Metlan työraportteja 138

II Talvitutkimuspäivät Kolilla 26-27.11.2009: Ohjelma ja esitelmien ja postereiden tiivistelmät

Tekijät: Repo, Tapani, Lehto, Tarja, Roitto, Marja, Rasmus, Sirpa & Kettunen, Leena (toim.)
Sivuja: 35

Tiivistelmä

Talvi on vuodenajoistamme kaikkein pisin. Suomen luonto on sopeutunut talveen – kuten myös me suomalaiset. Talvi vaikuttaa terveyteen, kauneuskäsityksiin ja tapoihimme toimia. Metsäiselle maalle talven rooli on ollut erilaisten metsiin liittyvien toimintojen ja tuotteiden hyödyntämisen kannalta merkittävä. Talviolosuhteiden on ennustettu muuttuvan tulevaisuudessa tavalla, jolla toteutuessaan tulee olemaan merkittäviä ekologisia, sosiaalisia ja ekonomisia vaikutuksia.

Metsäntutkimuslaitos järjesti yhteistyössä Joensuun ja Helsingin yliopistojen kanssa toiset talvitutkimuspäivät Kolilla. Kaksipäiväinen monitieteinen seminaari sisälsi kutsuttuja alustuksia ja osallistujien esityksiä. Tavoitteena oli tietoisuuden lisääminen talvitutkimuksen eri osa-alueilta sekä talven merkityksestä Suomen luonnossa ja kulttuurissa. Tärkeä tavoite oli suomalaisten talvitutkijoiden keskinäinen verkottuminen ja yhteistyön lisääminen. Päivien kielenä oli suomi.

Tässä julkaisussa on esitetty talvitutkimuspäivien esitelmien (20 kpl) ja posteriesitysten (5 kpl) tiivistelmät. Esitykset käsittelivät talveen liittyviä teemoja ilmatieteen, ekologian, metsäteknologian, humanismin ja terveystieteen näkökulmista.

Asiasanat

Ilmastomuutos, matkailu, puunkorjuu, routa, talvi, talviekologia, terveys, tuhohyönteiset, sota, ympäristöestetiikka

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Repo, Tapani, Lehto, Tarja, Roitto, Marja, Rasmus, Sirpa & Kettunen, Leena (toim.). 2009. II Talvitutkimuspäivät Kolilla 26-27.11.2009: Ohjelma ja esitelmien ja postereiden tiivistelmät. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 138. 35 s. ISBN 978-951-40-2206-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp138.htm.

Yhteystiedot

Tapani Repo, Metla, Joensuu, PL 68, 80101 Joensuu, tapani.repo@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Hankkeet: Roudan ja tulvan vaikutus puiden kasvuun muuttuvassa ilmastossa, Ilmastomuutos ja juuret: Roudan ja tulvan vaikutus puiden kasvuun

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle