Metlan työraportteja 212

Luonnon virkistyskäyttö 2010

Tekijät: Sievänen, Tuija & Neuvonen, Marjo (toim.)
Sivuja: 190

Tiivistelmä

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimus on seurantatutkimus, jonka ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin 1998–2000 (LVVI 1), ja toisen kerran 2009–2010 (LVVI 2). LVVI 2 -tutkimuksen tavoitteena on antaa ajantasainen kuva luonnon virkistyskäytön kysynnästä tuottamalla päivitetyt ulkoilutilastot sekä tietoa ajankohtaisista tutkimusteemoista. Tässä raportissa esitetään ulkoilutilastot (Ulkoilutilastot 2010, tilastot 1–42), tarkastellaan ulkoilutilastojen keskeisiä tuloksia sekä vertaillaan uusia tuloksia kymmenen vuotta sitten tuotettujen ulkoilutilastojen tuloksiin. LVVI 2 -tutkimuksessa mitattiin lähes 9 000 suomalaisen ulkoilun harrastamisen määrää ja laatua. Tutkimuksessa kuvataan suomalaisten osallistumista 86 ulkoiluharrastukseen ja niiden keskimääräisiä harrastuskertoja vuodessa sekä tietoja asunnon lähialueille suuntautuvista alle vuorokauden kestoisista lähiulkoilukerroista, ulkoilun vuoksi tehdyistä luontomatkoista (sisältää yöpymisen) ja ulkoilun voimavaroista. Ulkoilua harrastaa 96 prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä, keskimäärin 2–3 kertaa viikossa ja ulkoilukertoja kertyy keskimäärin 170 kertaa vuodessa. Lähiulkoilukerroista 63 % kohdistuu kuntien alueille, 31 % yksityismaille tai omalle vapaa-ajan asunnolle ja 6 % valtion alueille. Suomalaisista noin 43 prosenttia tekee yhden tai useamman luontomatkan vuoden aikana. Heille kertyy keskimäärin 8 luontomatkaa ja 26 luontomatkapäivää. Luontomatkoista 33 % kohdistuu vapaa-ajan asunnolle, 20 % valtion alueille, 28 % yksityismaille ja loput 19 % kuntien alueille.

Teematutkimukset koskivat luonnon hyvinvointivaikutuksia, ympäristömuutosten vaikutusta ulkoiluun sekä ulkoilua yksityisten omistamilla alueilla. Luonnon osuus kaikista vapaa-ajan liikunnan ympäristöistä oli runsas kolmannes. Kaikenlaiset viherympäristöt tuottavat ulkoilijoille psyykkistä hyvinvointia. Lähes kuudella kymmenestä maastohiihdon harrastajasta on kokemuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamasta talvien lämpenemisestä. Jos hiihto-olosuhteet muuttuvat omalla hiihtoalueella, suurin osa hiihtäjistä olisi valmis harkitsemaan jonkinlaisia sopeutumiskeinoja, ja joka kolmas arvioi luopuvansa hiihtämisestä kokonaan, jos lähialueella ei ole lunta jollakin hiihtokaudella lainkaan. Vaikka lähes puolet uinnin harrastajista oli havainnut veden laadun heikentyneen koti- tai mökkipaikkakunnalla, virkistykseen käytettyjen vesien arvioitiin olevan suhteellisen hyvälaatuisia. Uintikertojen määrän havaittiin olevan vahvasti sidoksissa veden laatuun eli mitä enemmän limaa ja mitä sameampi vesi, sitä harvemmin käydään uimassa. Kaksi kolmesta suomalaisesta ulkoilee yksityismailla, heistä lähes puolet viikoittain. Yksityismailla ulkoilevista lähes neljä viidestä käytti jokamiehenoikeuksia ulkoillessaan. Jokamiehenoikeuksiin suhtauduttiin myönteisesti, eikä niiden suhteen koettu ongelmia. Asenteet jokamiehenoikeuksia kohtaan olivat selvästi varauksellisempia niillä, jotka ulkoilivat omilla mailla.

Asiasanat

luonnon virkistyskäyttö, ulkoilu, ulkoiluharrrastukset, hyvinvointivaikutukset, ilmastonmuutos, vesien laatu, yksityismaat

Ladattavat tiedostot

Luonnon virkistyskäyttö 2010 (pdf, koko 7765 kb)

Bibliografiset tiedot

Sievänen, Tuija & Neuvonen, Marjo (toim.). 2011. Luonnon virkistyskäyttö 2010. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 212. 190 s. ISBN 978-951-40-2332-3 (PDF), ISBN 978-951-40-2331-6 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp212.htm.

Yhteystiedot

Tuija Sievänen, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti tuija.sievanen@metla.fi
Marjo Neuvonen, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti marjo.neuvonen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsästä hyvinvointia
Hanke: Luonnon virkistyskäytön seuranta ja arviointi

Taitto: Maija Heino
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen (ellei toisin mainita)

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle