Metlan työraportteja 258

Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu– tuloksia soisimmasta Suomesta

Tekijät: Tolvanen, Anne & Juutinen, Artti (toim.)
Sivuja: 253

Tiivistelmä

Soiden merkitys on perinteisesti nähty luonnonvarojen, kuten puun ja turpeen taloudellisen hyödyntämisen kautta. Tieto soiden talouskäytön haitallisista vaikutuksista luontoon on kuitenkin herättänyt tarpeen sovittaa yhteen soihin liittyviä ristiriitaisia käyttöpaineita. Soiden kestävän käytön linjaus edellyttää monipuolista aineellisten ja aineettomien hyötyjen ja haittojen tarkastelua. Samalla voidaan hyödyntää monitieteistä tutkimustietoa.

Tuore tutkimusraportti ’Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu’ kokoaa yhteen Metlan vastuulla olleet osatutkimukset, jotka tehtiin osana Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimaa Pohjois- Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelmahanketta pääasiassa vuoden 2011 aikana. Suo-ohjelmahankkeen tavoitteena on ollut tuottaa konkreettista tietoa ja tutkimustuloksia suoraan maakuntakaavoituksessa hyödynnettäväksi, samalla tukeutuen valtakunnan tasolla tehtyihin periaatteisiin ja linjauksiin. Metlan tehtävä on ollut tuottaa monipuolista tietoa soiden käytön ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä, kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisuuksista parantaa kestävyyttä. Tutkimusraportti antaa myös kattavaa tietoa soiden ekosysteemipalveluista.

Tutkimusraportti tarkastelee mm. soiden monimuotoisuuden tilaa ja ilmastovaikutuksia, suonpohjien jälkikäyttövaihtoehtoja, asukkaiden mielipiteitä koskien soiden käyttömuotoja, soiden merkitystä virkistyskäytölle ja poronhoidolle sekä soiden käyttömuotojen, kuten metsätalouden, turvetuotannon ja keräilytuotteiden aluetaloudellisia vaikutuksia. Hankkeessa koottuja tietoja on jo tähän mennessä hyödynnetty päivitettävänä olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa.

Asiasanat

ekosysteemipalvelut, ekologinen kestävyys, monikäyttö, monimuotoisuus, soiden ennallistaminen, soiden jälkikäyttö, sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, turvetuotanto, suometsätalous

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Tolvanen, Anne & Juutinen, Artti (toim.). 2013. Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu– tuloksia soisimmasta Suomesta. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 258. 253 s. ISBN 978-951-40-2412-2 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp258.htm.

Yhteystiedot

Anne Tolvanen, Metsäntutkimuslaitos, Paavo Havaksen tie 3, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
anne.tolvanen@metla.fi

Artti Juutinen, Metsäntutkimuslaitos, Paavo Havaksen tie 3, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
artti.juutinen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Pohjois-Suomen alueyksikkö
Hanke: Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma

Taitto: Irene Murtovaara ja Maija Heino, Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle