Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Alueyksiköt » Länsi-Suomi » Kannus » Historia

Metla Kannus - Historia

Sivukartta | Haku

Tutkimusalueesta tutkimusasemaksi

 
Puuenergiatutkimuksen pohjalta on syntynyt kolme väitöskirjaa. Kuvat Ari Fermin, Jyrki Hytösen ja Juha Nurmen väitöstilaisuuksista (1990, 1996, 2000). Kuvat: Metla/Esa Heino ja Jaakko Miettinen  

Metsäntutkimuslaitoksen Keski-Pohjanmaan kokeilualue perustettiin vuonna 1961, kun Metsähallitus luovutti maita metsäntutkimuksen tarpeisiin. Aluksi perustettiin erityisesti suontutkimuksen ongelmia selvitteleviä kokeita, joissa tutkittiin soiden ravinnetaloutta, lannoituksen vaikutuksia puuntuotokseen sekä avosoiden metsitystä ja ojitustekniikkaa. Huomattava osa silloisista kokeista palvelee edelleen tutkimusta. Lisäksi tehtiin mm. metsänhoitoon, metsänjalostukseen ja puuntuotokseen liityvää tutkimusta.

Ensimmäinen ympärivuotinen tutkija asettui Kannukseen vuonna 1979, apunaan joukko tutkimusta avustavia henkilöitä. He työskentelivät Puu energiaraaka-aineena -projektissa (PERA). Vuonna 1981 Kannukseen perustettiin Metlan energiametsäkoeasema, joka toimi vuosina 1982-1983. Aluksi työskenneltiin vuokratiloissa, ja omat toimitilat valmistuivat vuonna 1985.

 
Kuva: Metla/Esko Jaskari  

1980-luvulla alettiin tutkia puupolttoaineiden varastointia ja laatua. 1980- ja 1990-luvuilla kehitettiin pienkoneita ja –laitteita metsätalouskäyttöön. Suontutkimus keskittyi hieskoivun kasvatusmahdollisuuksien selvittämiseen sekä suometsien ravinnetalouteen liittyviin kysymyksiin. 1990-luvulla tutkittiin kunnostusojitusmenetelmiä ja kunnostusojituksen kannattavuutta. Tuolloin käynnistyi myös Pohjanlahden rannikkometsien tutkimus, ja lisäksi perustettiin valtakunnallinen kenttäkoeverkosto pellonmetsityksen menetelmien kehittämiseksi. 2000-luvulla alettiin tutkia metsitettyjen turvepeltojen kasvihuonekaasujen taseita ja kivennäismaapeltojen hiilivarastojen muutosta tukemaan kansallista kasvihuonekaasuraportointia.Uusimpana tutkimuskohteena on puubiomassaa käyttävien biojalostamojen raaka-aineen hankintalogistiikka. Toimitusketjujen tehokkuuden lisäksi huomiota kiinnitetään raaka-aineen ominaisuuksiin jalostusprosessien näkökulmasta.

Suurin osa Kannuksessa tehdyistä väitöskirjoista liittyy bioenergiaan. Ari Fermin väitöstutkimuksessa selvitettiin nuorten, tiheiden hieskoivikoiden biomassatuotosta ja kasvatusmahdollisuuksia soilla sekä hieskoivun vesomiseen vaikuttavia tekijöitä. Jyrki Hytönen väitteli pajujen lyhytkiertoviljelmien biomassatuotoksesta ja ravinnetaloudesta. Juha Nurmen väitöskirja käsitteli puupolttoaineiden laadunhallintaa ja Paula Jylhän integroitua aines- ja energiapuunhankintaa. Antti Wall väitteli entisten peltomaiden ominaisuuksista ja Pekka Leskisen väitöskirja käsitteli tilastollisten menetelmien käyttöä metsäsuunnittelussa.

Tutkimusaseman johtajina toimivat MMT Ari Ferm (1987-1994), MMT Jyrki Kangas (1995-2001) ja MMT Jussi Saramäki (2001-2009). Jyrki Hytönen on toiminut johtajien sijaisena pitkiä aikoja. Vuoden 2010 alussa Kannuksen yksiköstä tuli osa Länsi-Suomen alueyksikköä, jota johtaa MMT, prof. Jori Uusitalo.

Lisätietoja: Heino, E. & Saramäki, J. (toim.) 2004. Pajuviljelmistä kasvihuonekaasujen taseisiin - 25 vuotta metsäntutkimusta Kannuksessa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 924. 135 s.

  Päivitetty: 14.06.2013 /AJok | Copyright Metla | Palaute