Metlan työraportteja 172

SvG-harvuri, sovellus metsäpuiden siemenviljelysten geneettisten harvennusten suunnitteluun

Tekijät: Kinnunen, Ari & Karvinen, Kaarlo
Sivuja: 53

Tiivistelmä

Metsänjalostuksen saavutukset siirretään käytännön metsätalouteen siemenviljelyn avulla. Siemenviljelykset on yleensä perustettu luonnonmetsistä valituista puista, ns. pluspuista, monistetuilla vartteilla. Vartteiden koon kasvaessa niiden latvukset varjostavat toisiaan yhä enemmän. Varjostus vähentää vartteiden kukintaa ja heikentää siemensatoa, minkä vaikutuksen minimoimiseksi vartteiden kasvutilaa on lisättävä eli siemenviljelykset on harvennettava.

Harvennuksessa hyödynnetään metsänjalostuksen tuottamaa uusinta tietoa pluspuiden ominaisuuksista, kuten niiden kukinnasta ja jälkeläisten ominaisuuksista. Harvennus tehdään ominaisuuksiltaan parhaimpien kantapuiden vartteita suosien ja huonoimpien vartteita poistaen. Menetelmää kutsutaan siemenviljelyksen geneettiseksi harventamiseksi, ja sillä nostetaan siemenviljelyksen tuottamaa jalostushyötyä käytännön metsätalouden hyväksi.

Geneettisen harventamisen toteuttamiseen tarvittavat yksityiskohtaiset harvennusohjeet, eli harvennussuunnitelma, laaditaan Metsäntutkimuslaitoksessa, siellä kehitetyn uuden tietokonesovelluksen avulla. Sovelluksen ohjelmoi Excel -taulukkolaskentaohjelman VisualBasic -sovellusympäristöön ATK-suunnittelija Kaarlo Karvinen. Uusi sovellus korvaa ensimmäisen geneettisten harvennussuunnitelmien laadinnassa käytetyn tietokonesovelluksen, jonka kehittivät Metsäntutkimuslaitoksessa Teijo Nikkanen ja Timo Pukkala VAX/VMS-tietokoneelle (Nikkanen & Pukkala 1987).

Uusi harvennussovellus toimii PC-tietokoneissa Excel taulukkolaskentaohjelmassa. Sovelluksella voidaan tehdä geneettisiä harvennussuunnitelmia tilajärjestykseltään ja kooltaan eri tyyppisille viljelyksille ja sillä päästään harvennuksen jälkeen haluttuun viljelyksen vartetiheyteen. Sovellukselle voidaan syöttää haluttu määrä harvennettavan viljelyksen pluspuukloonien, ja yksittäisten vartteiden ominaisuustietoja. Tässä työraportissa esitellään kyseisen sovelluksen toimintaperiaatteet ja käyttömenetelmät.

Asiasanat

siemenviljelys, geneettinen harvennus, jalostushyöty, metsätalous

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Kinnunen, Ari & Karvinen, Kaarlo. 2010. SvG-harvuri, sovellus metsäpuiden siemenviljelysten geneettisten harvennusten suunnitteluun. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 172. 53 s. ISBN 978-951-40-2252-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp172.htm.

Yhteystiedot

Ari Kinnunen, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa,
Sähköposti: ari.kinnunen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle