Metlan työraportteja 310

Kuusen solukkolisäys

Sivuja: 50

Tiivistelmä

Solukkoviljelymenetelmillä voidaan tuottaa halutunlaista ja tasalaatuista viljelyaineistoa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Hyvälaatuisia havupuiden taimia tarvitaan metsänviljelyyn, erikoistaimia koristepuiksi ja viherrakentajille tai lahon- ja taudinkestävää ”luomukestopuuta” esimerkiksi piharakenteisiin. Menetelmässä on kyse siemenalkiosta saadun solukon monistamisesta keinotekoisella kasvualustalla laboratoriossa. Alustan koostumusta muuttamalla solukosta saadaan kasvamaan taimia, jotka voidaan siirtää laboratoriokasvatusvaiheiden jälkeen kasvihuone turpeeseen. Solukkoviljely on monistusteholtaan ylivertainen menetelmä verrattuna muihin kasvullisen lisäyksen menetelmiin. Havupuiden kaupallisesta solukkolisäyksestä on joitakin esimerkkejä Kanadasta ja Keski-Euroopasta. Suomessa kiinostus uusien menetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon on kasvussa. Tämän vuoksi kaupalliseen tuotantoon sopivien menetelmien kehitys kotimaisille havupuulajeille aloitettiin vuonna 2011. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut kehittää kuuselle massamonistukseen sopivat menetelmät, joilla voidaan tuottaa hyvälaatuisia taimia metsänviljleyyn. Samoja menetelmiä voidaan käyttää myös viherrakentamiseen soveltuvien kuusen erikoismuotojen lisäämiseen.

Menetelmäkehitystä ja lisäysaineiston tuotantoa on tehty Metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun toimipaikassa hieman yli kolmen vuoden mittaisessa ”Kasvullinen lisäys – osaamista ja teknologiaa biotalouden tueksi” –hankeessa. Hankkeen tuloksena on kehitetty laboratoriomittakaavaan soveltuva solukkoviljelymenetelmä kuuselle. Tässä oppaassa esitellään yksityiskohtisesti sekä kehitetty menetelmä, että solukkolisäystyöhön tarvittavat tilat ja työvälineet. Menetelmäkehityksen ohessa Metlassa on myös tuotettu laboratoriokasvatukseen soveltuvaa lisäysmateriaalia. Lisäysmateriaalin tuotanto- ja testausmenetelmät on myös esitelty oppaassa. Opas on tarkoitettu käsikirjaksi uusista tuotantomahdollisuuksista kiinnostuneille taimituottajille, mutta myös oppimateriaaliksi ammatilliseen täydennys- ja muuntokoulutukseen

Asiasanat

solukkoviljely, kasvullinen lisäys, kuusi

Ladattavat tiedostot

Kuusen solukkolisäys (pdf, koko 6191 kb)

Bibliografiset tiedot

Varis, Saila, Heiska, Susanne & Aronen, Tuija. 2014. Kuusen solukkolisäys. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 310. 50 s. ISBN 978-951-40-2500-6 (pdf), ISBN 978-951-40-2501-3 (paperback). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp310.htm.

Yhteystiedot

Tuija Aronen
Metsäntutkimuslaitos, Punkaharjun toimipaikka,
Finlandiantie 18, 58450 Punkaharju.
Sähköposti tuija.aronen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito 2012-2016
Hanke: Kasvullinen lisäys - osaamista ja teknologiaa biotalouden tueksi

Metla yhdistyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen TIKE kanssa Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. www.luonnonvarakeskus.fi

Taitto Anne Siika/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    19.11.2014 16:30 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle