Metlan työraportteja 190

Kaupunkilomalla vai tunturiluonnossa – Kotimaisten matkailijoiden näkemyksiä ja toiveita lappilaisesta matkailukeskusympäristöstä

Tekijät: Tyrväinen, Liisa, Silvennoinen, Harri, Hasu, Eija & Järviluoma, Jari
Sivuja: 54

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa matkailijoiden näkemyksistä lappilaisesta matkailukeskusympäristöstä matkailukeskusten suunnittelua varten. Työssä tarkasteltiin erityisesti suomalaisten matkailijoiden kokemuksia ja odotuksia loma-asumisen kestävyydestä. Lisäksi selvitettiin miten tärkeitä kestävän matkailun osatekijät ovat matkailijoille ja miten valmiita he ovat itse toteuttamaan kestävää matkailua. Matkailijakysely toteutettiin Metlan ja Aalto-yliopiston yhteistyönä vuosina 2009 ja 2010. Kyselyyn vastasi yhteensä 745 kotimaista matkailijaa.

Suomalaiset arvostavat pienimuotoista majoitusta ja luonnonläheisyyttä majoittumisen yhteydessä. Luonnonläheisyyden kokemiseen vaikuttavat ikkunanäkymät ja majoituskohteen lähiympäristön laatu. Matkailijoiden toiveet majoituskohteen rauhasta ja luonnonläheisyydestä ovat jossain määrin ristiriidassa matkailukeskuksen tiiviin maankäyttötavoitteen kanssa. Tuulivoiman sopivuuteen matkailualueille suhtauduttiin varauksellisesti sen maisemavaikutusten vuoksi. Matkailijat olivat melko valmiita säästämään ympäristöä ja tukemaan paikallista kulttuuria ja taloutta. Oman auton käyttöön liittyviin rajoituksiin suhtauduttiin sen sijaan varauksellisesti. Levin asiakkaat hyväksyivät tiiviin rakentamisen ja tuulivoiman paremmin kuin Ylläksen asiakkaat.

Kotimaiset matkailijat muodostavat vielä valtaosan Lapin tunturikeskusten matkailijavirroista. Matkailuympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää säilyttää fyysisessä ympäristössä ne matkailijalle tärkeät ominaisuudet, jotka ovat olleet keskeisiä kohteen valinnassa. Osalle asiakkaista näitä laatuja ovat juuri luonto ja rakentamisen suhteellinen väljyys. Se, miten ja kenelle matkailukeskuksia kehitetään, vaikuttaa paitsi nykyisen asiakaskunnan säilymiseen myös ympäröivien alueiden luonnon käyttötapoihin ja palvelujen kysyntään.

Asiasanat

Matkailukysyntä, matkailijoiden asumis- ja ympäristöpreferenssit, matkailukeskusten kaavoitus ja rakentaminen, matkailualueiden maankäyttö

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Tyrväinen, Liisa, Silvennoinen, Harri, Hasu, Eija & Järviluoma, Jari. 2011. Kaupunkilomalla vai tunturiluonnossa – Kotimaisten matkailijoiden näkemyksiä ja toiveita lappilaisesta matkailukeskusympäristöstä. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 190. 54 s. ISBN 978-951-40-2283-8 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp190.htm.

Yhteystiedot

Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka,
PL 16, 96301 Rovaniemi.
Sähköposti liisa.tyrvainen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Pohjois-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsästä hyvinvointia
Hanke: Matkailun ja virkistyskäytön merkitys maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä

Taitto: Sirkka Tapaninen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle