Metlan työraportteja 2011

 

218
Välkky, Elina, Viitanen, Jari & Ollonqvist, Pekka (toim.)
Impacts of Changes in Forest and Economic Policy and Business Preconditions in Russia and Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp218.htm
217
Petäjistö, Leena & Selby, Ashley
Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp217.htm
216
Koskela, Terhi
Vapaaehtoinen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen – metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp216.htm
215
Repola, Jaakko, Lindblad, Jari & Laitila, Juha
Latvusmassan ja kantopuun määrän arviointi hakkuukonemittauksessa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp215.htm
214
Roitto, Marja, Lehto, Tarja, Sutinen, Sirkka, Finér, Leena & Repo, Tapani (toim.)
ROOTS 2011 WORKSHOP, Abstracts, Joensuu, Finland,13–14 December 2011
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp214.htm
213
Mäki, Olli, Ovaskainen, Ville, Hänninen, Harri & Karppinen, Heimo
Metsäpolitiikan ohjauskeinot: Arviointikehikko ja sovellus Suomen metsäpolitiikkaan
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp213.htm
212
Sievänen, Tuija & Neuvonen, Marjo (toim.)
Luonnon virkistyskäyttö 2010
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp212.htm
211
Lopatin, Eugene, Marttila, Juhani, Sikanen, Lauri & Eklund, Timo
Atlas of the forest sector in Ukraine with the focus on wood fuels
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp211.htm
210
Goltsev, Vadim, Tolonen, Timo, Syunev, Vladimir, Dahlin, Bo & Gerasimov, Yuri (toim.)
Wood harvesting and logistics in Russia – focus on research and business opportunities
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp210.htm
209
Vaarala, Hanne, Uusitalo, Marja, Rantaniemi, Mika & Tyrväinen, Liisa
Luonnonvarojen käytön ja maankäyttömuutosten visualisointi reaaligrafiikalla
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp209.htm
208
Hänninen, Harri, Karppinen, Heimo & Leppänen, Jussi
Suomalainen metsänomistaja 2010
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp208.htm
207
Suihkonen, Lauri, Ahtikoski, Anssi, Hänninen, Riitta, Hynynen, Jari & Loiskekoski, Maarit
Määräaikaiset suojelukorvaukset ja laskennalliset tulonmenetykset vapaaehtoisessa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp207.htm
206
Malinen, Jukka, Wall, Tapio, Kilpeläinen, Harri & Verkasalo, Erkki
Leimikon arvonmuodostus vaihtoehtoisissa loppukäyttökohteissa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp206.htm
205
Halaj, Danniel, Makkonen, Marika & Ilavský, Ján
The European Forest Sector’s Development Compared with EFSOS Predictions
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp205.htm
204
Vattulainen, Kirsi, Sarjala, Tytti, Savonen, Eira-Maija & Korpela, Kalevi
Elpymiskokemuksia metsästä, Voimapolun käyttäjäkysely
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp204.htm
203
Kumela, Hanna & Hänninen, Harri
Metsänomistajien näkemykset metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamisesta
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp203.htm
202
Rantala, Mirja, Leskinen, Leena, Hujala, Teppo & Kurttila, Mikko
Arvio METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostohankkeiden vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp202.htm
201
Haavisto, Maarit, Kaakkurivaara, Tomi & Uusitalo, Jori
Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun – Laserkeilaus- ja paikkatietoaineistojen hyödyntämismahdollisuudet turvemaaleimikon ennakkosuunnittelussa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp201.htm
200
Kaakkurivaara, Tomi & Uusitalo, Jori
Kelirikkoaikaisen puunkuljetuksen haasteet – Ratkaisuja metsäteiden kuljetuskelpoisuuden ongelmiin sekä metsäteiden kantavuuden mittaukseen ja kunnostamiseen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp200.htm
199
Lehtonen, Aleksi, Puolakka, Paula, Ihalainen, Antti, Heikkinen, Juha & Korhonen, Kari T.
Metsähallituksen hallinnoimien metsien hiilitaseet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp199.htm
198
Högberg, Karl-Anders, Hajek, Jörgen, Gailis, Arnis, Stenvall, Niina, Zarina, Inga, Teivonen, Satu & Aronen, Tuija
Practical testing of Scots pine cutting propagation – a joint Metla-Skogforsk-Silava project
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp198.htm
197
Tolonen, Timo & Koponen, Minttu
Havupuun tuonti Venäjältä Suomeen ja tuontihavupuun kasvinterveystarkastukset vuosina 2005–2009
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp197.htm
196
Leskinen, Leena A. & Rantala, Mirja
METSO-ohjelman sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten seuranta
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp196.htm
195
Karjalainen, Eeva, Silvennoinen, Harri & Tyrväinen, Liisa
Maisemanhoito leimikonsuunnittelussa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp195.htm
194
Kietäväinen, Asta, Tuulentie, Seija & Rovanperä, Sinikka
Lapin matkailun sopeutuminen ilmastonmuutokseen – Clim-ATIC -hankkeen työraportti
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp194.htm
193
Karppinen, Heimo, Hujala, Teppo & Virkkula, Outi (toim.)
Recent advances in land owner extension Proceedings of the IUFRO 3.08 Symposium with a special theme of peer-to-peer learning among land owners, 3–5 April 2011, Kuusamo, Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp193.htm
192
Moilanen, Mikko, Issakainen, Jorma & Vesala, Heikki
Metsän uudistaminen mustikkaturvekankaalla – luontaisesti vai viljellen?
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp192.htm
191
Pirhonen, Ilkka, Heräjärvi, Henrik, Saukkola, Pekka, Räty, Tarmo & Verkasalo, Erkki
Puutuotteiden kierrätys – Finnish Wood Research Oy:n osarahoittaman esiselvityshankkeen loppuraportti
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp191.htm
190
Tyrväinen, Liisa, Silvennoinen, Harri, Hasu, Eija & Järviluoma, Jari
Kaupunkilomalla vai tunturiluonnossa – Kotimaisten matkailijoiden näkemyksiä ja toiveita lappilaisesta matkailukeskusympäristöstä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp190.htm
189
Goltsev, Vadim, Trishkin, Maxim & Tolonen, Timo
Efficiency of forest chip transportation from Russian Karelia to Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp189.htm
188
Moilanen, Mikko & Issakainen, Jorma
Kuusialikasvoksen ravinnetila ja pituuskasvu ylispuuhakkuun ja lannoituksen jälkeen mustikkaturvekankaalla
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp188.htm
187
Silvennoinen, Harri, Karjalainen, Eeva & Tyrväinen, Liisa
Hakkuukoneen kuljettajien näkemyksiä maisemanhoidosta
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp187.htm
 
Metla   27.11.2013 16:23 Metla : Julkaisut : Metlan työraportteja    Palaute Metlan etusivulle