Metlan työraportteja 245

Opas metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan

Tekijät: Kukkonen, Minna
Sivuja: 47

Tiivistelmä

Metsätalouden kuormituksen seurannan oppaassa kootaan yhteen ohjeita metsätalouden vesistökuorman seurannan järjestämisestä ja ylläpidosta. Oppaan toivotaan edistävän yhtenäisiä käytäntöjä sekä parantavan tulosten laatua ja vertailukelpoisuutta. Ohjeistusta voidaan soveltaa sekä viranomaisluonteiseen seurantaan että tutkimustarkoituksiin.

Jatkuvatoiminen mittaustekniikka yleistyy nopeasti ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia seurannan toteuttamiseen. Oppaassa käsitellään myös siihen liittyviä kysymyksiä ja kehitystarpeita.

Asiasanat

automaattinen mittaus, huuhtouma, jatkuvatoiminen mittaus, kuormitus, valuma-alue, veden laatu, vesistövaikutus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Kukkonen, Minna. 2012. Opas metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 245. 47 s. ISBN 978-951-40-2387-3 (PDF), ISBN 978-951-40-2388-0 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp245.htm.

Yhteystiedot

Sirpa Piirainen, Metla, PL 68, 80101 Joensuu.
Sähköposti sirpa.piirainen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Hanke:

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle