Metlan työraportteja 283

SvK-arvonta, Excel-sovellus pluspuiden vartteiden satunnaiseen hajauttamiseen perustettavan siemenviljelyksen vartepaikoille

Tekijät: Kinnunen, Ari & Karvinen, Kaarlo
Sivuja: 30

Tiivistelmä

Metsäpuiden jalostuksen saavutukset siirretään käytännön metsätalouteen siemenviljelyn avulla. Uudet ns. 1,5 polven siemenviljelykset perustetaan testatuilla pluspuilla, joiden jälkeläiset ovat menestyneet parhaiten kenttäkokeissa. Valitut pluspuut monistetaan siemenviljelyksille varttamalla. Vartesiemenviljelysten siementuotannossa eräitä tavoitteita ovat siemensadon geneettisen monimuotoisuuden turvaa-minen ja itsepölytyksen todennäköisyyden minimoiminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi siemenviljelys perustetaan siten, että eri pluspuiden vartteet sijoittuvat toisiinsa nähden satunnaisesti sekä saman pluspuun vartteet mahdollisimman etäälle toisistaan.

Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetty Excel-taulukkolaskentaohjelmassa toimiva satunnaistamissovellus optimoi mainittujen tavoitteiden saavuttamisen hajauttaessaan viljelykseen valittujen pluspuiden vartteet ennalta määrätyille vartepaikoille. Sovelluksen toiminnot on ohjelmoitu Excelissä erilliseen ”sovellus-työkirjaan” ja perustettavan viljelyksen tiedot, kuten vartepaikkojen sijainti ja lukumäärä sekä istu-tettavien pluspuiden tunnukset ja vartemäärät, annetaan ”viljelystyökirjaan”. Sovellus lukee tarvitse-mansa tiedot viljelystyökirjasta, ja tulostaa sinne kartan, johon on merkitty kuhunkin vartepaikkaan satunnaistetun vartteen kantapuunumero. Sovelluksella voidaan satunnaistaa myös pluspuiden jalostus-arvon mukaan suhteutettuja vartemääriä.

ATK-suunnittelija Kaarlo Karvinen ohjelmoi sovelluksen Excel-taulukkolaskentaohjelmassa olevalla Visual Basic -ohjelmointikielellä (VBA). Ari Kinnunen ohjasi sovelluksen luomista, testasi sitä, ja on kirjoittanut tämän työraportin. Sovellus korvaa aiemman, Pekka Vakkarin ohjelmoiman dos-pohjaisen satunnaistamissovelluksen

Asiasanat

siemenviljelys, varte, monimuotoisuus, satunnaistaminen

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Kinnunen, Ari & Karvinen, Kaarlo. 2014. SvK-arvonta, Excel-sovellus pluspuiden vartteiden satunnaiseen hajauttamiseen perustettavan siemenviljelyksen vartepaikoille. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 283. 30 s. ISBN 978-951-40-2460-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp283.htm.

Yhteystiedot

Ari Kinnunen, Metla/Vantaa, PL 18 01301 VANTAA,
ari.kinnunen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    28.02.2014 17:20 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle