Metlan työraportteja 255

Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa

Tekijät: Hyppönen, Mikko & Salminen, Sisko (toim.)
Sivuja: 92

Tiivistelmä

Metsätalouden ja metsänuudistamisen olosuhteet poikkeavat Lapissa ja muualla Pohjois-Suomessa monella tavalla Etelä-Suomen olosuhteista. Pohjoisessa ilmasto-oloja luonnehtii varsinkin ilmaston muuttuessa äärevyys, kylmyys, valoisuus ja humidisuus sekä kasvupaikkatekijöitä suuri vaihtelu pohjoiseteläsuunnassa, maaston korkeudessa, pintakasvillisuudessa ja maaperässä. Pohjoisessa metsätuhoriskit ovat suuremmat (talvituhosienet, kylmyys, energiapula) kuin etelässä. Erityisen poikkeavia olosuhteet ovat pohjoisella metsänrajaseudulla suojametsäalueella sekä sijainniltaan ympäristöään selvästi korkeammilla alueilla, varsinkin vaarojen lakialueilla. Olosuhteet poikkeavat runsaasti myös taloudellisesti, sillä pohjoisessa metsien uudistuminen ja kasvu on hidasta. Sen myötä myös tuotos ja tuotto jäävät pieniksi. Pohjoisessa on myös useampia uudistuvien luonnonvarojen käyttöön perustuvia, osin metsätalouden kanssa kilpailevia elinkeinoja kuin etelässä. Mainituista tekijöistä johtuu, että samat metsänuudistamisen menetelmät eivät sellaisenaan sovellu pohjoiseen ja etelään. Tässä raportissa esitellään kahden tutkimushankkeen tuloksia.

Hankkeiden yleistavoitteena oli tutkia lähinnä luontaiseen uudistamiseen perustuvia metsänuudistamismenetelmiä, jotka soveltuvat Pohjois-Suomen hidaskasvuisten ja vähätuottoisten metsien uudistamiseen, jotka perustuvat pieniin uudistamiskustannuksiin ja ovat silti kannattavia, ja jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa metsien muille käyttömuodoille ja luonnon monimuotoisuudelle. Hankkeiden päätyttyä pidettiin keväällä 2012 loppuseminaari, jossa tutkijat esittelivät tutkimustuloksiaan. Esiteltyjen tutkimusten tuloksia on koottu lyhyehköinä artikkeleina tähän koostejulkaisuun. Osa kirjoituksista perustuu julkaistuun tietoon, osassa kirjoituksia esitellään alustavia tuloksia.

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hyppönen, Mikko & Salminen, Sisko (toim.). 2013. Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 255. 92 s. ISBN 978-951-40-2409-2 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp255.htm.

Yhteystiedot

Mikko Hyppönen, Metla, Eteläranta 55, 96300 Rovaniemi.
Sähköposti mikko.hypponen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Pohjois-Suomen alueyksikkö
Hankkeet: Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa, Metsän uudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa. 4 osahanketta

Julkaisun taiton teki Sisko Salminen, Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle