Metlan työraportteja 233

METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2011

Sivuja: 32

Tiivistelmä

Tammikuussa 2012 kerättiin seuranta-aineisto METSO-yhteistoimintaverkostoilta koskien niiden toimintaa vuonna 2011. Kysely koostui neljästä osasta; ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta sekä sidosryhmäyhteistyötä koskevasta kartoituksesta. Kestävyyden kunkin ulottuvuuden alla oli joukko mittareita, jotka kuvaavat verkostohankkeiden toimintaa. Tulokset osoittavat verkostojen toiminnan päässeen hyvin käyntiin ja hankkeiden ekologisten tulosten kohentuneen vuodesta 2010. Vuonna 2011 on solmittu runsaasti suojelusopimuksia sekä tehty luonnonhoitoa ja sen suunnittelua. Hankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat jääneet edelleen vaatimattomiksi, ja verkostojen kytkökset elinkeinoelämään ovat heikot. Verkostojen vaikutukset mm. luonnon virkistyskäyttöön ja aitoon metsänomistajien osallistumiseen vaativat vielä kehittämistä. Hankkeet ovat onnistuneet hyvin METSOn markkinoinnissa, viestinnässä ja metsänomistajien ja -ammattilaisten koulutuksessa sekä luoneet uusia innovaatioita ja toimintamalleja.

Asiasanat

METSO-ohjelma, monimuotoisuus, metsänomistajat, yhteistoimintaverkosto, seuranta

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Rantala, Mirja, Hytönen, Marjatta & Koskela, Terhi. 2012. METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2011. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 233. 32 s. ISBN 978-951-40-2366-8 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp233.htm.

Yhteystiedot

Mirja Rantala,
Metla,
PL 68, 80101 Joensuu.
Sähköposti: mirja.rantala@metla.fi

Muut tiedot

Yksiköt: Itä-Suomen alueyksikkö, Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2016) seuranta ja vaikutukset

Taitto: Anne Siika

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle