Metlan työraportteja 197

Havupuun tuonti Venäjältä Suomeen ja tuontihavupuun kasvinterveystarkastukset vuosina 2005–2009

Tekijät: Tolonen, Timo & Koponen, Minttu
Sivuja: 32

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuosina 2005–2009 keräämän aineiston perusteella Venäjälta Suomeen suuntautunutta havupuun tuontia, tuonnissa tapahtuneita muutoksia sekä toteutuneita kasvinterveystarkastuksia. Venäjältä Suomeen toimitetun puun määrä kohosi vuoteen 2005 saakka, jolloin saavutettiin tähänastinen ennätys, 17 miljoonaa kuutiometriä. Puutavaralajeista koivukuitu on ollut vallitseva, mutta havutukkien osuus on kasvanut erityisesti ruplan vuonna 1998 tapahtuneen devalvaation jälkeen. Havupuun osuus venäläisestä tuontiraakapuusta on viime vuosina ollut noin 30–50 prosenttia.

Puutavaran tuontiin ulkomailta liittyy riski vaarallisten taudinaiheuttajien kulkeutumisesta tuontierien mukana vastaanottajamaahan. Havupuun mukana kulkeutuvista tuholaisista mäntyankeroisen (Bursaphelenchus xylophilus) aiheuttamaan uhkaan on pyritty varautumaan lainsäädännöllä ja maahan tuotavan puutavaran tarkastuksilla. Vuodesta 2005 alkaen kaikella Suomeen tuotavalla havupuulla on täytynyt olla kasvinterveystodistus ja osa maahan tuotavasta havupuusta on myös tarkastettu.

Kasvinterveystodistuksia ja niihin liittyviä tarkastuksia pidettiin uhkana metsäteollisuuden toiminnalle lisääntyvän byrokratian, kustannusten kasvun ja toiminnan hidastumisen muodossa. Pelko osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi, ja merkittävämmän uhan metsäteollisuuden puun tuonnille aiheuttivat Venäjän asteittain korottamat pyöreän puun vientitullit, joiden käyttöönoton myötä puun tuonti kääntyi laskuun.

Vuosien 2005–2009 aikana tuonnin tavaralajirakenne on muuttunut raakapuusta jatkojalosteiden ja sivutuotteiden suuntaan. Tuontimäärien väheneminen on näkynyt myös toimijoiden määrän pienenemisenä. Venäjällä erityisesti pk-yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin, ja Suomessa metsäteollisuuden suuryritykset ovat sopeuttaneet toimintojaan. Puunhankinta-alue on siirtynyt Suomen ja Venäjän rajan lähialueille. Tilapäisiin rajanylityspaikkoihin on kohdistunut paineita toimintojen lopettamiselle. Kasvinterveystarkastukset ovat kohdistuneet toteutuneen tuonnin mukaisesti eikä mäntyankeroista ole venäläisestä tuontipuusta vuoteen 2009 mennessä löytynyt.

Asiasanat

havupuun maahantuonti, kasvinterveystodistus, mäntyankeroinen, Venäjä

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Tolonen, Timo & Koponen, Minttu. 2011. Havupuun tuonti Venäjältä Suomeen ja tuontihavupuun kasvinterveystarkastukset vuosina 2005–2009. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 197. 32 s. ISBN 978-951-40-2295-1 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp197.htm.

Yhteystiedot

Timo Tolonen, Metsäntutkimuslaitos,
PL 18, 80101 Joensuu.
Sähköposti: timo.tolonen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Puunkorjuu ja logistiikka Venäjällä - painopisteenä tutkimus ja liiketoimintamahdollisuudet

Taitto: Maija Heino

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle