Metlan työraportteja 151

Puurakentamisen suomalais-venäläinen liiketoiminta Venäjällä – vientikaupasta verkostoihin

Sivuja: 73

Tiivistelmä

Rakentamisen puutuoteteollisuuden suomalais-venäläinen yhteistyö on syventynyt merkittävästi 1990- ja 2000-luvulla. Tähänastinen onnistuminen Venäjällä on ollut vaihtelevaa osittain liiketoimintakulttuurin erojen vuoksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan puurakentamisen suomalais-venäläisen yhteistyön kehitystä suomalaisiin ja venäläisiin yritys- ja asiantuntijahaastatteluihin perustuen.

Etenkin pienimittakaavaisessa rakentamisessa puun kilpailukyky on parantumassa Venäjällä. Sekä yksittäis- että aluerakentaminen tarjoavat kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä Venäjällä, mutta niiden suhteen kehitystä on vaikea ennakoida. Nykyaikaisen puurakentamisen tunnettuutta lisäisivät talonäyttelyt ja normien kehittäminen. Avoimet puurakentamisjärjestelmät eivät ole saavuttaneet laajaa asemaa. Puun ympäristöystävällisyys kilpailutekijänä Venäjällä on vähäistä, mutta lisääntyvää.

Suomalaisyritysten kilpailuetuja Venäjällä ovat olleet laadukkuus, täsmällisyys ja toimintavarmuus. Tyypillisiä tavoitteita ovat kannattavan kasvun hankkiminen ja toiminnan vakiinnuttaminen jalostusastetta nostamalla ja erikoistuoteprofiloitumisella. Oleellisia kysymyksiä ovat tuotteiden valmistuspaikka ja kysyntäsegmenttivalinta. Pk-yrityksissä tavallinen strateginen valinta on pitää Venäjän liiketoiminta suhdannevaihtelusopeuttajana. Suomalaisyritykset etenevät alihankinnasta tyypillisesti syvempään yhteistyöhön. Omana yrityksenä etabloituminen on malleista raskain, mutta laajassa toiminnassa välttämätön. Tuotannon etabloitumisen rajoitteita ovat kilpailukykyisen perusteollisuuden ja jakeluketjujen puute. Etenkin pienyritysten etabloitumisessa vientirengas voi tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Venäläiskumppanit ovat yhteistyöhalukkaita, mutta ongelmia on kyvykkyydessä ja luotettavuudessa. Henkilökohtaiset suhteet ovat Venäjän-liiketoiminnassa tärkeämpiä kuin Suomessa. Puurakentamisen re-engineering -hankkeessa kehitetyt mallit ovat pääsääntöisesti sovellettavissa myös Venäjän-oloissa. Ongelmat liittyvät etenkin kuljetuksiin ja yhteistyöhön.

Asiasanat

liiketoiminta, puurakentaminen, verkostoituminen, Venäjä

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Marttila, Juhani & Ollonqvist, Pekka. 2010. Puurakentamisen suomalais-venäläinen liiketoiminta Venäjällä – vientikaupasta verkostoihin. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 151. 73 s. ISBN 978-951-40-2226-5. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp151.htm.

Yhteystiedot

Juhani Marttila, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu
Sähköposti juhani.marttila@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Hankkeet: Puurakentamisen yritysten menestystekijät muuttuvassa kilpailuympäristössä, Projektiliiketoiminta pientalojen aluerakentamisessa Venäjällä

Rahoittajat: Asumisen osaamisklusteri, Niilo Helanderin säätiö ja Puumiesten ammattikasvatussäätiö

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle