Metlan työraportteja 320

Puumateriaalien terveysvaikutukset sisäkäytössä - Kirjallisuuskatsaus

Sivuja: 10

Tiivistelmä

Erityisesti asuntorakentamisella on merkittävä vaikutus tulevaisuuden energia- ja ilmastovelvoitteiden täyttämisessä. Kun taloista rakennetaan entistä energiatehokkaampia ja tiiviimpiä, on ihmisten terveyteen vaikuttavat tekijät asumis-, oleskelu- ja työskentely-ympäristössä tunnettava perusteellisesti. Tämä on tärkeää puutuote- ja rakentamisalalle sekä kotimaisessa puurakentamisessa että puutuotteiden viennissä rakentamisen käyttökohteisiin. Puulla on havaittu olevan ihmisen terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Puu on ympäristöolojen mukaan kosteutta sitova ja vapauttava materiaali, joka tasaa huoneilman kosteus- ja lämpöoloja. Puun haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on epäilty riskitekijäksi, lähinnä tuoreen puutavaran valmistuksessa ja käsittelyssä, mutta niillä on myös oma roolinsa puun myönteisissä vaikutuksissa ihmiseen. On olemassa myös tutkimustietoa siitä, että puumateriaalit saavat aikaan stressitasojen alenemista ihmisessä. Puun elvyttävä eli restoratiivinen vaikutus perustuu puun fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Tämä kirjallisuuskatsaus selvittää puun ominaisuuksia, jotka edistävät ihmisen terveyttä ja tuovat esiin puun ominaisuuksia, joiden avulla puutuotteita ja niiden markkinointia sisäkäyttökohteisiin voidaan potentiaalisesti kehittää.

Asiasanat

puu, terveys, fysiologia, haihtuvat yhdisteet, kosteusbufferointi

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Muilu-Mäkelä, Riina, Haavisto, Maarit & Uusitalo, Jori. 2014. Puumateriaalien terveysvaikutukset sisäkäytössä - Kirjallisuuskatsaus. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 320. 10 s. ISBN 978-951-40-2523-5 (pdf). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp320.htm.

Yhteystiedot

Jori Uusitalo, Metla/Parkano
Kaironiementie 15, 39700 Parkano,
jori.uusitalo@luke.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Länsi-Suomen alueyksikkö
Ohjelma:
Hanke: Puusta elinvoimaa

Työ on tehty Metsäntutkimuslaitoksessa, Puusta elinvoimaa –hankeessa, jonka päärahoittaja on Pirkanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus (Euroopan unionin maaseuturahasto, 2007-2013).

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    18.12.2014 15:50 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle