Metlan työraportteja 200

Kelirikkoaikaisen puunkuljetuksen haasteet – Ratkaisuja metsäteiden kuljetuskelpoisuuden ongelmiin sekä metsäteiden kantavuuden mittaukseen ja kunnostamiseen

Sivuja: 37

Tiivistelmä

Metsäteiden kuljetuskelpoisuus on yhtenä ongelmana puuhuollon turvaamisessa. Tutkimusraportissa tarkastellaan Loadman- ja DCP-kantavuusmittalaitteiden käytettävyyttä metsäteillä, kun halutaan selvittää tien kuljetuskelpoisuutta kelirikkoaikaan tai sen kunnostustarvetta. Raportissa esitellään myös uusia tien kunnostusmenetelmiä, jotka soveltuvat vaikeisiin erityiskohteisiin. Nämä ovat suodatinkankaalla tehtävä murskeen paketointi, risutukit, geovahvisteet ja masuunihiekka-teräskuona. Lisäksi raportti sisältää vaihtoehtoisten kuljetusoperaatioiden vertailun, jossa on mukana ennakoiva kuljetus välivarastoihin, kuljetuksen aikainen murskeen käyttö, CTI-laitteistolla varustettu puutavara-auto ja siirrettävillä kumimatoilla tapahtuva tien hetkellinen vahvistaminen.

Asiasanat

kelirikko, kantavuuden mittaus, metsätien kunnostaminen

Ladattavat tiedostot

Kelirikkoaikaisen puunkuljetuksen haasteet – Ratkaisuja metsäteiden kuljetuskelpoisuuden ongelmiin (pdf, koko 2631 kb)

sekä metsäteiden kantavuuden mittaukseen ja kunnostamiseen

Bibliografiset tiedot

Kaakkurivaara, Tomi & Uusitalo, Jori. 2011. Kelirikkoaikaisen puunkuljetuksen haasteet – Ratkaisuja metsäteiden kuljetuskelpoisuuden ongelmiin sekä metsäteiden kantavuuden mittaukseen ja kunnostamiseen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 200. 37 s. ISBN 978-951-40-2298-2 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp200.htm.

Yhteystiedot

Tomi Kaakkurivaara, Metsäntutkimuslaitos,
Kaironiementie 15, 39700 Parkano.
Sähköposti: tomi.kaakkurivaara@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Länsi-Suomen alueyksikkö
Hanke: Suometsien hyödyntäminen

Taitto: Maija Heino

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle