Metlan työraportteja 122

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020

Sivuja: 63

Tiivistelmä

Suomen metsävaroista ja fyysisestä puuntarjontapotentiaalista tehdään säännöllisesti päivitettyjä arvioita. Valtakunnan metsien inventoinneissa laaditaan seikkaperäiset ja laaja-alaiset selvitykset metsävaroista ja MELA-mallilla tehdään toistuvasti hakkuumahdollisuusarvioita. Sen sijaan Suomen puuvarojen kysynnästä tehdään hämmästyttävän harvoin systemaattisia ja riippumattomia selvityksiä ja arvioita. Kuitenkin yksi metsäpolitiikan keskeisiä piirteitä on ollut määrällisten puunkäyttötavoitteiden asettaminen. Suomen puunjalostuksen tuotannon ja puunkäytön arvioille on tarvetta erityisesti nyt, kun Suomen metsäala on merkittävässä rakennemuutoksessa. Rakennemuutoksen taustalla ovat mm. muutokset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla, ilmastonmuutos, uusiutuvia energiamuotoja tukeva politiikka sekä yhteiskunnan elinkeinorakenteen ja arvojen muutokset. Metsäsektorin rakennemuutoksesta olemme nähneet vasta ensiaskeleet. Tässä raportissa esitetään arviot Suomen puunjalostuksen kehityksestä vuoteen 2020 ja sen vaikutuksista puun käyttöön? Lisäksi arvioidaan sitä, miten ja missä määrin kehitykseen voidaan vaikuttaa politiikkatoimilla.

Asiasanat

Suomen metsäteollisuus, tuotanto, puunkäyttö, energiapuu, vuosi 2015 ja 2020

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hetemäki, Lauri & Hänninen, Riitta. 2009. Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 122. 63 s. ISBN 978-951-40-2165-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp122.htm.

Yhteystiedot

Lauri Hetemäki, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti lauri.hetemaki@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle