Metlan työraportteja 2014

 

321
Jalkanen, Risto, Murtovaara, Irene & Varmola, Martti (toim.)
Pusikoita vai puuntuotantoa? Tutkimuspäivä Rovaniemellä 11.12.2014
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp321.htm
320
Muilu-Mäkelä, Riina, Haavisto, Maarit & Uusitalo, Jori
Puumateriaalien terveysvaikutukset sisäkäytössä - Kirjallisuuskatsaus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp320.htm
319
Tomppo, Erkki, Katila, Matti, Mäkisara, Kai & Peräsaari, Jouni
The Multi-source National Forest Inventory of Finland – methods and results 2011
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp319.htm
318
Mattila, Eero & Mikkola, Kari
Suomen poronhoitoalueen talvilaitumet ja laidunnuspaine - Vuosina 2009–2012 mitatusta laidunnäytteestä lasketut arviot teemakartakkeina
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp318.htm
317
Ikonen, Tanja, Routa, Johanna, Strandman, Harri, Torssonen, Piritta, Kallio, Maarit, Pasanen, Karri, Peltola, Heli, Kellomäki, Seppo, Asikainen, Antti & Kilpeläinen, Antti
Pohjois-Karjalan metsäenergian käytön aluetaloudelliset ja ilmastovaikutukset
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp317.htm
316
Finér, Leena, Karvinen, Leena & Stupak, Inge (toim.)
Environmental Services provided by the Nordic-Baltic Forests. Extended abstracts of the CAR-ES network meeting in Finland 20.–22.10.2014
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp316.htm
315
Karvinen, Sari, Nummelin, Tuomas & Jurvanen, Jussi
Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp315.htm
314
Viherä-Aarnio, Anneli, Kostiainen, Katri, Piispanen, Riikka, Saranpää, Pekka & Vapaavuori, Elina
Rauduskoivun alkuperien tuotos ja rungon laatu eri osissa Suomea
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp314.htm
313
Anttila, Perttu, Nivala, Mikko, Laitila, Juha, Flyktman, Martti, Salminen, Olli & Nivala, Jani
Metsähakkeen alueellinen korjuupotentiaali ja käyttö vuonna 2020
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp313.htm
312
Vabamäe, Toomas
Outlook on mechanical wood processing in Estonia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp312.htm
311
Korpunen, Heikki, Rimmler, Thomas, Uusitalo, Jori & Haavisto, Maarit
Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp311.htm
310
Varis, Saila, Heiska, Susanne & Aronen, Tuija
Kuusen solukkolisäys
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp310.htm
309
Saramäki, Teemu
Bioenergian kehitysohjelmat ja yleinen liiketoimintaympäristö Venäjällä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp309.htm
308
Kallio, Maarit, Salminen, Olli & Sievänen, Risto
Low Carbon Finland 2050 –platform: skenaariot metsäsektorille
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp308.htm
307
Muukkonen, Petteri, Lindgren, Martti & Nevalainen, Seppo
Accuracy of visual tree defoliation assessment: a case study in Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp307.htm
306
Rimmler, Thomas, Pirhonen, Ilkka & Leinonen, Timo
Puunjalostusteollisuuden Venäjän liiketoiminnan ja toimintaympäristön nykytila ja kehitysnäkymät - Suomalaisyritysten tilannearvio
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp306.htm
305
Repola, Jaakko, Ahtikoski, Anssi, Laitila, Juha & Honkanen, Sampo
Energiapuuharvennusten kannattavuus Lapissa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp305.htm
304
Mattila, Eero
Porojen talvilaitumien määrä ja laatu poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa - Uudet arviot vuosilta 2009–2013 ja keskeisten laiduntunnusten kehitys osin 1970-luvulta lähtien
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp304.htm
303
Lindblad, Jari, Antikainen, Jukka & Wall, Tapio
Mittausmenetelmien erot männyn tyviosan tilavuuden mittauksessa - Esitutkimusraportti
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp303.htm
302
Hynynen, Jari, Salminen, Hannu, Ahtikoski, Anssi, Huuskonen, Saija, Ojansuu, Risto, Siipilehto, Jouni, Lehtonen, Mika, Rummukainen, Arto, Kojola, Soili & Eerikäinen, Kalle
Scenario analysis for the biomass supply potential and the future development of Finnish forest resources
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp302.htm
301
Moilanen, Mikko & Hytönen, Jyrki
Männyn ravinnetilan pitkäaikainen vaihtelu ojitetuilla rämeillä – koesarjan esittely ja alustavia tuloksia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp301.htm
300
Kärkkäinen, Leena, Kurttila, Mikko & Salminen, Olli
Metsäenergian tuotanto ja käyttö Suomessa: suhde metsien muihin käyttömuotoihin ja toimintaympäristön analyysi
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp300.htm
299
Kauhanen, Heikki & Mattsson, Jorma
Saanan alueen luontotyypit
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp299.htm
298
Kuusela, Saija, Hytönen, Marjatta & Rantala, Mirja
METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2013
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp298.htm
297
Erber, Gernot, Routa, Johanna, Wilhelmsson, Lars, Raitila, Jyrki, Toiviainen, Maunu, Riekkinen, Juho & Sikanen, Lauri
A prediction model prototype for estimating optimal storage duration and sorting
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp297.htm
296
Napola, Marja-Leena & Napola, Jaakko
Havaintoja ja tuloksia kuusen koeviljelysten korovaurioista
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp296.htm
295
Heino, Esa & Pouttu, Antti (toim.)
Metsätuhot vuonna 2013
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp295.htm
294
Siipilehto, Jouni, Saarinen, Markku & Hökkä, Hannu
Taimikoiden pituuskehityksen luotettavuus sovellettaessa MOTTI-ohjelmiston kangasmaiden ennustemalleja turvekankaille
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp294.htm
293
Rantala, Mirja, Kuusela, Saija, Syrjänen, Kimmo & Anttila, Susanna (toim.)
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020 METSOn tilannekatsaus 2013
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp293.htm
292
Nummelin, Tuomas, Petäjistö, Leena & Rummukainen, Arto
Metsähakkeen käyttö ja hankinta energiantuotantolaitoksissa – toimintatavat ja toiminnan ongelmat
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp292.htm
291
Väätäinen, Kari, Anttila, Perttu, Laitila, Juha, Nuutinen, Yrjö & Asikainen, Antti
Aines- ja energiapuun kaukokuljetuksen tulevaisuuden haasteet ja teknologiat
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp291.htm
290
Guendehou, G. H. Sabin & Mäkipää, Raisa
Approach to data collection for soil carbon modelling in Benin
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp290.htm
289
Asikainen, Antti, Ilvesniemi, Hannu & Muhonen, Timo (toim.)
Bioenergiaa metsistä – Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp289.htm
288
Napola, Jaakko
Itä- ja keskieurooppalaisten kuusialkuperien menestyminen Etelä-Suomessa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp288.htm
287
Guendehou, G. H. Sabin & Lehtonen, Aleksi
Guidance for tree measurement in tropical forest ecosystems using non-destructive sampling to develop stem biomass and volume models
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp287.htm
286
Siipilehto, Jouni, Valkonen, Sauli, Ojansuu, Risto, Hynynen, Jari, Miina, Jari & Saksa, Timo
Metsikön varhaiskehityksen kuvaus MOTTI-ohjelmistossa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp286.htm
285
Laitila, Juha, Niemistö, Pentti & Väätäinen, Kari
Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus aines- ja energiapuun yhdistetyssä korjuussa joukkokäsittelymenetelmällä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp285.htm
284
Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.)
Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) – Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp284.htm
283
Kinnunen, Ari & Karvinen, Kaarlo
SvK-arvonta, Excel-sovellus pluspuiden vartteiden satunnaiseen hajauttamiseen perustettavan siemenviljelyksen vartepaikoille
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp283.htm
282
Mattila, Eero
Ylä-Lapin talvilaidunarvioinnin tuloksia. Uusimmat arviot vuodelta 2012 ja vastaavia tuloksia vuodelta 2004
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp282.htm
281
Nuutinen, Yrjö & Björheden, Rolf
Fixteri FX15a –kokopuupaalaimen tuottavuus ja työprosessit nuorten mäntyvaltaisten metsien energiapuun korjuussa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp281.htm
280
Jahkonen, Miina & Ikonen, Tanja
Toimijoiden näkemykset metsähakkeen toimitusketjun laadusta Pohjois-Karjalan alueella
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp280.htm
 
Metla   09.10.2015 11:10 Metla : Julkaisut : Metlan työraportteja    Palaute Metlan etusivulle