Metsä, puu, tulevaisuus

Hannu Raitio, LYNETin johtoryhmän puheenjohtaja 2012
Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ylijohtaja
11.1.2012

Toiminnan kehittämistä, ei laatikkoleikkejä

Jokainen aikaansa seuraava kansalainen tietää ja ymmärtää, että tulevaisuus on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän biotalouden, jossa kaiken tulee perustua uudistuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään käyttöön. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.

Se on hyvin erilainen ja paljon optimistisempi maailma kuin tämä nykyinen, jossa syödään kuormasta, kunnes se loppuu. Jos päästään edes sinne asti.

Tämän uudenlaisen maailman rakentamiseksi tarvitaan luonnonvaratutkimusta, sillä vain tutkittuun ja ajantasaiseen tosiasiatietoon perustuva päätöksenteko voi tuottaa ne linjaukset, innovaatiot, talouden rakenteet ja kaiken sen toiminnan, josta uusi biotalous koostuu.

Onneksi meillä on LYNET.

LYNET on luonnonvaratutkimuksen yhteenliittymä, johon kuuluu joukko maamme eturivin tutkimuslaitoksia ja luonnonvaratoimijoita: Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA), Geodeettinen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla) , Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Yhdessä tämä osaamiskeskittymä tuottaa suuren osa Suomen luonnonvarojen ja niiden käytön tietovarannosta ja on kansainvälisestikin erittäin merkittävä tutkimusosaaja ja -toimija. Siten LYNET on yksi kansallisen luonnonvarastrategian toteuttamisen tärkeimmistä instrumenteista.

Kun ensimmäistä kertaa keskustelimme näiden luonnonvaratutkimuksen keskeisten osaajien konsortiosta kohta viisi vuotta sitten, en arvannut, että se näin nopeasti saisi tuulta purjeisiinsa.

Ajatuksena oli, että kehittämällä aktiivisesti ja systemaattisesti yhteistyötä löydämme uudenlaisia tutkimuskysymyksiä ja niihin uudenlaisia entistä laajempia tarkastelukulmia. Samalla tuotamme tehokkuutta yhdistämällä voimamme, karsimalla päällekkäisyyksiä sekä rakentamalla ja hyödyntämällä yhteistä tutkimusinfrastruktuuria. Niin me entistäkin paremmin ja nopeammin vastaamme yhteiskunnan ja elinkeinoelämän esittämiin haasteisiin ja kysymyksiin.

Nyt oman puheenjohtajavuoroni alkaessa LYNET on jo löytänyt toimivan organisoitusmismallin ja yhteistyön ajatukseen on totuttu. Useita yhteisiä tutkimusohjelmia on syntynyt tai syntymässä Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisillä tutkimusalueilla, kuten ilmasto, Itämeri, biotalous ja maankäyttö.

Rovaniemellä yhteinen LYNET-laboratorio näyttää suuntaa tutkimuksen tutkipalvelujen kehittämiselle. Oulussa LYNETin eri toimijat ovat löytäneet saman katon alle yliopistokampuksella sijaitsevassa Ympäristötietotalossa. Julkisilla varoilla kerättyjen tutkimusaineistojen yhteiskäyttöön tähtäävä EU-rahoitteinen LifeData –hanke on käynnistynyt ja valmistelee aineistojen avaamista EU:n Inspire- direktiivin ja kansallisten linjausten mukaisesti. Luonnonvaraseurantojen näytteenottoa ollaan yhdistämässä. Monta muutakin yhteistä kehityshanketta on menossa.

LYNET-malli näyttää suunnan sille, miten tutkimuksen rakenteita parhaiten uudistetaan: etsitään läheisen yhteistyön tuomat synergia-, luovuus- ja tuottavuusedut ilman että samalla rikotaan toimivia kokonaisuuksia, joilla on jo valmiina omat tiiviit yhteistyöverkkonsa yhteiskunnan eri sektoreihin. Mielestäni tutkimusta on kehitettävä juuri näin, toiminnan sisällön kautta, ei laatikkoleikeillä.

Lynet kotisivu: www.lynet.fi

Metla keskustelee | Teeman alkuun

Moderaattorin huom.

Tämä artikkeli on alunperin julkaistu Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän LYNETin nettivisulla www.lynet.fi 11.1.2012. Metlan ylijohtaja Hannu Raitio on LYNETin puheenjohtaja vuoden 2012.