Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Alueyksiköt » Länsi-Suomi » Kannus » Tutkimus

Metla Kannus - Tutkimus

Sivukartta | Haku
Kuva: Metla / Jaakko Miettinen
Kuva: Metla / Markku Parhiala

Kannuksessa tehtävä tutkimus nojautuu Pohjanmaan metsien ominaisuuksiin, joita ovat nuorten metsien suuri osuus, suometsien runsaus sekä Pohjanlahden maankohoamisrannikon erityisspiirteet.

Metsähakkeen tuotanto kasvaa nopeasti. Lämmön- ja sähköntuotannon lisäksi puubiomassaa tarvitaan jatkossa myös erilaisten biojalosteiden raaka-aineeksi. Kannuksessa tutkitaan puubiomassan intensiivikasvatusta, hankintalogistiikkaa ja raaka-aineominaisuuksia sekä latvusmassan talteenoton ympäristövaikutuksia.

Pohjanmaalla noin puolet metsämaasta on soilla, joita ojitettiin vilkkaasti 1950-70 –luvuilla. Ojitusaluemetsät ovat tulossa päätehakkuuikään, ja Kannuksessa tutkitaan niiden uudistamismenetelmiä. Myös suometsien ravinnetalouden hoito on ajankohtainen aihe.

Kannuksessa on vahvaa paikkatieto-osaamista, jota käytetään muun muassa metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen ja metsäsuunnittelumenetelmien kehittämiseen. Rannikkometsien tutkimuksessa selvitetään puuston kasvua ja kehitystä, metsänkäsittelyn vaihtoehtoja ja metsänuuudistamista.

Kannuksen toimipaikan tutkimushankkeet

10.12.2012 pidetyn metsäntutkimuspäivän esitelmiä (pdf)

  Päivitetty: 03.10.2013 /AJok | Copyright Metla | Palaute