Metlan työraportteja 284

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) – Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset

Sivuja: 117

Tiivistelmä

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimus- ja kehittämisohjelma (2009–2013) yhdisti Metsäntutkimuslaitoksessa tehtävää tutkimustoimintaa puunkorjuun, puukaupan, puutieteen sekä puutuote- ja markkinatutkimuksen aloilta. Ohjelma jaettiin kolmeen teema-alueeseen: 1) puuraaka-ainepotentiaalit ja puukaupan toiminta, 2) puunkorjuu ja korjuuyritysten liiketoiminta, sekä 3) puutuotteet ja asiakasratkaisut. PUU-ohjelman lähes 50 tutkimus- tai kehittämishankkeessa tuotettiin mm. yli 200 tutkimusjulkaisua. Käsillä olevan raportin tarkoitus on tiivistää yksiin kansiin ohjelman keskeisimmät tulokset.

Tutkimustulosten julkaisemisen lisäksi PUU-ohjelma on toiminut aktiivisesti tiedon ja osaamisen siirrossa käytäntöön. Tuloksia on välitetty tiedon käyttäjille satojen yrityskäyntien, kymmenien yleisötilaisuuksien, tiedotusvälinehaastattelujen, ammattilehtiartikkelien sekä noin 1200 tilaajaa tavoittaneiden uutiskirjeiden avulla. PUU-ohjelma on toiminut puutuotearvoketjujen osaamisportaalina, jonka arvioidaan mahdollistaneen joustavan ja kustannustehokkaan palvelun niin yksityisille kuin julkisillekin asiakkaille. Ohjelmassa tehtiin varsinaisen tutkimustyön lisäksi monipuolista kehittämis- ja tuotekehitystyötä, esimerkkeinä metsäkoneenkuljettajan apuna maaston kaltevuuksia havainnollistava LogginMap-järjestelmä, puutavaran metsäkuljetuksen avuksi kehitetty maaston kantavuuden ennustamisjärjestelmä, Pohjoinen mänty / Northern pine www-sivustot, ARVO- ja PREHAS-simulaattorit leimikoiden arvonmääritykseen, pienpuuraaka-aineesta valmistettavat liimapalkit, Puutuotetori.fi -markkinointiportaali pirkanmaalaisille puutuotealan yrityksille, avoimiin tietokantoihin perustuva rakentamisen ympäristölaskentatyökalu PEnA, uudet menetelmät metsäteiden kantavuuden parantamiseksi, tukin muodon määrittäminen edullisesti laserdiffraktion avulla sekä tutkimusaineistojen keruun uudenlaiseksi työkaluksi kehitetty mind map -sovellus.

Asiasanat

korjuu, logistiikka, markkinat, mittaus, pitkäaikaiskestävyys, puukauppa, puutuotearvoketjut, raaka-aineet, rakentaminen, tuotteet, ympäristökilpailukyky, yritystoiminta

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.). 2014. Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) – Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 284. 117 s. ISBN 978-951-40-2461-0 (pdf), ISBN 978-951-40-2467-2 (paperback). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp284.htm.

Yhteystiedot

Henrik Heräjärvi, Metsäntutkimuslaitos, Joensuu,
PL 68, 80101 Joensuu.
henrik.herajarvi@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    17.03.2014 16:00 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle