Metlan työraportteja 183

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa

Tekijät: Rouvinen, Seppo, Ihalainen, Tanja & Matero, Jukka
Sivuja: 36s.+3 liitettä

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin omakotitaloasukkaiden lämmitysjärjestelmävalintoja ja valintoihin vaikuttavia tekijöitä lämmitysjärjestelmän peruskorjaustilanteessa. Omakotitaloasukkaiden valinta-aikomusten mallinnuksen perusteella arvioitiin lisäksi erilaisten politiikkakeinojen vaikutusta eri järjestelmien markkinaosuuksiin ja ennakoitiin erityisesti pelletin kotitalousmarkkinoiden kehitystä. Markkinaosuusanalyysien vaihtoehtoiset pelletin hintatasot johdettiin pelletin tuotantokustannuksista.

Päätutkimusaineisto kerättiin keväällä 2010 toteutetulla postikyselyllä. Kyselyyn vastasi 521 henkilöä, jotka asuvat 1960-1990-luvuilla valmistuneissa, vesikeskuslämmitteisissä omakotitaloissa. Kyselyssä tiedusteltiin asukkaiden toteutuneita järjestelmävalintoja viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyissä remonteissa sekä lähiaikoina remonttia suunnittelevien valinta-aikomuksia. Lisäksi kyselyyn sisältyi valintakoe eli sarja valintatilanteita, joissa tehtyjä lämmitysjärjestelmävalintoja mallinnettiin multinomial logit –mallilla. Valintamalliin perustuvan markkinaosuusanalyysin avulla ennakoitiin erilaisten politiikkaskenaarioiden vaikutuksia eri järjestelmien markkinaosuuksiin.

Lämmitysjärjestelmän investointi- ja käyttökustannuksilla on merkittävä vaikutus valintoihin. Järjestelmän toimintavarmuus ja oman puun hyödyntämismahdollisuus ovat myös tärkeitä valintakriteereitä – ympäristönäkökohdilla sen sijaan näyttää olevan vähäisempi merkitys valinnoissa. Omakotiasukkaiden toteutuneet valinnat viimeisen 10 vuoden aikana, lähiaikoina remonttia suunnittelevien aikomukset ja valintatilanteiden ehdolliset valinta-aikomukset osoittavat kaikki maa- ja kaukolämmön suosiota. Maalämpö on suosittu kaukolämpöverkon ulkopuolella, mutta kaukolämpöverkon alueella kaukolämpö on maalämpöä suositumpi vaihtoehto.

Pelletin kotitalouskäytön ennakoidaan kasvavan noudatetusta politiikasta riippuen 170-215 000 tonniin vuonna 2020 eli noin kolminkertaiseksi vuoden 2009 käyttöön nähden. Mahdolliset kohtuulliset hinnankorotukset eivät vaikuta kovin merkittävästi ennusteeseen etenkään, mikäli muiden polttoaineiden hinnat nousevat samalla. Pelletin markkinaosuus lämmitysjärjestelmäremontoijien keskuudessa kasvaa jonkin verran, jos investointeja uusiutuvia energialähteitä käyttäviin järjestelmiin tuetaan ja fossiilisiin energialähteisiin kohdistuvaa verotusta korotetaan. Markkinaosuuden kasvu näyttää pysyvän kuitenkin varsin maltillisena.

Julkaisu on tehty osana Euroopan Sosiaalirahaston osittain rahoittamaa METSÄENERGIA-hanketta, jota ovat rahoittaneet myös Joensuun seudun kehitysyhtiö JOSEK Oy ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Asiasanat

Metsäenergia, arvoketju, bioenergiantuotanto, pelletti, kuluttaja, valinta-aikomus, valintakoemenetelmä

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Rouvinen, Seppo, Ihalainen, Tanja & Matero, Jukka. 2010. Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 183. 36s.+3 liitettä s. ISBN 978-951-40-2275-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp183.htm.

Yhteystiedot

Seppo Rouvinen, Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu, seppo.rouvinen@uef.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Bioenergia-ohjelma -tutkimusohjelman koordinointi

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle