Metlan työraportteja 160

Metsäpuiden siemenhuollon laatuketju - Hankkeen loppuraportti

Tekijät: Helenius, Pekka
Sivuja: 84

Tiivistelmä

Raportissa esitellään tulokset Metsäntutkimuslaitoksen Haapastensyrjän jalostusasemalla ja Suonenjoen yksikössä vuosina 2008 – 2010 ulkopuolisella rahoituksella toteutetusta kaksivuotisesta metsäpuiden siemenhuollon kehittämishankkeesta. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja poistaa siemenhuoltoketjusta kaikki tekijät, jotka voisivat heikentää siemenen laatua ennen sen käyttöä taimitarhalla tai metsäkylvössä. Samalla ideoitiin ja testattiin uusia toimintamalleja ja tekniikoita siemenhuollon logistiikkan, ergonomian ja tuotannon tehokkuuden parantamiseen. Lisäksi pyrittiin yhtenäistämään siementen laadun arviointimenetelmät kansainvälisten standardien mukaisiksi. Hankkeeseen osallistuivat merkittävimmät kotimaiset siementuottajat, siementen käyttäjiä, yksi laitevalmistaja sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kasvianalytiikkayksikkö. Alkukartoituskyselyn ja siementuottajien edustajien kanssa käytyjen kahdenkeskisten neuvottelujen jälkeen jokaiselle toimijalle valittiin yksilölliset kehittämiskohteensa. Keskeisiä kehittämiskohteita olivat mm. käpyjen keruun ja välivarastoinnin logistiikka, käpyjen esikuivaus ja karistus, keruun, välivarastoinnin ja karistuksen hygienia, siementen kosteusmittaus, kuusivartteiden kukittaminen, idätystestaus sekä siementen varastointi. Hankkeessa saatujen kokemusten ja havaintojen sekä aikaisemman tutkimustiedon pohjalta laadittiin koko siemenhuoltoketjun kattava omavalvontajärjestelmä

Asiasanat

Asiakaspalaute, HACCP, hygienia, IDS, idätystestaus, kalibrointi, karistus, logistiikka, näytteenotto, omavalvonta, PREVAC, rinnakkaistestaus, säähavainnot, tuleentuminen, varastointi, vitalisointi

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Helenius, Pekka. 2010. Metsäpuiden siemenhuollon laatuketju - Hankkeen loppuraportti. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 160. 84 s. ISBN 978-951-40-2238-8 (PDF), ISBN 978-951-40-2243-2 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp160.htm.

Yhteystiedot

Pekka Helenius,
Kiipulantie 251 14200 Turenki,
p. 050 366 2217

Muut tiedot

Yksiköt: Etelä-Suomen alueyksikkö, Itä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Metsäpuiden siemenhuollon laatuketju

Taitto: Anne Siika

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle