Metlan työraportteja 117

Avomaan siemenviljelysten perustamis- ja hoito-ohjeet

Tekijät: Antola, Jukka, Leinonen, Kari & Niemi, Karoliina
Sivuja: 16

Tiivistelmä

Metsänjalostuksen saavutukset siirretään käytännön metsätalouteen siemenviljelyn avulla. Siemenviljelykset ovat metsäpuiden siementen tuotantoa varten perustettuja viljelyksiä, joiden perustamisen ja tehokkaan hoidon tavoitteena on varmistaa geneettisesti ja fysiologisesti korkealaatuisen siemenen jatkuva tuotanto. Pääosa nk. 1. polven fenotyyppisistä siemenviljelyksistä perustettiin vuosina 1967–1974. Niiden siementuotanto päättyy parissakymmenessä vuodessa. Jälkeläiskoetulosten perusteella muodostettavien uusien valiosiemenviljelysten (1,5-polven siemenviljelykset) perustamisohjelma (Metsäpuiden siemenhuoltotyöryhmän muistio, 2004) mahdollistaa metsänviljelysaineiston geneettisen laadun parantamisen ja sen saatavuuden maan eri osiin. 1,5-polven siemenviljelyksiä on perustettu vuodesta 1997 alkaen, ja niiden perustamista jatketaan 2020-luvun alkuun asti. Tässä esitettävät avomaan siemenviljelysten perustamis- ja hoito-ohjeet koskevat uusia männyn ja kuusen 1,5-polven vartesiemenviljelyksiä. Ohjeissa selostetaan siemenviljelysten perustamisketjuun kuuluvien suunnitelmien, rahoitukseen ja rekisteröintiin liittyvien hakemusten ja työvaiheiden toteutusajankohdat, siemenviljelysten suunnitteluun ja perustamiseen liittyvät työvaiheet sekä siemenviljelysten hoitotyöt ja niihin liittyvät suunnitelmat. Lisäksi ohjeissa määritellään perustaja-, suunnittelu- ja viranomaisorganisaatioiden vastuiden ja tehtävien jakautuminen. Lopuksi kuvataan siemenviljelysten viranomaistarkastus- ja hyväksymismenettely.

Asiasanat

siemenviljely, siemenviljelykset, perustaminen, hoito, ohjeet

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Antola, Jukka, Leinonen, Kari & Niemi, Karoliina. 2009. Avomaan siemenviljelysten perustamis- ja hoito-ohjeet. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 117. 16 s. ISBN 978-951-40-2159-6 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp117.htm.

Yhteystiedot

Jukka Antola, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti jukka.antola@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle