Metlan työraportteja 219

Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsäteollisuus

Sivuja: 25

Tiivistelmä

Raportissa tutkitaan Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalouksien raakapuun, puutuoteteollisuuden tuotteiden sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden tuotantoa ja kulutusta. Tutkimusalueeseen kuuluvat Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Viro.

Alueiden maiden välillä on suuria eroja metsäsektorin tuotannon rakenteessa ja tuotteiden kulutuksessa. Alue on kokonaisuudessaan raakapuun nettoviejä. Etenkin puutuoteteollisuuden monilla toimialoilla alue on nettoviejä, mutta massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden osalta maat ovat pääosin nettotuojia. Metsäsektorin useimmilla toimialoilla eri puutuotteiden kulutus asukasta kohti on merkittävästi alhaisempi kuin EU-27:n alueella. Erityisesti Ukrainan ja Valko-Venäjän tuotanto ja kulutus on vähäistä.

Kokonaisuudessaan Baltian maat muodostavat tärkeän puunjalostuksen keskittymän. Absoluuttisesti Puola on selvästi merkittävin maa alueella tuotannon ja kulutuksen määrän perusteella.

Koko tutkimusalueen alueen suurehko väestöpohja ja pääosin nopeasti kasvava talous tarjonnevat tulevaisuudessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yritysyhteistyössä ja viennissä. Mikäli bioenergian käyttö, huonekaluteollisuus ja puurakentaminen kehittyvät alueella suotuisasti, tällä on välillisesti vaikutusta myös raakapuun ulkomaankauppaan sekä ensimmäisen ja toisen asteen jalosteiden tuotantoon ja kulutukseen.

Asiasanat

Keski-Eurooppa, Itä-Eurooppa, siirtymätalous, metsäteollisuus, puutuoteteollisuus, massateollisuus, paperiteollisuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Pirhonen, Ilkka & Marttila, Juhani. 2012. Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsäteollisuus. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 219. 25 s. ISBN 978-951-40-2345-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp219.htm.

Yhteystiedot

lkka Pirhonen, Metsäntutkimuslaitos, PL 68, 80101 JOENSUU.
Sähköposti ilkka.pirhonen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET)

Taitto: Sari Elomaa

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle