Metlan työraportteja 314

Rauduskoivun alkuperien tuotos ja rungon laatu eri osissa Suomea

Sivuja: 23

Tiivistelmä

Tutkimuksessa verrattiin kaupallisen ainespuun koon saavuttaneita pohjoiseurooppalaisia rauduskoivualkuperiä (peräisin leveysasteilta 53˗67°N) sekä selvitettiin etelä-pohjoissuuntaisten siemensiirtojen vaikutusta elävyyteen, kasvuun ja runkovikojen määrään maastokokeissa eri osissa Suomea. Pitkäaikaiset provenienssikokeet sijaitsivat viidellä paikkakunnalla (Loppi, Kannonkoski, Ilomantsi, Toholampi ja Rovaniemi).

Alkuperien välillä oli suuria eroja 19-vuotiaiden puiden elävyydessä, pituudessa, läpimitassa, tuotoksessa ja runkovikojen määrissä kaikilla koepaikoilla. Kaikkien tutkittujen ominaisuuksien vaihtelu suhteessa alkuperän leveysasteeseen oli käyräviivainen. Pitkä alkuperäsiirto sekä etelästä että pohjoisesta johti heikkoon tulokseen. Paras elävyys ja vähiten runkovikoja oli paikallisilla tai enintään noin kaksi leveysastetta koepaikkaa pohjoisemmilla alkuperillä. Pituuskasvultaan parhaita olivat paikalliset tai enintään noin kaksi leveysastetta eteläisemmät alkuperät. Samanlainen tulos saatiin myös tuotoksessa Lopen, Kannonkosken ja Toholammin koepaikoilla, kun taas Ilomantsin ja Rovaniemen ankarammissa oloissa paikalliset tai hieman pohjoisemmat alkuperät olivat menestyneet parhaiten. Tulosten perusteella ei ole syytä muuttaa nykyisiä siemensiirtosuosituksia rauduskoivulle tai suositella aiempaa pidempiä siemensiirtoja etelästä pohjoiseen.

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Viherä-Aarnio, Anneli, Kostiainen, Katri, Piispanen, Riikka, Saranpää, Pekka & Vapaavuori, Elina. 2014. Rauduskoivun alkuperien tuotos ja rungon laatu eri osissa Suomea. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 314. 23 s. ISBN 978-951-40-2507-5. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp314.htm.

Yhteystiedot

Anneli Viherä-Aarnio, anneli.vihera-aarnio@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    03.12.2014 16:40 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle