Metlan työraportteja 2013

 

279
Väätäinen, Kari, Lamminen, Sami, Ala-Ilomäki, Jari, Sirén, Matti & Asikainen, Antti
Kuljettajaa opastavat järjestelmät koneellisessa puunkorjuussa – kooste hankkeen avaintuloksista
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp279.htm
278
Pirhonen, Ilkka, Antikainen, Jukka, Lindblad, Jari & Verkasalo, Erkki
Puubiomassan mittaustarpeet ja kehittämisnäkemykset
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp278.htm
277
Nummelin, Tuomas & Riala, Maria
Palvelurakentamisen tarpeet ja toiveet - varhaiskasvatuksen, opetustoimen, ikääntyneiden palveluiden ja teknisen toimen näkemyksiä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp277.htm
276
Tomppo, Erkki, Merikallio, Sini & Murtovaara, Irene (toim.)
FinCOSPAR 2013 – Abstracts 29–30th August, Vantaa, Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp276.htm
275
Ikonen, Tanja, Jahkonen, Miina, Pasanen, Karri & Tahvanainen, Timo
Laadunhallinta ja keskeiset laatutekijät metsäenergian toimitusketjuissa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp275.htm
274
Kuusela, Saija & Rantala, Mirja
METSO-yhteistutkimushankkeiden ja valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi 2009–2012
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp274.htm
273
Tomppo, Erkki, Katila, Matti, Mäkisara, Kai & Peräsaari, Jouni
The Multi-source National Forest Inventory of Finland – methods and results 2009
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp273.htm
272
Jylhä, Paula
Autohakkurin seula-aukon koon vaikutus kokopuun haketuksen tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp272.htm
271
Jonsson, Ragnar, Mustonen, Mika, Lundmark, Tomas, Nordin, Annika, Gerasimov, Yuri, Granhus, Aksel, Hendrick, Eugene, Hynynen, Jari, Kvist Johannsen, Vivian, Kaliszewski, Adam, Miksys, Virginijus, Nord-Larsen, Thomas, Polley, Heino, Sadauskiene, Liana, Snowdon, Pat, Solberg, Birger, Sollander, Erik, Snorrason, Arnor, Valgepea, Mati, Ward, Sheila & Zalitis, Toms
Conditions and prospects for increasing forest yield in northern Europe
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp271.htm
270
Hytönen, Marjatta
METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2012
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp270.htm
269
Heino, Esa & Pouttu, Antti (toim.)
Metsätuhot vuonna 2012
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp269.htm
268
Gerasimov, Yuri
Atlas of the forest sector in Poland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp268.htm
267
Anttila, Perttu, Nivala, Mikko, Laitila, Juha & Korhonen, Kari T.
Metsähakkeen alueellinen korjuupotentiaali ja käyttö
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp267.htm
266
Miina, Jari, Kurttila, Mikko & Salo, Kauko
Kauppasienisadot itäsuomalaisissa kuusikoissa – koealaverkosto ja tuloksia vuosilta 2010–2012
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp266.htm
265
Petäjistö, Leena & Selby, Ashley
Kunta luontomatkailun kehittäjänä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp265.htm
264
Syrjänen, Kimmo, Rantala, Mirja, Sirkiä, Saija & Anttila, Susanna (toim.)
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2020 METSOn tilannekatsaus 2012
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp264.htm
263
Lindeman, Harri, Ala-Ilomäki, Jari, Sirén, Matti, Vastaranta, Mikko, Holopainen, Markus & Uusitalo, Jori
Turvemaan kantavuuden ennustaminen laserkeilausaineistoilla
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp263.htm
262
Koskela, Terhi (toim.)
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen – Metlan METSO-tutkimuksen 2009–2012 loppuraportti
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp262.htm
261
Kosenius, Anna-Kaisa, Juutinen, Artti, Neuvonen, Marjo, Ovaskainen, Ville, Sievänen, Tuija, Tolvanen, Anne & Tyrväinen, Liisa
Virkistyskäyttöä edistävä metsänhoito valtion talousmetsissä: hyötyjen rahamääräinen arvo
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp261.htm
260
Laitila, Juha, Rytkönen, Esko & Nuutinen, Yrjö
Kantojen, latvusmassan ja harvennuspuun murskaus tienvarsivarastolla kuorma-autoalustaisella CBI 5800 murskaimella
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp260.htm
259
Lindblad, Jari, Jahkonen, Miina, Laitila, Juha, Kilpeläinen, Harri & Sirkiä, Seija
Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp259.htm
258
Tolvanen, Anne & Juutinen, Artti (toim.)
Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu– tuloksia soisimmasta Suomesta
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp258.htm
257
Ambrušová, Lucia, Halaj, Daniel, Ilavský, Ján & Marttila, Juhani
Atlas of the forest sector in Slovakia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp257.htm
256
Sirén, Matti, Hytönen, Jyrki, Ala-Ilomäki, Jari, Neuvonen, Tuomo, Takalo, Tero, Salo, Erkki, Aaltio, Hannu & Lehtonen, Mika
Integroitu aines- ja energiapuun korjuu turvemaalla sulan maan aikana – korjuujälki ja ravinnetalous
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp256.htm
255
Hyppönen, Mikko & Salminen, Sisko (toim.)
Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp255.htm
254
Helle, Timo, Mikkola, Kari, Rauhala, Jarmo, Santonen, Teemu, Niva, Aarno & Hyvönen, Juha
Poronhoito sotaharjoitusalueella – tapaustutkimus Rovajärveltä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp254.htm
253
Kumela, Hanna, Hujala, Teppo, Pykäläinen, Jouni, Rantala, Mirja & Kurttila, Mikko
Metsänomistajille tarjottavat luontoarvopalvelut: nykytila ja kehitysnäkymiä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp253.htm
252
Kubin, Eero, Hartman, Markus, Ilvesniemi, Hannu, Lindgren, Martti, Kokko, Ari, Murto, Tanja, Pasanen, Jorma, Piispanen, Juha, Pohjola, Seppo, Seppänen, Reijo, Tarvainen, Oili, Tillman-Sutela, Eila & Tolvanen, Anne
Kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ekologiset ja metsänhoidolliset vaikutukset (3475) Koekenttien perustaminen ja tuloksia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp252.htm
 
Metla   08.04.2014 07:00 Metla : Julkaisut : Metlan työraportteja    Palaute Metlan etusivulle