Metlan työraportteja 201

Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun – Laserkeilaus- ja paikkatietoaineistojen hyödyntämismahdollisuudet turvemaaleimikon ennakkosuunnittelussa

Tekijät: Haavisto, Maarit, Kaakkurivaara, Tomi & Uusitalo, Jori
Sivuja: 18

Tiivistelmä

Kaukokartoitusaineiston hyödyntäminen metsäsuunnittelussa on lisääntynyt viime vuosina. Tarjollaoleva aineisto on parantunut niin paljon, että kaukokartoitusmateriaalin avulla tehtävää ennakkosuunnittelua on kannattanut lisätä myös käytännön metsätalouden piirissä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, missä määrin tänä päivänä käytössä olevilla laserkeilaus- ja paikkatietoaineistoilla voidaan ennustaa leimikon kantavuutta ja kuinka hyödyllistä luotava ennakkoinformaatio on puunkorjuoperaatioiden toteuttamisen kannalta.

Tutkimuksessa saatiin vahva viittaus siihen, että yksittäisen maastokohdan suopinnan korkeudella ja puuston tilavuudella on vaikutusta tämän maastokohdan kantavuuteen. Puusto ja suopinnan korkeus eivät kuitenkaan pysty kokonaan selittämään eroja suon kantavuudessa, vaan on olemassa joukko muita tekijöitä, jotka vaikuttavat maaston kantavuudeen. Laserkeilauksen käyttökelpoisuutta korjuun suunnittelun apuvälineenä turvemaakohteissa voidaan pitää varsin lupaavana. Samanaikaisesti on kuitenkin jatkettava perustutkimusta, jossa selvitetään kaikkien mahdollisten eri tekijöiden vaikutusta suon kantavuuteen (kosteus, turpeen ominaisuudet, kenttäkerroksen kasvillisuus, jne).

Asiasanat

Laserkeilaus, turvemaan kantavuusluokittelu, leimikon ennakkosuunnittelu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Haavisto, Maarit, Kaakkurivaara, Tomi & Uusitalo, Jori. 2011. Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun – Laserkeilaus- ja paikkatietoaineistojen hyödyntämismahdollisuudet turvemaaleimikon ennakkosuunnittelussa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 201. 18 s. ISBN 978-951-40-2299-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp201.htm.

Yhteystiedot

Tomi Kaakkurivaara,
Metsäntutkimuslaitos, Kaironiementie 15, 39700 Parkano.
Sähköposti: tomi.kaakkurivaara@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Länsi-Suomen alueyksikkö
Hanke: Suometsien hyödyntäminen

Taitto: Anne Siika

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle