Metlan työraportteja 181

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa

Tekijät: Ihalainen, Tanja & Sikanen, Lauri
Sivuja: 27+3 liitettä

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pelletintuotannon kustannusrakenne ja analysoida myös toimitusketjun kustannusrakennetta. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosikapasiteetiltaan 21 600 tn:n pellettitehtaan kustannusten muodostumista ja tutkittiin eri kustannustekijöiden vaikutusta lopulliseen pelletin omakustannushintaan. Tavoitteena oli vertailla eri raaka-aineilla tuotettavien pellettien kustannuseroja ja kannattavuutta.

Laskenta suoritettiin Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimusyksikössä kehitettyjen hakelaskureiden, kirjallisuuden ja asiantuntijahaastatteluiden avulla. Kustannustekijöiden vaikutusta kokonaiskustannuksiin ja kannattavuuteen tarkasteltiin herkkyysanalyysillä.

Herkkyysanalyysin perusteella raaka-aineen käyttöpaikkakustannuksilla ja kosteuspitoisuudella sekä laitoksen huipunkäyttöajan muutoksilla on eniten merkitystä pelletin omakustannushinnan muodostumisen kannalta.

Alhaisimmat kustannukset ja paras tuotto tutkituista pelletintuotantoketjuista saatiin, kun raaka-aineena käytettiin kuivaa kutterinlastua tai sahanpurua. Kuitupuuhakkeen käyttö pelletintuotannon raaka-aineena oli kustannusanalyysissa kannattavaa, mutta kuitupuupohjaisen pelletin kokonaiskustannukset (€/t) olivat noin 28 % korkeammat verrattuna sahanpurupohjaisen pelletin tuotantokustannuksiin.

Jos puupohjaisen raaka-aineen kuorinta ei ole tarpeen pelletin laadun kannalta, ei kuitupuumittaisen puutavaran käyttö pelletin raaka-aineeksi ole taloudellinen vaihtoehto sen korkean kantohinnan vuoksi. Laitoksilla, joissa on mahdollista valmistaa pellettejä kuorimattomasta raaka-aineesta, kustannustehokkain vaihtoehto olisi käyttää esimerkiksi rankahaketta nuorten metsien kunnostuskohteilta.

Julkaisu on tuotettu osana Euroopan Sosiaalirahaston osittain rahoittamaa METSÄENERGIA-hanketta, jota ovat rahoittaneet myös Joensuun seudun kehitysyhtiö JOSEK Oy sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Asiasanat

Metsäenergia, pelletti, raaka-aine, arvoketju, kuitupuu, pelletintuotanto, pelletointi, kannattavuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Ihalainen, Tanja & Sikanen, Lauri. 2010. Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 181. 27+3 liitettä s. ISBN 978-951-40-2271-5 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp181.htm.

Yhteystiedot

Tanja Ihalainen, Itä-Suomen Yliopisto, PL 68, 80101 JOENSUU, tanja.ihalainen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle