Metlan työraportteja 145

Metsä, talous, yhteiskunta. Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen

Tekijät: Sevola, Yrjö (toim.)
Sivuja: 219

Tiivistelmä

Julkaisun katsaustyyppiset artikkelit luotaavat Metsäntutkimuslaitoksessa tehtyä metsäekonomista tutkimusta viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta. Julkaisun tavoitteena on esitellä Metlan talous- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta laaja-alaisesti ja sidosryhmien tiedontarpeita palvelevalla tavalla. Julkaisu ei kuitenkaan kata kaikkia Metlan yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaloja, vaan se painottuu metsäpolitiikkaan, metsäteollisuustuotteiden ja raakapuun markkinoihin, metsätalouden kannattavuuteen sekä metsien virkistyskäyttöön.

Asiasanat

metsäekonomia, metsäpolitiikka, metsäteollisuustuotteiden markkinat, raakapuumarkkinat, metsätalouden kannattavuus, metsien virkistyskäyttö

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Sevola, Yrjö (toim.). 2010. Metsä, talous, yhteiskunta. Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 145. 219 s. ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF), ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp145.htm.

Yhteystiedot

Yrjö Sevola, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti yrjo.sevola@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle