Metlan työraportteja 204

Elpymiskokemuksia metsästä, Voimapolun käyttäjäkysely

Tekijät: Vattulainen, Kirsi, Sarjala, Tytti, Savonen, Eira-Maija & Korpela, Kalevi
Sivuja: 39

Tiivistelmä

Suomeen avattiin keväällä 2010 ensimmäinen luonnon elvyttävää vaikutusta hyödyntävä teemaympäristö, Voimametsä. Kyseessä on Ikaalisten kylpylän tuntumassa sijaitseva ulkoilureitti, jonka varrelle on sijoitettu metsän ja ympäristön kokemiseen ja havainnoimiseen liittyviä harjoitetauluja. Harjoitetaulut perustuvat tutkimustietoon luonnon elvyttävistä vaikutuksista ja elpymisen vaiheittaisuudesta. Vaihtoehtoina olivat sekä pitkä (6,6 km) että lyhyt (4,4 km) Voimapolku. Tässä raportissa polun kulkeneilta selvitettiin koettua olotilan kohenemista ja yleisesti kokemuksia Voimapolusta, kuten tyytyväisyyttä harjoitteisiin, niiden sijaintiin ja Voimapolkuun yleisesti. Tutkimus toteutettiin kyselylomakemenetelmällä (n = 167) syys–lokakuun aikana 2010. Lisäksi haastateltiin 13 polun kulkenutta. Tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli kuntoutusjaksolla Ikaalisten kylpylässä.

Tuloksista selvisi, että valtaosa vastaajista koki olotilansa kohentuneen reitin kulkemisen lopuksi. Pitkän Voimapolun kulkeneilla olotila kohentui vertailuryhmää enemmän. Ihmiset olivat myös tyytyväisempiä pitkään reittiin. Kaiken kaikkiaan ihmiset olivat melko tyytyväisiä reitin harjoitteisiin ja Voimapolkuun ylipäänsä ja he olivat myös halukkaita vierailemaan Voimapolulla uudestaan ja suosittelemaan sitä muille. Sukupuolella, iällä tai säällä ei ollut vaikutusta koettuun olotilan kohenemiseen eikä kokemuksiin Voimametsästä. Tulokset seuran vaikutuksista olotilan kohenemiseen olivat hieman ristiriitaisia. Tilastollisessa analyysissa selviää, että pienissä ryhmissä kulkeneiden olotila oli kohentunut muita enemmän, mutta vastaajat itse ilmoittivat kulkevansa polun uudestaan mieluiten yksin tai kaksin.

Palautteissa Voimapolku sai myös kritiikkiä. Teemaympäristön toivottiin sijaitsevan kauempana asutuksesta ja metsäisemmässä ympäristössä. Kuntoutujat olivat ei-kuntoutettavia vähemmän tyytyväisiä Voimapolun harjoitteisiin ja polkuun ylipäänsä. Syitä tähän voi olla useita. Jatkotutkimusta tarvitaan, jotta Voimapolun käyttöä erilaisille kuntoutujaryhmille voidaan tehostaa ja profiloida.

Asiasanat

Käyttäjäkysely, elpyminen, Voimapolku

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Vattulainen, Kirsi, Sarjala, Tytti, Savonen, Eira-Maija & Korpela, Kalevi. 2011. Elpymiskokemuksia metsästä, Voimapolun käyttäjäkysely. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 204. 39 s. ISBN 978-951-40-2304-0 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp204.htm.

Yhteystiedot

Tytti Sarjala, Metla, Parkanon toimipaikka,
Kaironiementie 15, 39700 Parkano,
tytti.sarjala@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Länsi-Suomen alueyksikkö
Hanke: Terveyttä metsästä

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle