Metlan työraportteja 239

Kantoharalla ja kantoharvesterilla korjatun kantopuun lämpöarvo ja tuhkapitoisuus

Tekijät: Jahkonen, Miina, Jouhiaho, Aki, Lindblad, Jari, Rieppo, Kaarlo & Mutikainen, Arto
Sivuja: 20

Tiivistelmä

Kantomurskeen seassa polttokattilaan kulkeutuvat epäpuhtaudet on polttotekninen ongelma. Epäpuhtaudet nostavat tuhkapitoisuutta ja laskevat polttoaineen lämpöarvoa. Kannonhankinnan logistiikassa puhdistumiseen vaikuttavien tekijöiden merkitystä käyttöpaikalle kulkeutuvien epäpuhtauksien määrään ei tunneta ja kantojen paloitteluun ja puhdistamiseen käytetyn ajanmenekin vaihtelu on suurta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kannonnostomenetelmän vaikutuksia kantopuun epäpuhtauksiin.

Tutkimusaineisto kerättiin Kanta-Hämeessä vuosina 2008 ja 2009 kahdelta työmaalta kantoharaa ja -harvesteria käyttäen. Kohteilta laskettiin kivisyys, kantopuun kertymät sekä eri työvaiheiden ajanmenekki. Kantomurskeesta määritettiin palakokojakaumat, lämpöarvo sekä tuhkapitoisuus. Kantoharvesterilla korjatun kantopuun tuhkapitoisuus oli korkeampi ja tehollinen lämpöarvo hieman alempi kuin kantoharalla korjatun. Kantoharvesterilla nostettujen kantojen tuhkapitoisuus oli molemmissa kohteissa yhtä suuri, vaikka puhdistukseen käytetty aika kohteilla erosi huomattavasti. Koska tutkimusaineisto oli pieni, on päätelmät kannonostomenetelmän sekä työajan menekin vaikutuksesta tehtävä varauksin. Kannonnostomenetelmien ja työtapojen vaikutusten tutkimista epäpuhtauksien määrään hankintaketjun eri vaiheissa tulisi jatkaa, jotta kustannustehokkaimmat epäpuhtauksien hallintamenetelmät saataisiin käyttöön.

Asiasanat

kantopuu, korjuumenetelmä, lämpöarvo, tuhkapitoisuus, työaikatutkimus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Jahkonen, Miina, Jouhiaho, Aki, Lindblad, Jari, Rieppo, Kaarlo & Mutikainen, Arto. 2012. Kantoharalla ja kantoharvesterilla korjatun kantopuun lämpöarvo ja tuhkapitoisuus. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 239. 20 s. ISBN 978-951-40-2377-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp239.htm.

Yhteystiedot

Jari Lindblad, Metla, PL 68, 80101 Joensuu
Sähköposti: jari.lindblad@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma
Hanke: METKA - Metsäenergiaa kannattavasti

Aki Jouhiaho, Arto Mutikainen ja Kaarlo Rieppo TTS-Työtehoseura

Taitto: Maija Heino

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle