Metlan työraportteja 2010

 

186
Röser, Dominik, Erkkilä, Ari, Mola-Yudego, Blas, Sikanen, Lauri, Prinz, Robert, Heikkinen, Antti, Kaipainen, Heikki, Oravainen, Heikki, Hillebrand, Kari, Emer, Beatrice & Väätainen, Kari
Natural drying methods to promote fuel quality enhancement of small energywood stems
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp186.htm
185
Niemi, Karoliina
Metsäpuiden siementuotannon tulevaisuus - organisaatiorakenne ja julkinen rahoitus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp185.htm
184
Väätäinen, Kari, Lamminen, Sami, Sirén, Matti, Ala-Ilomäki, Jari & Asikainen, Antti
Ympärivuotisen puunkorjuun kustannusvaikutukset ojitetuilla turvemailla − korjuuyrittäjätason simulointitutkimus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp184.htm
183
Rouvinen, Seppo, Ihalainen, Tanja & Matero, Jukka
Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp183.htm
182
Neuvonen, Marjo, Sievänen, Tuija & Korhonen, Katri
Efterfrågan på rekreation i kustområdet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp182.htm
181
Ihalainen, Tanja & Sikanen, Lauri
Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp181.htm
180
Ukonmaanaho, Liisa, Derome, Kirsti, Rautio, Pasi & Merilä, Päivi (toim.)
John Derome – Ambassador for forest monitoring in Europe Memorial seminar, November 30th 2010, Rovaniemi, Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp180.htm
179
Hallongren, Heidi & Rantala, Juho
Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp179.htm
178
Hyvönen, Pekka
Metsänomistajien puukaupan suunnitteluun liittyvien palveluiden käyttö
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp178.htm
177
Hujala, Teppo, Kurttila, Mikko, Korhonen, Katri, Hänninen, Harri & Pykäläinen, Jouni
Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp177.htm
176
Lähde, Erkki, Laiho, Olavi & Pukkala, Timo
Eri- ja tasarakenteiskasvatuksen vertailua Pohjoismaissa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp176.htm
175
Rantala, Outi & Tuulentie, Seija (toim.)
Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp175.htm
174
Malinen, Jukka, Berg, Vesa & Kilpeläinen, Harri
Roundwood pricing mechanisms and their performance in Scots pine roundwood markets
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp174.htm
173
Pesonen, Erkki, Mäkinen, Harri & Verkasalo, Erkki
Puuta koskemattoman mittauksen mahdollisuudet ja menetelmiä raakapuun laadun määritykseen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp173.htm
172
Kinnunen, Ari & Karvinen, Kaarlo
SvG-harvuri, sovellus metsäpuiden siemenviljelysten geneettisten harvennusten suunnitteluun
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp172.htm
171
Gerasimov, Yuri
Energy sector in Belarus: Focus on wood and peat fuels
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp171.htm
170
Gerasimov, Yuri & Karjalainen, Timo
Atlas of the forest sector in Belarus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp170.htm
169
Kärkkäinen, Leena, Nuutinen, Tuula & Hamunen, Heikki
Paikallistason matkailu- ja metsäohjelmien hyödynnettävyys – kokemuksia Kolin alueelta Pohjois-Karjalasta
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp169.htm
168
Finér, Leena, Kortelainen, Pirkko, Lode, Elve & Lier, Markus (toim.)
Forests and abundance of water -focus on boreal forests and peatlands. Abstracts and Programme of COST Action FP0601 FORMAN Workshop at the Finnish Environment Institute, Helsinki and Hyytiälä Forestry Field Station, Finland 6.−8.9.2010
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp168.htm
167
Hyytiäinen, Anna, Viitanen, Jari & Mutanen, Antti
Suomalaisten itsenäisten sahojen tuotannon tehokkuus 2000-luvulla
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp167.htm
166
Ihalainen, Tanja & Niskanen, Anssi
Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp166.htm
165
Karjalainen, Eeva, Mäkinen, Kirsi, Tyrväinen, Liisa, Silvennoinen, Harri & Store, Ron
Maiseman huomioon ottaminen metsätaloudessa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp165.htm
164
Mattila, Eero
Porojen laitumia koskevia pinta-alatuloksia poronhoitoalueen etelä- ja keskiosista laskettuna valtakunnan metsien 10. inventoinnin maastoaineistosta vuosilta 2005–2008
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp164.htm
163
Guitart Xarpell, Lídia, Koivusalo, Harri, Laurén, Ari & Repo, Tapani
Simulation of soil temperature and moisture under different snow and frost conditions with COUP model
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp163.htm
162
Lasse Jutila,
Metsäpolitiikan vaikutus metsävarojen käyttöön ja metsäteollisuuden investointeihin Venäjällä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp162.htm
161
Selby, Ashley, Neuvonen, Marjo, Petäjistö, Leena & Sievänen, Tuija
Kansallispuistojen merkitys maaseutumatkailulle
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp161.htm
160
Helenius, Pekka
Metsäpuiden siemenhuollon laatuketju - Hankkeen loppuraportti
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp160.htm
159
Parviainen, Jari, Vapaavuori, Elina & Mäkelä, Annikki (toim.)
Finland’s Forests in Changing Climate
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp159.htm
158
Koskela, Terhi, Hänninen, Riitta & Ovaskainen, Ville (toim.)
Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) -tutkimusohjelman loppuraportti
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp158.htm
157
Selkimäki, Mari, Prinz, Robert, Mola-Yudego, Blas & Röser, Dominik
Pellet market, raw materials, handling and logistics in Northern Periphery. PELLETime
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp157.htm
156
Kittamaa, Sanna, Kannisto, Kari & Uusitalo, Jori
Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp156.htm
155
Jutila, Lasse, Karvinen, Sari, Leinonen, Timo & Välkky, Elina
Venäjän tullipolitiikan vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp155.htm
154
Hyppönen, Mikko & Tapaninen, Sirkka (toim.)
Sustainable forest management in northern Fennoscandia (NORFOR). Seminar on forest regeneration and management in Salla, Finland, 29–30 September, 2009
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp154.htm
153
Kurttila, Mikko, Korhonen, Katri, Hänninen, Harri & Hujala, Teppo
Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 – nykytilanne ja kehittämistarpeita
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp153.htm
152
Sievänen, Tuija (toim.)
Luontomatkailun, luonnontuotealan, virkistyskäytön ja metsäkulttuurin seurantamittarit
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp152.htm
151
Marttila, Juhani & Ollonqvist, Pekka
Puurakentamisen suomalais-venäläinen liiketoiminta Venäjällä – vientikaupasta verkostoihin
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp151.htm
150
Laitila, Juha
Kantojen korjuun tuottavuus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp150.htm
149
Huhtala, Maija, Kajala, Liisa & Vatanen, Eero
Local economic impacts of national park visitors’ spending: The development process of an estimation method
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp149.htm
148
Viitanen, Jari & Karvinen, Sari
Review on Russian roundwood imports into Northern Europe 1993–2008
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp148.htm
147
Tyrväinen, Liisa, Silvennoinen, Harri & Hallikainen, Ville
Kansainvälisten matkailijoiden maisema- ja ympäristöarvostukset Pohjois-Suomessa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp147.htm
146
Hetemäki, Lauri, Kangas, Hanna-Liisa, Laturi, Jani, Lintunen, Jussi & Uusivuori, Jussi
Modeling energy and climate policy in the Finnish forest sector
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp146.htm
145
Sevola, Yrjö (toim.)
Metsä, talous, yhteiskunta. Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp145.htm
144
Lier, Markus, Luhtala, Anne & Rummukainen, Arto (toim.)
Sustainable use of forest resources and bio-energy for mitigating and adapting climate change. Finnish–Japanese Forest Seminar. Abstracts and Conclusions. Joensuu, Finland, 7–9 September 2009
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp144.htm
143
Hyytiäinen, Kari, Tahvonen, Olli & Valsta, Lauri
Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp143.htm
 
Metla   09.10.2015 11:10 Metla : Julkaisut : Metlan työraportteja    Palaute Metlan etusivulle