Metla uutiskirje

LifeData uutiskirje

  1/2015
Ajankohtaista
Tietoa näkyville ja hyötykäyttöön

LifeData-hankkeen tulokset on avattu Luken asiantuntijoiden käyttöön keväällä 2015 ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Työn tavoitteena on ollut mahdollisimman monen tiedon tarvitsijan palveleminen tuottamalla aineistoja näkyville ja jatkojalostettavaksi tutkijoiden ja edelleen yhteiskunnan tarpeisiin. Tiedon tuottamisen tavoite ja palveluiden kehittäminen tietopohjaamme hyödyntämällä on yhteinen koko Lukessa. Hyvänä esimerkkinä sidosryhmiä osallistavasta palvelusta on Riistakolmiot.fi, joka tuottaa pienriistakannoista ajantasaista tietoa yhteiskunnan ja päätöksenteon tueksi

Lue lisää >

Kokonaisuuden jäsentämistä ja ymmärrystä arkkitehtuurilla – asiantuntijatapaamisia SYKEssä

Tietoarkkitehtuurityön merkityksestä ja tärkeydestä oltiin yhtä mieltä, kun LifeData-hankkeen tietoarkkitehdit Teppo Jylänki ja Janne Torkkel Lukesta esittelivät hankkeessa tehtyä arkkitehtuurityötä SYKE:n Tietokeskukselle. Tilaisuuksia oli talven mittaan kaksi: ensimmäinen paikkatietopalveluiden aineistojen ylläpitäjille ja toinen kaikille kiinnostuneille tietokeskuslaisille.

Lue lisää >
Value-työkalu kaikkien saataville!

Ensimmäinen versio LifeData-hankkeessa kehitetystä internet-työkalusta julkaistiin tänä keväänä

Lue lisää >
Ajankohtaista
Yhteistyöllä kohti tehokkaampaa luonnonvara- ja ympäristötietojen louhintaa – AFO Ontologia päivitetty

Sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) että Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tavoitteena on luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvien tutkimusaineistojen ja tietojen yhtenäistäminen, avaaminen asiakkaille ja käytön edistäminen. Tavoitteeseen pääsy edellyttää yhdenmukaista tietojen ja aineistojen sisällön kuvailua eri järjestelmissä. Luke ja SYKE ovatkin ryhtyneet tiiviissä yhteistyössä kehittämään ja päivittämään yhteistä sanastoa eli ontologiaa, jonka avulla tiedonhaku helpottuu. Myös tietojen siirto järjestelmästä toiseen on sujuvampaa yhtenäisen kuvailukäytännön ansiosta.

Lue lisää >
Riistakolmiot.fi-sivustolta löytyy nyt myös tiedot laskentahistoriasta

Riistakolmiot.fi-sivusto on valmistumassa hyvää vauhtia. Kevään aikana palveluun saatiin jo riistakolmioiden laskentatiedot 27 vuoden ajalta. Sivustoa kehitetään parhaillaan käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Palvelussa olevan laskentahistoriatiedon ansiosta julkisessa palvelussa voi nyt tarkastella, miten riistaeläinten kannat ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa esimerkiksi riistanhoitoyhdistyksen alueella. Laskijat näkevät extranetin puolella historiatiedot myös oman kolmion osalta. Ennen riistakolmiot.fi-palvelua vastaavaa tietoa ei ollut julkisesti saatavilla.

Lue lisää >
logot
Kuvat: Luke/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita