Metlan työraportteja 226

Esitys maa- ja metsätalousministeriölle metsätalouden vesistökuormituksen seurannan järjestämisestä

Tekijät: Finér, Leena, Mattsson, Tuija, Tattari, Sirkka, Joensuu, Samuli & Penttinen, Jouni
Sivuja: 25

Tiivistelmä

Tämä esitys on valmisteltu osana Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja -kustannusten selvitys -hanketta (720/322/2011).

Työssä esitetään, että Suomessa metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko tulee muodostaa kahdesta toisiaan täydentävästä ja tukevasta metsäisistä latvavaluma-alueista koostuvasta verkosta. Perusseurantaverkon muodostavat luonnon taustakuormituksen ja normaalin metsätaloustoiminnan aiheuttaman kuormituksen seurantaan perustetut valuma-alueet. Sen avulla tuotetaan valtakunnalliset sekä vesienhoitoalue- ja jokivaluma-aluekohtaiset arviot metsätalouden aiheuttamasta kuormituksesta. Yksittäisten metsätalouden toimenpiteiden aiheuttaman kuormituksen suuruutta arvioidaan perustamalla erillinen toimenpideseurantaverkko. Se tuottaa kuormitusarviot kunnostusojitukselle, uudistamishakkuille ja maanmuokkaukselle, hakkuutähteiden ja kantojen nostolle ja lannoituksille. Toimenpideseurantaverkon koostumus ja valuma-alueiden määrä vaihtelee ajan suhteen, sillä vaikutuksia seurataan vain niiden keston ajan. Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon kustannukset koostuvat perustamiskustannuksista, ylläpidosta ja seurannan koordinoinnista. Esitetyn seurantaverkon arvioidut perustamiskustannukset ovat 2 522 000€ ja ylläpitokustannukset 2 910 000€/vuosi. Koordinoinnin kulut ovat noin 250 000€/vuosi. Seurantaverkko voidaan perustaa käyttämällä hyväksi jo seurannan piirissä olevia alueita, joten lisäkustannukset jäävät edellä arvioitua pienemmiksi. Kuluja voi myös jaksottaa useille vuosille. Perusseurantaverkon toiminta ja koordinointi pitäisi turvata valtion varoista. Toimenpideseurantaverkon perustamis- ja ylläpitokustannuksiin tulisi myös käytännön toimijoiden osallistua. Vaikka seurannan järjestäminen vaatii lisäresursseja, se myös tehostaa valtion seurantaan käyttämien resurssien käyttöä, parantaa merkittävästi tulosten luotettavuutta ja edustavuutta sekä tehostaa raportointia ja vesiensuojelun kehittämistä.

Asiasanat

valuma-alue, vesiensuojelu, vesistövaikutukset

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Finér, Leena, Mattsson, Tuija, Tattari, Sirkka, Joensuu, Samuli & Penttinen, Jouni. 2012. Esitys maa- ja metsätalousministeriölle metsätalouden vesistökuormituksen seurannan järjestämisestä. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 226. 25 s. ISBN 978-951-40-2356-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp226.htm.

Yhteystiedot

Leena Finér, Metla, Joensuu, PL 68, 80101 Joensuu.
Sähköposti: leena.finer@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö

Kirjoittajien yhteystiedot:
Leena Finér, Metla, leena.finer@metla.fi;
Tuija Mattsson, Suomen ympäristökeskus, tuija.mattsson@ymparisto.fi; Sirkka Tattari, Suomen ympäristökeskus, sirkka.tattari@ymparisto.fi; Samuli Joensuu, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, samuli.joensuu@tapio.fi;
Jouni Penttinen, Metsähallitus, jouni.penttinen@metsa.fi

Taitto: Anna-Kaisu Korhonen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle