Metlan työraportteja 167

Suomalaisten itsenäisten sahojen tuotannon tehokkuus 2000-luvulla

Tekijät: Hyytiäinen, Anna, Viitanen, Jari & Mutanen, Antti
Sivuja: 66

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten itsenäisten sahojen tuotannon teknistä tehokkuutta stokastisen tuotantorintama-analyysin avulla. Paneeliaineisto, joka kerättiin kyselytutkimuksella, koostuu yhdeksän itsenäisen sahan tuotanto- ja tuotannontekijätiedoista vuosilta 2000–2007. Tuotannon mittarina käytetään tuotetun sahatavaran kuutiomäärää vuodessa. Tuotantopanoksina ovat käytetty raakapuumäärä, henkilöstön määrä, ostettu sähkö ja tuotantokapasiteetti vuositasolla.

Tulosten perusteella yli puolet sahoista toimi tuotantoteknisesti yli 80-prosenttisen tehokkaasti, mutta tehokkuudessa oli suuria yrityskohtaisia eroja. Tarkasteluajanjakson aikana 2000–2007 ei ole tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta tuotannon tehokkuudessa. Aineiston pienuuden vuoksi tehokkuuserojen syitä ei pystytty selvittämään.

Asiasanat

tuotantotehokkuus, itsenäiset sahat

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hyytiäinen, Anna, Viitanen, Jari & Mutanen, Antti. 2010. Suomalaisten itsenäisten sahojen tuotannon tehokkuus 2000-luvulla. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 167. 66 s. ISBN 978-951-40-2246-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp167.htm.

Yhteystiedot

Jari Viitanen, Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Yliopistokatu 6, 80101 Joensuu. Sähköposti: jari.viitanen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle