Metlan työraportteja 2012

 

251
Verkasalo, Erkki & Karvinen, Leena (toim.)
Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki. PKM-tutkimusohjelman tulokset ja niiden hyödyntäminen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp251.htm
250
Saramäki, Teemu
The profitability of forestry in Finland and Russia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp250.htm
249
Ambrušová, Lucia & Marttila, Juhani
Comparison of outsourced operations in wood procurement in Finland and Slovakia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp249.htm
248
Laitila, Juha, Väätäinen, Kari & Asikainen, Antti
Kanto- ja juuripuun nosto hakkuutyön yhteydessä turvemaalla
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp248.htm
247
Peltoniemi, Mikko, Kalliokoski, Tuomo, Lindroos, Antti-Jussi, Beuker, Egbert & Mäkelä, Annikki
User guide for PRELES, a simple model for the assessment of gross primary production and water balance of forests
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp247.htm
246
Petäjistö, Leena & Selby, Ashley
Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp246.htm
245
Kukkonen, Minna
Opas metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp245.htm
244
Riala, Maria & Asikainen, Antti
Future of forest energy in Europe in 2030
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp244.htm
243
Laitila, Juha & Väätäinen, Kari
Joukkokäsittelyhakkuun tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF 28 hakkuulaitteella
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp243.htm
242
Kurki, Piia, Mutanen, Antti, Mikkola, Eero, Leppänen, Jussi & Hänninen, Riitta
Puumarkkinoiden toimivuus ja kehittämiskohteet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp242.htm
241
Jahkonen, Miina, Lindblad, Jari, Sirkiä, Seija & Laurén, Ari
Energiapuun kosteuden ennustaminen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp241.htm
240
Asikainen, Antti, Ilvesniemi, Hannu, Sievänen, Risto, Vapaavuori, Elina & Muhonen, Timo (toim.)
Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm
239
Jahkonen, Miina, Jouhiaho, Aki, Lindblad, Jari, Rieppo, Kaarlo & Mutikainen, Arto
Kantoharalla ja kantoharvesterilla korjatun kantopuun lämpöarvo ja tuhkapitoisuus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp239.htm
238
Mattila, Eero
Porojen laitumia koskevia arviointituloksia 1970-luvulta alkaen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp238.htm
237
Tyrväinen, Liisa, Järviluoma, Jari, Nikkola, Kirsi & Silvennoinen, Harri
Selvitys matkailijoiden suhtautumisesta Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp237.htm
236
Tamminen, Pekka & Ilvesniemi, Hannu
Maaperän hiili ja typpi luonnontilaisissa ja talousmetsissä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp236.htm
235
Eerikäinen, Kalle, Hinh, Vu T., Huy, Bao, Khanh, Dao C., Khoa, Phung V., Khoi, Ngo K., Lung, Nguyen N., Mandal, Ram A., Phuong, Vu T., Pokharel, Yam P., Shrestha, Him L., The, Tran N. , Yadav Bechu ,
A review of the applicability of existing tree and forest characteristics prediction models to forest inventory in Vietnam and Nepal
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp235.htm
234
Ollonqvist, Pekka, Nummelin, Tuomas & Riala, Maria
Strategiset päätökset ja niiden taustatekijät pienissä puutuotealan yrityksissä Länsi-Suomen suuraluepilotti – Satakunta
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp234.htm
233
Rantala, Mirja, Hytönen, Marjatta & Koskela, Terhi
METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2011
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp233.htm
232
Kittamaa, Sanna, Kannisto, Kari & Uusitalo, Jori
Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon – erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp232.htm
231
Moilanen, Mikko, Issakainen, Jorma & Silfverberg, Klaus
Peat ash as a fertilizer on drained mires – effects on the growth and nutritional status of Scots pine
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp231.htm
230
Räty, Tarmo, Lindqvist, Daniel, Nuutinen, Tuula, Nyrud, Anders Q., Perttula, Sini, Riala, Maria, Roos, Anders, Tellnes, Lars G. F., Toppinen, Anne & Wang, Lei
Communicating the Environmental Performance of Wood Products
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp230.htm
229
Napola, Marja-Leena
Kuusen kasvullinen joukkomonistus – Pistokasaineistojen kasvu Etelä-Suomen kloonikokeissa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp229.htm
228
Kurki, Piia, Mutanen, Antti & Anttila, Perttu
Energiapuumarkkinat – käytännön kokemukset ja tilastointimahdollisuudet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp228.htm
227
Tomppo, Erkki, Katila, Matti, Mäkisara, Kai & Peräsaari, Jouni
The Multi-source National Forest Inventory of Finland – methods and results 2007
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp227.htm
226
Finér, Leena, Mattsson, Tuija, Tattari, Sirkka, Joensuu, Samuli & Penttinen, Jouni
Esitys maa- ja metsätalousministeriölle metsätalouden vesistökuormituksen seurannan järjestämisestä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp226.htm
225
Muñoz, Isabel & Goltsev, Vadim
Comparison of Wood Based Energy Related Policies in Russia and Finland: Case Study of the Republic of Karelia and North Karelia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp225.htm
224
Ylimäki, Rami, Väätäinen, Kari, Lamminen, Sami, Sirén, Matti, Ala-Ilomäki, Jari, Ovaskainen, Heikki & Asikainen, Antti
Kuljettajaa opastavien järjestelmien tarve ja hyötypotentiaali koneellisessa puunkorjuussa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp224.htm
223
Väätäinen, Kari, Ikonen, Tanja, Ala-Ilomäki, Jari, Sirén, Matti, Lamminen, Sami & Asikainen, Antti
Kuljettajaa opastavat älykkäät järjestelmät ja niiden käyttö koneellisessa puunkorjuussa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp223.htm
222
Karppinen, Paula
Katsaus energiapuun potentiaaliin ja metsäenergian asemaan energiantuotannossa Karjalan tasavallassa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp222.htm
221
Гольцев, Вадим, Толонен, Тимо, Сюнёв, Владимир, Далин, Бу, Герасимов, Юрий, и, Карвинен, Сари,
Лесозаготовки и логистика в России – в фокусе научные исследования и бизнес-возможности
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp221.htm
220
Tolvanen, Anne & Siitonen, Juha
Metlan rooli monimuotoisuustutkimuksen kentässä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp220.htm
219
Pirhonen, Ilkka & Marttila, Juhani
Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsäteollisuus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp219.htm
 
Metla   27.11.2013 16:23 Metla : Julkaisut : Metlan työraportteja    Palaute Metlan etusivulle