Metlan työraportteja 269

Metsätuhot vuonna 2012

Tekijät: Heino, Esa & Pouttu, Antti (toim.)
Sivuja: 19

Tiivistelmä

Metsätuhot olivat vuonna 2012 kokonaisuutena ottaen Suomessa tavanomaisia. Juurikääpälajien levinneisyyskartoituksissa on havaittu männyntyvitervastautia aiheuttavan männynjuurikäävän olevan lännessä pelättyäkin yleisempi ja kuusenjuurikääpäkin on leviämässä yhä pohjoisemmaksi. Sateinen kesä hillitsi myrskytuhopuissa lisääntyviä tuholaisia, mutta pystypuiden kirjanpainajatuhoja on edelleen runsaasti Etelä-Suomessa. Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Suomen metsäkeskus käynnistivät toukokuussa kirjanpainajakantojen seurannan. Myyrät eivät aiheuttaneet laajoja taimikkotuhoja. Metlan pitkäaikaiset seuranta-aineistot osoittavat myyrien kannanvaihteluiden olevan edelleen selvästi syklisiä suurimmassa osassa Suomea ja että kannanvaihteluihin vaikuttavat enemmän kesän kuin talven sääolosuhteet.

Uusia vieraspatogeeneja tai tuhohyönteisiä ei vuonna 2012 havaittu Metlan seurannoissa.

Asiasanat

metsätuhot, juurikäävät, kirjanpainaja, metsän taudit, tuhohyönteiset, nisäkästuhot, myrskytuhot

Ladattavat tiedostot

Metsätuhot vuonna 2012 (pdf, koko 4348 kb)

Bibliografiset tiedot

Heino, Esa & Pouttu, Antti (toim.). 2013. Metsätuhot vuonna 2012. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 269. 19 s. ISBN 978-951-40-2422-1(PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp269.htm.

Yhteystiedot

Antti Pouttu, Metla,
PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti: antti.pouttu@metla.fi
Esa Heino, Metla,
Silmäjärventie 2, 69100 Kannus. Sähköposti: esa.heino@metla.fi

Muut tiedot

Yksiköt: Etelä-Suomen alueyksikkö, Länsi-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Muut viranomaistehtävät
Hanke: Metsätuhotietopalvelu

Metsätuhojen vuosiraportti

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle