyttä metsästä, 7344
    2008-2012, Sarjala Tytti, PA
Tohtorikoulu I, 7401
    2010-2013, Ilvesniemi Hannu, VA
Toimijaverkostot ja oppimislähtöinen suunnittelu kansallisen metsäohjelman toteuttamisessa, 7087
    2001-2004, Hytönen Jyrki, KA
Trentinon maakunnan mesisienilajit ja niiden merkitys juurikäävän kilpailijoina, 50085
    2004, Korhonen Kari
Tuhkalannoituksen vaikutus marjojen, sienien ja riistan ravinnon alkuaine- ja raskasmetallipitoisuuteen, 7092
    2000-2003, Moilanen Mikko, MU
Tuli metsäsukkession hoidossa, 7062
    2000-2003, Salo Kauko, JO
Turvemaiden jatkolannoitustutkimukset, 7108
    2002-2003, Moilanen Mikko, PA
Turvetuhkan pitkäaikaisvaikutukset puuston kasvuun ja ravinnetilaan metsäojitusalueilla, 7261
    2007-2009, Moilanen Mikko, MU
Turvetuotannon ympäristökuormituksen vähentäminen uuden märkäkorjuumenetelmän avulla, 7186
    2005-2014, Silvan Niko, PA
Turvetuotannosta vapautuvien suopohjien metsittämisen ympäristövaikutukset, 7073
    2001-2006, Piispanen Juha, MU
Typen ja fosforin ravinnekierron ekologisten ja sosioekonomisten vaikutusten analysointi poliittisen päätöksenteon tarpeisiin., 7082
    2001-2003, Raitio Hannu, PA
UNECE-FAO -työryhmäkokouksen järjestäminen, 7537
    2012, Korhonen Kari Tapani, JO
Uhanalaisten metsälajien inventointi ja esiintyminen METSO-ohjelman kohteilla, 7600
    2014, Siitonen Juha, VA
Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metla-SLU, 7579
    2014-2015, Hänninen Riitta, VA
Uusia rajanylittäviä ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen, 7534
    2012-2015, Karjalainen Timo
VMI-koealatiedon ja laserkeilausaineiston yhdistäminen metsäsuunnittelua varten, 7216
    2006-2007, Korhonen Kari Tapani, JO
Vaihtoehtolaskelmien laatiminen., 7283
    2007, Uusivuori Jussi, VA
Valintamenetelmien kehittäminen, 7460
    2011-2022, Pulkkinen Pertti, VA
Valmistelurahoitus kv. hankekonsortion käynnistämiseksi, 7541
    2013, Heräjärvi Henrik, JO
Valtakunnallinen 1:250 000 mittakaavainen maannostietokanta: hankkeen loppuunsaattaminen, 7240
    2006-2007, Tamminen Pekka
Valtakunnallinen metsämaiseman herkkyysluokitus - mallin kehittäminen ja soveltaminen Kainuun ja Kuusamon vaaramaahan, 7387
    2009-2011, Store Ron, KA
Valtakunnalliset puutavaran tuoretiheystaulukot, 7181
    2005, Lindblad Jari, JO
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen, 7548
    2013-2014, Tomppo Erkki
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen - menetelmätutkimus, 7598
    2014-2015, Mäkisara Kai, VA
Valtakunnan metsien inventoinnin toteuttaminen suuralueilla, 7604
    2014, Korhonen Kari Tapani, JO
Varautuminen myrskytuhoihin - työkaluja lentotähystyksen suorittamiseen, 7405
    2010-2011, Korhonen Kari Tapani, JO
Venäjän raakapuun ja sahatavaran vienti ja vaikutukset markkinoiden kilpailuun, 7266
    2007, Viitanen Jari, JO
Versokontrollin alku, 7309
    2008, Hantula Jarkko, VA
Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta, 7595
    2014-2015, Uimari Anne, SU
Vihreän kasvun mahdollisuudet, 7523
    2012-2013, Hujala Teppo, VA
Virkistyskäytössä kuluneen metsämaan ja metsäkasvillisuuden ekologinen restauraatio, 7321
    2008-2010, Löfström Irja, VA
WD2010 kehitysmaiden ja kehittyvien maiden osallistuminen (UM), 7409
    2010, Mielikäinen Kari
Wenet, 7175
    2004-2007, Anttila Perttu, JO
Wenet2, 7303
    2008-2009, Röser Dominik
Wood Energy Feedstock -hankevalmistelu, 7482
    2011, Asikainen Antti, JO
WoodBio- puubiomassa pohjoismaiden biotaloudessa, 50293
    2014-2016, Hytönen Jyrki, KA
Work related low-level muscle activity as RIsk FActor to disaBILITY in high technological environments - A Nordic comparative cohort study: RIFABILITY, 7508
    2012-2015, Nurmi Juha, KA
Workshop on Managed Peatlands in Greenhouse Gas Reporting, Helsinki 19-20.5.2009, 7364
    2009, Alm Jukka, JO
Yasso07 maahiilimallin implementointi Norjan kasvihuonekaasuinventaarioon., 7477
    2012-2014, Lehtonen Aleksi, VA
Yasso07 maahiilimallin validisuuden testaus empiirisillä aineistoilla, 7411
    2010-2011, Lehtonen Aleksi, VA
Yasso07 maahiilimallin validisuuden testaus hankkeen tulosten evaluointiseminaari, 7466
    2011, Lehtonen Aleksi, VA
Yhteisen maaekosysteemien seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto Suomen, Norjan ja Venäjän raja-alueilla, 7157
    2004-2006, Derome John
Yhteistoimintalaboratorion toimintakulttuurien fuusio, 7442
    2010-2011, Varmola Martti, RO
Yksi- ja moniravinnelannoitus, 7061
    2000-2006, Levula Teuvo
Yksinkertainen metsäenergian päätöstukityökalu metsäneuvontaan Pohjoismaissa ja Baltian maissa., 7177
    2005-2007, Pasanen Karri, JO
Yksityismetsien lyhyen (2002-2005) ja pitkän aikavälin (2006-2031) hakkuumahdollisuusarviot Etelä-Suomessa ja metsäverotuksen siirtymävaiheen vaikutukset niihin, 7161
    2004, Packalen Tuula, JO
Yksityismetsien puuntarjonta, 7357
    2009-2010, Hänninen Harri, VA
Yli-ikäisten kuusikoiden käsittely, 7063
    2000, Mäkitalo Kari, RO
Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö (osahanke 1), 7257
    2007-2008, Hyppönen Mikko
Ympäristösuorituskyky puutuote- ja rakennusalalla - valmisteluhanke, 7291
    2007-2008, Verkasalo Erkki, JO
Yrityksen kilpailukyvyn kehttäminen ja ylläpitäminen, 7085
    2001-2003, Mäkinen Pekka
Yritykset, innovaatiot ja julkinen päätöksenteko osana metsä- ja puutalouden arvoketjuja -seminaari 11.-12.2.2005, 7178
    2005, Ollonqvist Pekka
Ökat utnyttjande av skoglig biomassa för diversifierad energiproduktion, 7280
    2007-2008, Nurmi Juha, KA

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 07.11.2015
Palaute