Metlan työraportteja 299

Saanan alueen luontotyypit

Tekijät: Kauhanen, Heikki & Mattsson, Jorma
Sivuja: 46

Tiivistelmä

Saanatunturin ja sen välittömän ympäristön luontokartoitus vääräväri-ilmakuvatulkintana aloitettiin vuosina 2003 ja 2004 Kolarin toimintayksikön koordinoimassa Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa –hankkeessa. Tavoitteena oli tuottaa Mallan alueella hyväksi havaittua luokittelua noudattaen yleispiirteinen, Saanan tunturiluonnon olennaisimmat piirteet tavoittava luontotyyppikartta. Aiemmin käytettyyn luokitukseen lisättiin Saanan erikoispiirteitä kuten saviliuskesoran paljastumat, dolomiittikivien viuhkat ja tunturin kiertävä pahta sen erityismuotoineen. Mukana on myös muutama eläinryhmä luontotyyppikohtaiseti tarkasteltuna. Luontotyyppiluokitteluun ja uhanalaisten kasvilajien esiintymistä koottuun tietoon pohjautuen tuomme esille suojelualueiden laajennustarpeen ja esitämme rajausehdotukset kartalla.

Asiasanat

luontotyyppi, kaledoniditörmä, dolomiitti, mittarituhot, uhanalaiset lajit, Natura-2000

Ladattavat tiedostot

Saanan alueen luontotyypit (pdf, koko 105399 kb)

Bibliografiset tiedot

Kauhanen, Heikki & Mattsson, Jorma. 2014. Saanan alueen luontotyypit. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 299. 46 s. ISBN 978-951-40-2478-8 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp299.htm.

Yhteystiedot

Heikki Kauhanen, Metla/ Kolari, Muoniontie 21, 95900 Kolari. Heikki.Kauhanen@metla.fi, heikauha@gmail.com

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    09.06.2014 13:10 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle