Metlan työraportteja 272

Autohakkurin seula-aukon koon vaikutus kokopuun haketuksen tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen

Tekijät: Jylhä, Paula
Sivuja: 19

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin hakkurin seula-aukon koon vaikutusta mäntykokopuun haketuksen tuottavuuteen ja kustannuksiin sekä polttoaineen kulutukseen, hiilidioksidipäästöihin ja hakkeen ominaisuuksiin. Tutkittu haketusyksikkö oli LHM Giant -autohakkuri ja koe tehtiin voimalaitoksen varastokentällä. Seulojen aukkokoot olivat 30 mm x 30 mm, 40 mm x 60 mm ja 80 mm x 150 mm. Seula-aukon koon pienentäminen alensi jyrkästi haketuksen tuottavuutta, lisäsi polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Haketuksen tehotuntituottavuus oli 42–91 m3 (kiinto) ja polttoaineen kulutus 1,3–3,3 l/m3. Haketuksen suora energiankulutus vastasi 0,8–1,9 %:aa metsähakkeen lämpöarvosta ja haketuksenaikaiset hiilidioksidipäästöt olivat 3,5–8,7 kg/m3. Suurten hienoainesosuuksien vuoksi kokeessa tuotetut hakkeet eivät vastanneet nykyisen palakokostandardin (FprEN 15149-1) laatuluokkia. Pieniaukkoisinta seulaa käyttäen tehty hake poikkesi palakokojakaumaltaan selvästi karkeammista hakkeista. Haketuskustannus oli 3,1–7,2 €/m3 (1,8–4,2 €/MWh).

Hakkeen palakokoon pienentäminen seulojen avulla lisäsi voimakkaasti tuotantokustannuksia ja polttoaineen kulutusta. Siten hienojakoisen hakkeen tuottaminen on perusteltua vain niissä tapauksissa, joissa se on loppukäytön kannalta välttämätöntä.

Asiasanat

haketus, tuottavuus, kokopuu, seula, palakoko, energiankulutus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Jylhä, Paula. 2013. Autohakkurin seula-aukon koon vaikutus kokopuun haketuksen tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 272. 19 s. ISBN 978-951-40-2425-2 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp272.htm.

Yhteystiedot

Paula Jylhä, Silmäjärventie 2, 69100 Kannus. paula.jylha@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle